Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


92 document(en) met "Vlaamse TV-film" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De mensen die je op scène gezien hebt in illustere rollen of op TV zijn hier braaf, zacht en vriendelijk...Ceremoniemeester koning Boudewijn is tachtig jaar geworden en verzacht samen met een franstalige en een Vlaamse clown de harde waarheden die hier op ludieke wijze worden verkocht...Bij de hele Belgitude van de opzet dringt een laatste gedachte zich op: de invloed van het Frans, of liever, het afnemen van de invloed van het Frans in de Vlaamse context

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Het Vlaamse theater kijkt neer op dit festival, meent Decleir...dat de ingeboren Vlaamse reflex op alles wat uit Brussel komt...De Vlaamse groepen vond hij de uitschieters op dit festival, zij het dat hij nog altijd wacht op een nieuwe Bob Wilson, zoals vier jaar geleden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...festival drie Vlaamse produkties die op geen enkele buitenlandse affiche zouden misstaan, meer nog: die tot de absolute top van het Europese theater behoren...Overigens weinig politici ontmoet, en al even weinig Vlaamse theatermensen

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
vakbondslokalen, magazines, studiedagen, ministeriële kabinetten, Vlaamse Raden en televisie-omroepen...Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag...Wie kan er één persoon noemen over wiens deskundigheid men in het Vlaamse theaterwereldje een consensus kan bereiken

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar ze is vanaf haar vierde jaar in België ... Ja, ge zoudt kunnen zeggen dat het een Vlaamse is ... Ja, juist, Marie, ik heb liever dat hij op zo eentje valt dan op zo'n modepoppeke, dat de hele dag...Immi Ik zei dat ik een Vlaamse jongen kende...Yusuf Dan waarom Vlaamse papa niet komen naar mij ? Hij zeggen: Ik wille uwe meisje voor mijne jongen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Op de 'Ecole de Musique d'Anvers' werd in 1859 'Vlaamse declamatie' als vak ingevoerd, en Peter Benoit introduceerde bij de stichting van de Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool (1867) o.a...Vlaamse dramaturgie' wordt gefnuikt door weinig gunstige produktieom-standigheden (zie Etcetera 5) (K.T...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...Nochtans is het een reëel probleem, temeer daar in de Vlaamse toneelscholen en conservatoria het overgrote deel van de leerlingen vrouwen zijn...Precies, en net even waar binnen als buiten de Vlaamse golf

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Die reden kan niet de flauwe imitatie van een TV-produktie zijn, maar wel een voorstelling van een zeer professioneel niveau, met als enig pluspunt: de animale warmte van een voorstelling...En inmiddels hopen dat er eens een Vlaamse dramaturgie komt...Dat is dan weer dat beroemde Vlaamse minderwaardigheidscomplex om tezeggen: 'Hij treedt op in de Albert Hall

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Belgische oplossingen zijn altijd gebouwd op drijfzand, zo ook hier moesten tussen de franstalige en Vlaamse afdeling en de reeds bestaande instituten compromissen worden gesloten die de school al bij...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...Opmerkelijk in de gesprekken met oud-studenten is dat de "coha-bitation" met andere afdelingen als film, tv, sociale communicatie, als positief wordt ervaren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Hij wou bewust 'de Vlaamse auteur' erbij betrekken...Ik kumuleerde veel losse opdrachten, radio, toen de TV begon de televisie, KVS...Dat sociale aspect wordt totaal vergeten, hoewel ik er om gevraagd heb bij Poma en bij die Jezuïet, die voorzitter is van de boven: TV-film "Het koperen schip" (Dries Wieme) onder: Dries Wieme

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Hij schreef scenario's voor: BRT: De Nand-functie, Gallaxenon, Nena (prijs van de tv-kritiek, 1986), Adriaan Brouwer film: De koersmachine (ism Peter Simons), De onheilsbode (ism Robbe De Hert...Vlaamse theater, duizelingwekkend...het Vlaamse theater, waar elke kleine en grote artiest zijn eigen gezelschap wil, is een fusie, zeker van dit gehalte, groot nieuws

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
de traditie van het huidige Vlaamse theater hebben ze geweigerd om zich zand in de ogen te laten strooien...Peters, Mira, Joachim Stiller, Marpertuis, ...); tv-werk enz

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Bervoets en Ken Kélountang Ndiaye - Foto 's Ariette Stubbe Gene Bervoets en Ken Kélountang Ndiaye durig om vertaling vraagt van Vlaamse woorden, leidt tot een pu...Er zijn (te) veel verwijzingen, men speelt op (te) veel registers, er is (te) veel om volgen, je moet je aandacht versnipperen over vernaaieindjes, gebeur stukjes, TV-fragmentjes, kromme verhoudingen...Ook door de klemtoon op de fysieke presentatie van handeling, houding en verhouding knoopt deze produktie aan bij wat er elders in het Vlaamse theater gebeurt

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat was uniek in de Vlaamse pers: ik beschouwde het luisterspel op gelijke voet met het theater...Sinds 5 à 6 jaar registreer ik ook alle Vlaamse hoorspelen, vroeger reeds alle Nederlandse, Duitse en Engelse uitzendingen...Misschien ligt het aan de luisteraar, omdat hij te veel is afgeleid door wat hij op TV of op andere plaatsen ziet of meemaakt, dat het daarom niet spannend genoeg kan zijn

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Het voorlichtings- en begeleidingsproces kwam pas goed op gang met het oprichten door de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, in samenwerking met de BRT, van een zgn...Het resultaat was dat na enkele maanden het aandeel van de Vlaamse auteurs in het BRT-reper-toire steeg van quasi 0% tot 50, zelfs 65%, met kwalitatief goed werk...FUTURA-PRIJS Bestond reeds jaren als internationale TV-wedstrijd maar werd in 1979 voor het eerst ook als (tweejaarlijkse) kompetitie voor luisterspel enerzijds en radiodocumentaire anderzijds

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Waar is de Vlaamse thuishaven van Orkater...Waar trok Herman De Coninck van leer tegen de tv-cultuur ? Waar zagen o.a

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
persoonlijke en genuanceerde visie op de 'Vlaamse golf'. Het Theaterjaarboek raakt dus niet los van zijn instrumentele aard...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...Het honorarium wordt door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan de auteur uitbetaald

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • Dagboek van een duivenmelker
De duivenmelker, de bedrogen minnaar, het kermissfeertje: een scenario voor een gemiddelde Vlaamse TV-film die als drama is gemaakt, maar er tien jaar later als een beschamende klucht uitziet

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
de context van de vragen naar de verhouding van Vlaamse gezelschappen tegenover het repertoire en met de problematiek van het aantrekken van gesubsidieerde huisauteurs, biedt La Salamandre met zijn...taalgebruik dat verschilt van het officiële Frans dat op radio en TV gesproken wordt, via het introduceren van meer fantastische elementen, zaken die afwijken van de alledaagse waarneembare realiteit

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
De Vlaamse taal is de bodem...KNS, KVS Tweemaal Bernarda AIba Twee Vlaamse versies van Het Huis van Bernarda Alba, in dezelfde periode...Maar met evenveel reden kan gezegd worden dat de opvoering van BKT past binnen een reeks Sade-voorstellingen die dit jaar op Vlaamse podia zijn vertoond: Marat/Sade (NTG) en De Zwarte Legende (Grand


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK