Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Volkstoneel 1920"Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
het stilaan tot legende gepromoveerde Vlaamse Volkstoneel) sinds ca...1920 eigenlijk geen verandering is gekomen...bepaalde theaterperiodes en hun specifieke stijl, lijdt de programmering van 1980 aan dezelfde kwalen als die van 1920, t,w. een gevoelig primeren van geïmporteerde stukken op de eigen produktie én

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Met het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel voerde De Gruyter het stuk nog ettelijke malen op (1919, 1921-1922) en tenslotte met de KNS (1923). De Gruyter is eigenlijk de regisseur en...1920) vonden trouwens niet veel weerklank

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Zo verschijnt de eerste, door Kurt Pinthus samengestelde anthologie van de expressionistische poëzie, Menschheits-dammerung (1920), worden talrijke toneelstukken pas nu opgevoerd, ontstaan...Wisselwerkingen tussen het Belgische en het Duitse gebeuren gelden eveneens voor de Latemse expressionisten, Frans Masereel, het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De...Meester (1924-29). Stichter van het Nieuw Volkstoneel (1930), dat van 1931 tot 1940 optrad als Nationaal Vlaamsch Toneel

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...mythes uit de rijkgevulde theaterpraktijk van De Gruyter aan een summier onderzoek te onderwerpen: die van het Vlaamse Volkstoneel (1920- 1924). Maar dan nog moeten we ons verder beperken...Wanneer we de gemeenplaatsen geloven, dan was het optreden en de aanwezigheid van het VVT in het Vlaamse theaterlandschap anno 1920- 1924, gemeten aan deze drie parameters een volledig succes

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De krant deinsde er niet voor terug te bekennen: 'het toneel, het volkstoneel is dan ook een der machtigste agenten der liberale propagan-de' (A. Van Impe in Over Toneel). Terwijl Edmond Hendrickx al...1920 komt er eindelijk wat verandering in de onafgebroken reeks van draken en komedies...Een paar straten verder heeft Jan Boon, in de kantoren van De Standaard, het secretariaat gevestigd van het Katholiek Vlaams Volkstoneel dat met het regiewerk van Johan De Meester faam tot over de

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Dr.Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel 1920-1924 door Dr.F

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Na slechts drie jaar antichambreren verscheen het proefschrift bij naamgenoot uitgeverij Peeters onder de enigszins aangepaste titel Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel (1920-24). Een...Het tweede deel bevat de eigenlijke beschrijving en analyse van het Volkstoneel, een erg waardevolle en nauwkeurige studie met een interessante invalshoek : demythologisering...Belangrijk is ook de evolutie die Peeters vaststelt in de activiteiten van het Volkstoneel

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De Gekroonde Laars, zijn eerste scenografie voor het Vlaamsche Volkstoneel (8 februari 1925), schildert hij een stad in expressionistische stijl met schuine Caligareske gevels, zwevende huisjes...Tijl, Het Vlaamsche Volkstoneel/ J. Hersleven Zo wordt de vrije beweging van de acteurs moedwillig ingeperkt door de hinderlijke en reusachtige kostuums met uitvergrote revers in Tijl en Adam...René Moulaert en de Belgische avant-garde 1920-1930' is te bezichtigen in het Maison du Spectacle - la Bellone van 11 januari 1993 tot 27'februari

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Vlaanderen had het Vlaams Volkstoneel al laten blijken 'de geste van grooter be-langer dan het woord' te vinden...Deze tekst is grotendeels gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd samen met An-Marie Lambrechts voor het programma Dans in Vlaanderen van 1920 tot 1950 in de reeks De dans ontsprongen en voor het...Spectacle et avant-garde 1920-1950, Archives d'architecture moderne, Bruxelles, 1988, p. 425-476 Nouvelles de Danse, nr

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Nauwgezette wanhoop 'Op het repertoire van het eerste seizoen "Vlaams Volkstoneel" in 1920-21 stond Maria Magdalena (1843) van Friedrich Hebbel


Development and design by LETTERWERK