Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Vlaamse Televisie Maatschappij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het is de plaats waar een maatschappij zich in weerspiegeld ziet, waar een maatschappij ook kan checken of haar gedrag klopt met de geïdealiseerde voorstelling ervan...voor BRT Televisie en MMT) en Deez Verstraete (beeldend kunstenares, ontwierp het decor voor de Stuc-produktie Roelof Hartplein 4). Jacques Berwouts, Werner De Bondt, Jeröme Maeckelbergh, Ria...Tourcoing bevindt zich net over de grens: voor geen Vlaamse theaterliefhebber mag dit te ver zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Televisie kan informatie geven over theater, korte berichtgeving (flashes) of langere dank zij documentaires...Televisie kan theater brengen als fictie: een theatervoorstelling kan rechtstreeks weergegeven worden met of zonder medewerking van de theaterregisseur en aan een cineast of televisieregisseur kan...de plaats daarvan zijn er de beelden, de illusies waar men zich aan optrekt: stijldansen als discipline voor het lichaam en vorm van seksualiteit ; en natuurlijk is er televisie: "U kijkt naar uw

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Werner Kopers ging vaak mee, maar als hij terug voet aan Vlaamse wal zette, voelde hij zich depressief...Ik kan mezelf ook niet op de televisie aan het werk zien...Dat men dat soort toestanden eens gaat saneren in plaats van de verwijten dan maar over het hele Vlaamse theater uit te spuwen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Zo zaten we wat sip aan te kijken tegen een lusteloos spektakel dat het moest stellen met een ergerlijk slechte tekst (onze Oost-vlaamse Hugo zou nu toch eens een minimum aan fatsoen moeten opbrengen...Dehert kan op deze manier (via een behandeling van klassieke teksten) nog vele, zelfs zeer mooie, voorstellingen produceren, zonder hiermee in zijn denken over theater en maatschappij één stap verder...Naast het introduceren van belangrijke buitenlandse voorstellingen en concerten, treedt de Beursschouwburg hier vooral naar voren als een podium dat in de recente evolutie van het Vlaamse

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De macht van de televisie en misschien, in mindere mate, materiële belemmeringen spelen hierbij een grote rol, maar zeker ook het verschil tussen wat de toeschouwer wordt aangeboden en wat diezelfde...Pol Dehert citeerde Jean-Marie Piemme over de relatie televisie-theater: "Zou het publiek dan toch iets anders verwachten van theater dan van bijvoorbeeld televisie...Theater is een minderheidskunst; wil het opnieuw een meerderheidskunst worden, dan is het binnen de kortste keer even waardeloos als een televisie-avond

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
mythen zich kunnen enten op oude teksten, sterk aanwezig is. Vooraf 3 Hoewel Shakespeare nooit helemaal van de planken verdwijnt, is zijn aanwezigheid in het repertoire van de Vlaamse...De esthetiek van deze produk-tie is er een van véle jaren geleden; een toeschouwer van 1986 doe je niet meer geloven dat een kartonnen fontein van steen is; daarvoor heeft die té veel televisie...Want ondanks het feit dat zelfmoord - vooral door de toenemende ontreddering bij werklozen-tot eerste doodsoorzaak is geworden in onze maatschappij, lijken de Hamlets van vandaag mij reeds "de wanhoop

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat was uniek in de Vlaamse pers: ik beschouwde het luisterspel op gelijke voet met het theater...Ik zal dat ook nooit proberen: trouwens geen enkele van mijn teksten kan ook op de televisie...Toch was ik vroeger, veel vroeger, nog voor de televisie helemaal de huiskamer had ingepalmd, een geregeld luisteraar van "hoorspelen". Daarvan is mij vooral de ietwat pathetische stijl bijgebleven en

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
de kritiek werd zelfs gewag gemaakt van een Vlaamse Fassbin-der en het leverde Verheezen de "Prijs van de Provincie Antwerpen voor een Dramatisch Werk" op...Naast eigen scenario's zou hij voor de Vlaamse televisie ook bewerkingen maken van romans van M. Gijsen, M. Matthijs, W. Ruyslinck en J. Simons...Theater maken is een politiek en filosofisch standpunt innemen in deze maatschappij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Maar het is ridicuul om te stellen dat al wat Vlaams is sowieso garant staat voor succes of dat het Vlaamse theater een synoniem is voor goed theater in Nederland...Er zit in het Vlaamse theater een kloof die ligt onder de 25 jaar en boven de veertig...op de ouder-kind relatie en op de paniek die in de Griekse maatschappij uitbreekt wanneer een niet rationaliseerbaar element binnendringt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De idee van het Nationaal Toneel was doodgebloed, ten voordele van de "stadstheaters" Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brus...De brochure werd naar de pers, de radio en de televisie gezonden, zowel in Nederland als in Vlaanderen...Afscheid De drie van T68 "gingen immers niet de maatschappij vernieuwen, wij probeerden iets te gaan doen aan de vernieuwbaarheid van het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na 1840 ijveren ze voor een eigen Vlaamse toneelschrijfkunst en voor een Vlaamse versie van het Nationaal Toneel...Op het einde van de negentiende eeuw genieten de Vlaamse gezelschappen meer maatschappelijke erkenning...Lamers, de stichter van Maatschappij Discordia, naar Rilkes citaat om het verdwijnen van de grote gezelschappen aan te kondigen

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het Théâtre Des Galeries, die in een keurslijf van stratenpatronen en historisch stedelijk kader geklemd zitten, moesten een compromis sluiten tussen het vergroten...Franse en Vlaamse Administratie van de Gemeenschappen...Aan Vlaamse kant valt de bevoegdheid onder de administratie van de diensten voor Volksontwikkeling van het Ministerie van Cultuur

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Op de top van de citadel over Alex Van Royen Voor de goede orde, mijn kennis over de Vlaamse toneelgeschiedenis is uitermate beperkt en ik heb Alex Van Royen nooit zien spelen...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het...toegekend aan Judith Herzberg voor haar stuk Kras, dat ze in opdracht van Maatschappij Discordia heeft geschreven

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Terwijl elders de Tour de France gereden werd, presteerde Maatschappij Discordia het om tijdens het Bruzzle-festival een twintigtal toneelvoorstellingen te spelen, ongeveer tien verschillende stukken...Het enige grote Vlaamse theater hier, de KVS, heeft veel te weinig subsidie om een behoorlijk repertoire mee te maken, en zit in een gebouw dat totaal verloederd is, dat in de jaren '50 is afgebrand...LDC: Ik heb het, als ik theater marginaal noem, vooral over de verhouding tegenover televisie

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dirk Verstockt ZESTIEN SCÈNES Gezelschap Maatschappij Discordia : René Eljon, Gerrit Bons, Annet Kouwenhoven, Frieda Pit-toors, Ditha Vanderlinden, Vi-viane De Muynck, Marianne De Graaf, Ilja...De acteurs van ons gezelschap zitten daar soms te zitten, gaan af en toe in Nederland spelen, anders doen ze helemaal niets... film, televisie, ak-teren...dat is kreatief bezig zijn...Om zich terdege over de werking en de artistieke resultaten van de Vlaamse gezelschappen te informeren, zou zo'n Raad van Advies dus naar alle voorstellingen moeten gaan kijken

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Alleen Jan Decorte vindt binnen Vulvania de ruimte om meteen zijn commentaar te spuien en Maatschappij Discordia opent met Zestien Scènes de ideologische discussie op het toneel...Wachten op de kunstenaars die uitspraken doen over wat er in de wereld vandaag aan de hand is. Zestien Scènes van Maatschappij Discordia is op dit vlak een eerste, verheugende ervaring...Zoals Wagner in Van Wagner (Dito Dito, Ritsema) of da Ponte in Zéstien scènes (Maatschappij Discordia) of het Kind in Het Kind van de Smid (Josse De Pauw, Peter van Kraaij). Vijf

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Antwerpen Culturele Hoofdstad ontvangt 495 miljoen van de Vlaamse regering, een deel van het bedrag zal besteed worden aan de restauratie van o.a...georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut, De Russische Teaterunie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol...Via de televisie wordt het publiek heel veel met toneelspelen gekonfronteerd

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Doorheen de geschiedenis zag hij het drama evolueren van een conflict tussen de mens en God (religieus drama), tot een conflict met de maatschappij (sociaal drama), de medemens (karakterdrama...de achterwand is een opening uitgespaard (etalage of televisie ?), waarin een gitzwarte Mickey Mouse pronkt, die voortdurend en veelzeggend, als een Amerikaanse "Manneke Pis", van kostuum verandert...Vervreemding en klassenverdeling mogen dan nog troef zijn in onze maatschappij, de symboliek van het stuk is te expliciet, de toon te boodschapperig, de centrale idee te vaak herhaald

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Hij is een vakman in het uitspinnen van kleinburgerlijke, Vlaamse situaties...Het realisme wordt onmiskenbaar doorbroken door wat decorbouwer Andreas Szalla met de Vlaamse huiskamer gedaan heeft: het bloemetjesbehang is te groot, net zoals de diepvrieskast waarin Jules...Waar in Voader getracht werd de donkere kant van de Vlaamse huiskamer te laten zien, wordt in Wilde Lea een aspect getoond van hoe het openbare vermaak voor de gewone man was (en is?) in Vlaanderen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Wilde Lea is ontstaan uit onze verbazing over wat de televisie uitspuwt...Etcetera: De meeste van je voorstellingen zijn diep geworteld in de Vlaamse context, de bekrompenheid, het katholicisme...De kracht van het theater ligt in al wat loskomt bij een eerste lezing, of bij een opvoering, die 'stream of consciousness'. Als je vragen stelt over de maatschappij, dan ga je ook vragen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK