Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Von Kleist" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Der Prinz von Homburg (Schaubühne) - Foto Ruth Walz Het spreekt vanzelf dat de demo-cratiseringsijver af en toe de pan uitrees...Ook de eigen theatergeschiedenis krijgt een beurt: men heeft de ambitie de vaderlandse klassieken te herlezen (Goethe, Schiller, Kleist), naast hedendaagse auteurs als Peter Handke en Botho Strauss...Het stuk is geconcipieerd als een droom: de droom van Kleist over de eigen, ingebeelde roem, en de autobiografische zelfmoord die daarop volgde

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Eén regel uit Brechts lm Dickicht der Stadte- "Ihr krachtzt noch im Champagner von Strumpfauszie-hen", om iets willekeurigs te citeren-maakt heel De Sapeurloot volstrekt overbodig...toneelauteurs als Plau-tus, Molière en Kleist-tot een komedie over de erotiek als veranderende, utopische kracht...Anders dan in de vroegere bewerkingen, herkent Alkmene Jupiter al vrij snel en na haar liefdesnacht twijfelt ze niet, als bij Kleist, aan zichzelf; haar onzekerheid en kritische blik gelden in de

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Bochum zit bij de Hermannsschlacht van Kleist de zaal afgeladen vol...Inderdaad, een schitterende voorstelling, maar de Duitse jeugd krijgt wel Schiller, Goethe en Kleist ingelepeld...Martin van Zundert HET GROTE DANSFEEST; co-produktie Jeugd en Dans KASIMIR EN KAROLINE; Odön von Horvath; regie: nog te bepalen HERWIG HENSEN-PROGRAMMA i.s.m

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Mary Wigman, leerlinge van Jaques-Dal-croze en von Laban, toerde in Duitsland en Diaghilev gaf van 1909 af het klassieke ballet een volledig nieuw aanzien met zijn Ballets russes...Ich bekenne heute, daß mir bei der Schaffung des Triadischen Balletts mechanische und maschinelle Aspirationen fernlagen, denn von der Maschinenromantik wußte man 1914 noch nichts...Dotzier stond daarmee niet alleen, want in 1927 nog schreef Schlemmer aan zijn vrouw „daß die Führer (hier von Laban en Wigman) toleranter sind als die Schüler

Nr. 26, Juni 1989 • Heinrich von Kleist • Over het marionettentheater
zei de heer von G... en beproef maar eens of u hem klein krijgt Zodra ik mij van mijn verbazing hersteld had, viel ik met de degen op hem aan; de beer maakte een zeer geringe beweging met zijn klauw...bevond ik mij bijna in dezelfde toestand als de jonge heer von G... De ernst van de beer dreigde mij mijn kalmte te doen verliezen, stoten en kunstgrepen wisselden elkaar af, ik droop van het zweet...Uit: Uber das Marionettentheater, Heinrich von Kleist (1810), vert

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
het dat wat Von Kleist benoemde met bevalligheid en gratie ? Fragmenten uit zijn tekst Over het marionettentheater fungeren als scharnier tussen Wittgenstein en de jongerenvoorstellingen, tussen de...Moeten we met Von Kleist concluderen dat de bevalligheid alleen maar terug te vinden is in die menselijke structuren die ofwel geen ofwel een oneindig bewustzijn hebben ? A mon seul désir

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 26, jaargang 7, juni 1989 IN DIT NUMMER De God of de ledepop In Over het Marionettentheater stelt Von Kleist dat gratie en

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Zowel Racine als Von Kleist behandelen het thema van de verstoorde creativiteit ten opzichte van de toenmalige absolutistische maatschappij...1987 Phädra/Pentisilea (Racine/Von Kleist) Münchener Kammerspiele

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Na haar Kundry-rol in de filmversie van Par-sifal en Die Nacht, schitterde Edith Clever twee jaar geleden in de Hein-rich von Kleist monoloog Penthesi-lea en zet ze die lijn nu verder met Die Marquise...vorm geven aan individueel gekarakteriseerde personages tegenover het hoofdpersonage, Die Marquise von O. Clever wordt nooit te expliciet, maar refereert vanuit een interne logica naar objecten...Acteurs als Didier Sandre als Stephan von Sala, of Bulle Ogier als Irene Herms weten de daarvoor noodzakelijke spanningsboog maximaal op te bouwen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Edith Clever in Die Marquise von O Op 11 mei 1990 besluit Günter Grass een ultieme oproep tot omzichtigheid bij de Duitse eenwording, gepubliceerd in Die Zeit, als volgt, na een denkbeeldige...bepalen en, in het beste geval, ook bereid zijn dit grondig te doen - getuige de wijsheid van bondspresident Richard von Weiszäcker...Syberberg wil in zijn voorstelling een ode brengen aan de aristocratische natuur van het stervende Pruisen, en hij mobiliseert daarvoor enkele halfgoden van de Duitse cultuur: Beethoven, Kleist

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, laatste scène, laatste repliek...de schijngedaante van een gelukkige wending toont deze tekst nog een laatste maal de tragische worsteling van Kleist met de Kantiaanse filosofie...Kleist is er niet meer zeker van of zijn en schijn de hun door het idealisme toegewezen plaats nog wel bezetten

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
gebracht door Edith Clever en gebaseerd op teksten van Heinrich von Kleist, Goethe en Euripides...Na Die Nacht volgen nog: Penthesileia (1987), Die Marquise von O (1989) en Ein Traum, was sonst

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Hij speelt het hopeloze van een Heinrich von Kleist - artistieke tegenpool én beschermeling van Goethe - die zoekt naar conflicten die telkens weer moeten tonen dat zijn temperament en zijn idealisme...De dichteres Karoline von Günderrode bleef zeggen dat Goethe zich sinds Werther niet meer had overtroffen, en Kleist - in het verhaal van Christa Wolf - begrijpt haar: Goethe heeft als kunstenaar niet...Nergens tekent Christa Wolf dit conflict in twee extreme figuren: Kleist enerzijds, de meest fanatieke romanticus, en Savigny anderzijds, beroemd rechtshistoricus en nauwelijks verlicht despoot

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het gegeven van Kleist blijft mij vreemd: een vrouw, Alkmene, meent dat haar echtgenoot, Amphytrion, koning van Thebe, na een roemrijke veldslag bij haar terugkomt...Alleen heeft Kleist voor een zeer verrassend einde gezorgd: als alles in de rechte plooi lijkt te zijn gevallen, spreekt Alkmene het laatste woord...Je las het in de verantwoording in het programma: het ging om een Grieks thema, dat door de Fransman Molière was gebruikt, en de Duitser von Kleist had daar al vertalend zijn eigen versie van gemaakt

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Als in 1810 het beroemd geworden opstel Über das Marionettentheater van Heinrich von Kleist verschijnt, dan maakte dat totaal niets los bij het toenmalige poppentheater...Von Kleist gebruikt in zijn essay over een ontmoeting met een danser, die ook een marionettentheater heeft, de marionet niet als pejoratieve metafoor...Heinrich von Kleist). De marionet wordt ook een literaire metafoor

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Heinrich Von Kleist ziet in de danser, als een marionet in de handen van een ander, een weerspiegeling van het goddelijke

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
plat Duits, een oud dialect uit Pommeren, begint ze het sprookje Von dem Machandelboom te vertellen...Von dem Machandelboom stond model voor de wijze waarop de gebroeders Grimm 'getrouw' sprookjes wilden navertellen...De dialoog is uit Katchen von Heilbronn van Kleist

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Heinrich von Kleist, Edward Gordon Craig, Oskar Schlemmer, Meyerhold, Tadeusz Kantor, Bob Wilson, Achim Freyer zijn allemaal namen die met beeldend theater te maken

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
Het volgt zeer trouw het stuk van Heinrich von Kleist...Storende factor Der Prinz von Homburg dateert uit 1809 en werd door von Kleist geschreven in de hoop in de gunst te komen van de Pruisische ko- Der Prinz von Homburg, De Vlaamse Opera...Desondanks werd het stuk tijdens het leven van von Kleist nooit opgevoerd

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Op het moment dat Rijnders (in het seizoen 1991/92) bij Toneelgroep Amsterdam zijn eigen versie van Von Kleist's Penthesileia maakt, wordt hem de vraag gesteld: Wat is kunst dan...Rijnders is dan net weg bij het eerste gezelschap waaraan hij leiding gaf, Globe in Eindhoven (1977-1985). Hij regisseert in 1985 de toneeltekst Das Käthchen von Heilbronn van Von Kleist in de...Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK