Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Vladimir en Estragon"Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Toch zou het wel eens kunnen dat, net zoals Vladimir en Estragon op hun best zijn als clowns, ook deze tekst een soort primaire, kinderlijke kolder nodig heeft...Kees Epskamp bekijkt zonder vooroordelen het hedendaagse theater en zijn kritiek en levert filosofisch getinte commentaar bij de verschijningsvorm, het acteerpro-ces ("De relatie tussen acteur en...Frans Roggen was acteur in de Gentse KNS van 1940 tot 1945, gaf les in de Gentse Toneelschool en het Conservatorium, was directeur van Arca en regisseur bij verschillende groepen en bij de NIR/BRT

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Na die eerste lezing en daarop geformuleerde kritiek werkte Willy Thomas verder en verloor zijn onschuld en zijn onbevangenheid...Vladimir en Estragon dragen lange toneelpruiken en grijze toneelbaarden...Maar in deel twee geraak je onontkoombaar gefascineerd en begin je te beseffen dat het voortdurend om niets anders ging en gaat dan om een uitvergrote en versteende realiteit

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...Zo is de KB als sponsor momenteel nauw betrokken bij Blauwe Maandag Compagnie, Kaaitheater en de jaarlijkse Signaal-prijs voor jeugdtheater, drie toonaangevende uitingen van het dynamisme en de

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee KB met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee KB met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
verzadiging van betekenis... Imaginaire tijd Gerald en Elias, de tweeling van Fabre, doen ons denken aan Vladimir en Estragon...Godot wachtte op Vladimir en Estragon, maar ze waren lui en ze werden opgehouden, dus ging Godot weg...Godot wacht misschien nog altijd op Vladimir en Estragon maar ze hebben geen tijd te verliezen: ze moeten wachten

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee KB met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
De innerlijke verminking De Clausiaanse versie van het wachten van Vladimir en Estragon in Getuigen (1952) toonde reeds hoe het paradijs verloren ging, hoe lust en geweld zich installeerden...Hen staat in het verhaal geen duidelijk uitgewerkte intrige meer te wachten, maar wel een nieuwe soort tragiek die de grootsheid van een Vladimir en Estragon aangemeten is, waardoor ze bewust blijven...De geschiedenis van Belgenland bevat met de werken van Charles de Coster (De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Allereerst werden in de voorbije twee seizoenen gekende (en minder voor de hand liggende) klassieke teksten en nieuw werk gespeeld, in een vaak onverwachte setting en in een meestal zeer verrassende...De ‘jongens’ van de groep Niet Uit Het Raam (NUHR) speelden, nee toonden in Wachten op Godot de zwervers Vladimir en Estragon – die elkaar in het stuk constant aanspreken als Didi en Gogo...En dat stelde Terpstra en zijn spelers weer in staat om de eerste helft van de jaren zestig (de hoogtijjaren van Lenny Bruce) en 2002 schaamteloos in elkaar te schuiven