Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Volkstoneel Toen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De toen ontplooide activiteiten hebben rechtstreeks geleid naar de oprichting van het Vlaams Theatercircuit, organisatie waarvan Proka - na interne conflicten - momenteel geen lid meer is. Is het te...Kultuurraad en toen reeds vele jaren met slechts 3 à 5 theateravonden had opzitten...Bij Netwerk zit in het kleine pakket van acht voorstellingen bijvoorbeeld het plaatselijk 'volkstoneel', het spektakel van Vuile Mong, de poëzie van Theater Poëzien en ook het door de overheid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te...De twee schoonzoons van Lear worden door één acteur gespeeld, die een bordje op de borst draagt met zijn naam erop, een techniek die aan het Vlaamsch Volkstoneel doet denken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te...De twee schoonzoons van Lear worden door één acteur gespeeld, die een bordje op de borst draagt met zijn naam erop, een techniek die aan het Vlaamsch Volkstoneel doet denken...Ik herinner me, dat ik er toen een punthoofd aan overgehouden heb

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Volkstoneel betekent dat de toeschouwer zich kan identificeren met de personages die het verhaal doen ontwikkelen, maar impliceert tegelijkertijd een stijl die rechtstreekse herkenbaarheid in de hand...Het MMT weet waarom het volkstoneel brengt, maar nog altijd niet hoe...Hij was toen 36, onbekend bij de theatermensen, voordien was hij functionaris bij het Tnstitut natio-nal de l'audiovisuel et Ie Centre national du cinéma'. Wat hij daar als ervaring heeft opgedaan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij de genade van een of andere listige politieke zet, wist hij die Studio vast te knopen aan KNS-Antwerpen, die toen, dank zij hem, het Nationaal Toneel was...Wrevels en vreugdes Dan ben je bij de KNS gegaan ? "Toen ik nog op de Studio was, hadden Mortier en Schoenaerts mij ai gevraagd als regisseur...Toen je bij de KNS ging werken, hoopte je dat volkstheater te verdedigen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Gruyter zou bijtreden, toen hij Starkadd bracht voor de soldaten aan het front...Met het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel voerde De Gruyter het stuk nog ettelijke malen op (1919, 1921-1922) en tenslotte met de KNS (1923). De Gruyter is eigenlijk de regisseur en

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Wij gaan naar Benidorm (Meir-theater) De Minnaar (De Witte Kraai) - Foto Luc Peeters Het middenstandstheater Er waren tijden, toen theater nog het enige artistieke vrije...De invloed van de Russische futuristen, Meyerhold en Tairov, op het Vlaamsch Volkstoneel van Johan De Meester in de jaren '20 is het meest bekende fenomeen...Luis in de pels In tegenstelling tot het begin van de jaren '70, toen de onvrede met het bestaande produktief werd gemaakt, het opvallendst in Mistero Buffo, is er binnen de officiële

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik herinner me een voorstelling gezien te hebben van het Vlaamse Volkstoneel Toen was ik nog bitter jong en ik dacht: zo moet men niet bewegen; bewegen moet anders gebeuren...Toen de Directie van de Opera van Parijs Jooss geroepen had* om met het Ballet van de Opera te komen werken, begon Jooss daar met zijn elementaire bewegingen-- alhoewel hij ook de nood van een...Toen ik begon in de jaren 30, stonden diegenen die zich voor dans als vak interesseerden dans le dernier quadrille, maar vooraan - de solisten en de choreografen - waren het allemaal vreemdelingen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Vooral in de tweede helft van de jaren twintig, toen de economie uitermate bloeide, viert er het hedonisme van sterk geëmancipeerde mensen hoogtij...het licht van zijn latere ontwikkeling is het vreemd dat hij de theorieën van het Bauhaus toen weinig waardeerde...Wisselwerkingen tussen het Belgische en het Duitse gebeuren gelden eveneens voor de Latemse expressionisten, Frans Masereel, het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Een kleine rol, maar Diels heeft mij toen gecoacht tot een uitzonderlijke prestatie...Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De...Toen hij de KNS verliet was dit een onherstelbaar verlies voor het toneel gebeuren in Vlaanderen en voor de KNS in het bijzonder

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Dat waren toen de zeer eerbiedwaardige mevrouw Dilis-Beersmans en Louis Bertrijn voor wie ik daarna het grootste respect heb gekregen...Het Vlaamse Volkstoneel In dezelfde periode waarin De Gruyter moet vechten om voor zijn kwaliteitstheater een publiek te verwerven, lokt het Vlaamse Volkstoneel, dat in 1924 onder Johan De...Alles werd toen teruggebracht op het Vlaams-nationalistische ideaal

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat men stem en lichaam onder controle kreeg demonstreerde de KNS-Antwerpen, toen Arturo Corso Harlekijn, Knecht van Twee Meesters van Dario Fo (naar Goldoni) regisseerde...Dat was toen het soort van souverein uitgevoerd spektakel dat alleen binnen de mogelijkheden van het Engels of het Amerikaans theater leek te liggen...Pas in de Lear-opvoering was de tekst behandeld als een groot ademend organisme: het voorbeeld van Peter Brook, waaraan Tillemans vertoning erg schatplichtig was, heeft hem toen voor het essentiële

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Je kon toen niet diep graven; je moest stoppen omdat de première daar was...mevrouw Sarfati, die het kinderuurtje verzorgde van Sarov, de Socialistische Arbeidersomroep van Vlaanderen ; elke dinsdag werkte Philips toen reeds mee aan dit jeugdprogramma...Hij begint mee te spelen in het Nieuw Volkstoneel van Jef De Potter en in het Jeugdtheater dat toen onder de leiding stond van Fred Engelen (gevestigd in Zaal Concordia in de Antwerpse Lange

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
1961 nam Fons Goris het instituut van hem over (officieel in 1967 toen de Studio een Rijksinstituut werd). In 1986 zal de Studio 40 jaar bestaan waarvan 25 jaar o.l.v...Hij leefde toch in de periode van het succes van het Vlaamse Volkstoneel...Was Teirlinck katholiek geweest, had hij meegedaan met het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Toen ging hij zo vrij met de stof om, dat de erfgenamen van Léhar protesteerden, en probeerden de vertoning te verbieden...De katholieke promotoren van het Vlaamse Volkstoneel, Prosper Thuysbaert en Jan Boon, gaven de jonge regisseur carte blanche op het artistieke vlak...Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Maar dan één dat in het licht van de huidige stand van zaken in een aantal van onze theaters en meerbepaald in de Antwerpse KNS, waarvan De Gruyter directeur was toen hij op 43 - jarige leeftijd...mythes uit de rijkgevulde theaterpraktijk van De Gruyter aan een summier onderzoek te onderwerpen: die van het Vlaamse Volkstoneel (1920- 1924). Maar dan nog moeten we ons verder beperken...de Bom a/ J. Goossenaerts 19.8.1932 (brief bewaard in AMVC). (5) E. de Bom a/ J. Goossenaerts 27.11.32 (AMVC). (6) A. vander Plaetse, Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel, Leuven

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Pas later ben ik via zijn theater, maar ook via zijn kritisch proza echt tot Brecht gekomen: door hem ben ik marxist geworden; hij gaf mij een geheel nieuwe visie en met die visie stond ik klaar toen...Toen die in 1959 wegging nam Rutten van hem het hele toneelpakket over; vanaf 1968 schreef hij enkel nog over theater...Dat ben ik me toen ook gaan afvragen, vooral n.a.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Uit een kort historisch overzicht zal blijken dat, "toen het nog goed ging", veel radicaler werd gedacht over de grote gezelschappen...Maar in het verleden heeft men alvast vanuit allerlei redeneringen geprobeerd om de massa in de schouwburg te krijgen: (1) "Door emanatie van de elitaire cultuur". Toen er voor het...3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Hij is de initiatiefnemer van de molenstoet die driejaarlijks in augustus door de straten van Ruiselede trekt en probeert er al jarenlang het volkstoneel nieuw leven in te blazen...Ook was in Romans de herinnering aan de plaatselijke Bartholomeusnacht in 1572, toen een tiental Hugenoten waren omgebracht, nog zeer levendig...De marginale plaats die het volkstoneel inneemt binnen ons theaterbestel en de geringe aandacht ervoor in de theaterkritiek en -wetenschap, getuigt van de talrijke vooroordelen die bestaan ten aanzien

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Misschien werd toen, voor het eerst, beslist zich nog zo weinig mogelijk in te laten met het beleid van de Vlaamse Schouwburg...Een paar straten verder heeft Jan Boon, in de kantoren van De Standaard, het secretariaat gevestigd van het Katholiek Vlaams Volkstoneel dat met het regiewerk van Johan De Meester faam tot over de...Nog even werd erin geloofd, toen het in 1972, in het Paleis voor Schone Kunsten, Groenten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK