Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "Vlaamse Steden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Er is slechts één wanklank: de tekst beweert dat iemand als Abbado het orkest van de Vlaamse opera zou komen dirigeren...een stad, van vele steden, hun sfeer, hun eten en drinken, én hun spektakels, alles geografisch in kaart gebracht...dit boek, in alle bescheidenheid, een bijdrage weze tot de geschiedenis van het Vlaamse toneelleven en inzonderheid van het werk van een idealistisch Vlaams en christelijk geïnspireerd reizend gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Op de 'Ecole de Musique d'Anvers' werd in 1859 'Vlaamse declamatie' als vak ingevoerd, en Peter Benoit introduceerde bij de stichting van de Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool (1867) o.a...geworteld in de beste Vlaamse acteer- en ensceneringstraditie van de voorbije dertig jaar...twee steden en het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook artistiek niet

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Andere Duitse steden als Breslau, Dresden, Leipzig, Hamburg, Keulen, Frankfort of München zijn, zeker op cultureel vlak, even belangrijk...Wisselwerkingen tussen het Belgische en het Duitse gebeuren gelden eveneens voor de Latemse expressionisten, Frans Masereel, het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
fragmenten uit zijn verhaal geven we een beeld van deze theaterman en van de periode van het Vlaamse theater die hij ingrijpend bepaald heeft...zijn broer, de musicus Hendrik Diels (1901-1974) en met Karel Albert (de latere componist van het Vlaamse Volkstoneel) aan de normaalschool studeerde...Het Vlaamse Volkstoneel In dezelfde periode waarin De Gruyter moet vechten om voor zijn kwaliteitstheater een publiek te verwerven, lokt het Vlaamse Volkstoneel, dat in 1924 onder Johan De

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Nochtans bestaat er een stilzwijgende overeenkomst dat fransta-lige Brusselse politieke mandatarissen zich niet met de Vlaamse KVS zullen inlaten, in ruil voor een gelijkaardige houding van de Vlaamse...ook van het MKT). De Opera voor Vlaanderen is een Intercommunale Samenwerkende Vennootschap, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, van de Provincie Antwerpen (de...Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is een v.z.w, samengesteld volgens het cultuurpakt en met vertegenwoordigers van het Rijk, de Vlaamse Provincies en enkele Vlaamse Steden

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
historische figuur als de Vlaamse theatergeschiedenis hiermee zijn voordeel zal doen...een stijltheater [...]", "op het platteland evengoed als in de steden", "Iedere avond kwamen mensen uit alle standen de zaal overrompelen" (12). Opnieuw dwarsbomen getuigenissen van tijdgenoten de...Het recent opgerichte Vlaamse Theaterinstituut kan hierbij een belangrijke stimulerende en coördinerende rol spelen; het is nu de verantwoordelijkheid van de bevoegde beleidsin-stanties ervoor te

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
de traditie van het huidige Vlaamse theater hebben ze geweigerd om zich zand in de ogen te laten strooien...Dat klinkt toch vreemd: in film kun je, om maar een sterk voorbeeld te noemen, ruimtereizen ondernemen en marsmannetjes horen praten, daar splijt de Rode Zee in twee, storten steden in elkaar

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Epigonentheater zlv, op te bestaan (Zlv staat voor "zonder leiding van"). Terwijl ze hun laatste tourneevoorstellingen afwerkten (Stockholm, Hannover, Milaan, Firenze en diverse steden...Epigonenteater heft zichzelf dus op maar geeft meteen ook gestalte aan een nieuwe groep, de "Need Company". Ondanks zijn naam, neemt het Epigonenteater binnen de Vlaamse context een aparte

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
personages en personen, en de overvloed van de enen (de meelopers) tegenover de schaarsheid van de anderen (de compromislozen) in het Vlaamse toneelleven...Evenmin wordt er nagedacht over de erfenis en betekenis van het kamertheaterverleden, over de plaats en de functie in het Vlaamse theatergebeuren...Het is alsof de Vlaamse acteurs verschillende talen spreken naar gelang van het gevoel dat wordt uitgedrukt

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Louisiana werden alle staatsambtenaren geconfronteerd met 20% looninlevering, het volledige welfarebudget werd geschrapt en hele steden lopen er leeg bij gebrek aan werk en sociale voorzieningen om de...Ik vraag tijd voor de videotape Fresh from Flan-ders, een compilatie over jonge Vlaamse theatermakers en choreografen, gerealiseerd door Walter Verdin (1). Ik heb het vooral over de moeilijkheid om

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de...Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dedalus vult stukje bij beetje het gat dat de andere Vlaamse uitgevers met toneelliteratuur laten liggen...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
heeft geleid tot een verregaande structurele wijziging in het Vlaamse theaterlandschap, zegt Tindemans...mate bepalend te doen worden voor het artificiële leven van het personage, en ik denk dat dit in de loop der jaren mede een constante is geworden aan het Vlaamse theater dat niet tevreden is met het...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Stoeten, optochten, carnavalsexploten, processies, bedevaarten, boetedoeningen, ommegancken, openluchtspelen, reuzen en reuzinnen: het Vlaamse patrimonium in een notedop...De Vlaamse cultuur is op zich al open genoeg, krijgt al genoeg impulsen via zijn dicht grenzennet en centraal Europese opdracht, om niet daarbovenop nog eens een gestructureerde jaarlijkse...Het festival werd steeds armer en bloedde uiteindelijk in 1975 dood aan een optie die financieel en organisatorisch niet meer haalbaar bleek, aan een subsidieverplichting om een Vlaamse creatie te

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent elk 90 miljoen) elk nadelig saldo automatisch door de Vlaamse Gemeenschap zou worden bijgepast...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...Van de Vlaamse gemeenschap krijgt zij 280 miljoen (80 miljoen meer dan de OvV) en de steden verbinden zich tot 90 miljoen elk

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Ter vergelijking: het Vlaamse theaterbedrijf krijgt alles samen zo'n 490 miljoen...met de steden Gent en Antwerpen die in ruil voor 90 miljoen toelage de opera ook dicht bij huis willen...Er zijn intentieverklaringen: meer Vlaamse zangers, een kans voor Vlaamse regisseurs, en barok-opera

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Zoals het Vlaamse publiek geen getto vormt in de stad -- de nieuwe Vlaamse Brusselaar is de eerste gefederaliseerde Belg -- vormt het Vlaamse theater geen blok in het centrum...Vlaamse theaters, consequent promotie voert in twee talen...Het Vlaamse publiek in Brussel is een moeilijk definieerbare grootheid

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
Hij zet het liefst produkties op met een enorme bezetting, werkt in spectaculaire ruimtes, laat een stuk in vier Europese steden voorbereiden, trekt naar het buitenland voor een bedeltocht, en laat op...Etcetera speurt naar Vlaamse aanwezigheid, tracht inzicht te krijgen in het beleidskluwen, peilt naar specifieke problemen van theatermensen, blikt terug in het verleden, kamt het theatrale aanbod af

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een beetje geïnspireerd op het voorbeeld van Jean Vilar in Frankrijk draagt het een boodschap van populair theater uit in de kleinste steden en gemeenten...Qua subsidie, het krijgt l/5de van alle to-neelgelden, maar ook qua kwaliteit, al blijft het voor Vlaamse toeschouwers toch allemaal erg oubollig...Uitgalming Méér dan in het Vlaamse theater, is het Franstalige theater louter tekstueel

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Scenograaf Niek Kortekaas, de laatste jaren erg aanwezig op de Vlaamse en Nederlandse scène, ontwerpt ruimtes vol spanningen: afstand en nabijheid, abstract en concreet, water en vuur, glas en staal...Vlaamse theater vanaf de jaren '80...Onderweg, de viaducten, de steden


Toon volgende resultaten