Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Vlaamse Provincies" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Op de 'Ecole de Musique d'Anvers' werd in 1859 'Vlaamse declamatie' als vak ingevoerd, en Peter Benoit introduceerde bij de stichting van de Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool (1867) o.a...lyrische declamatie'. Benoit bouwde, na de bevordering tot Koninklijk Vlaamse Muziekconservatorium (1898), een toneelafdeling uit...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Deze medeplichtigheid verklaart het succes van drie opvoeringen, die in het hele Vlaamse land veel volk hebben getrokken, wat bewijst dat dit traditionele theater nog altijd aan de noden van een...Bij de Vlaamse critici hebben ze een veel betere respons gehad...De Vlaamse nomadengroep heeft er op 7 juli 1984 voor het laatst de steigers gesloopt en zichzelf als gebonden team

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Wat die negen jaar ons als perspectief bieden voor het grootste Vlaamse theater in Brussel, lezen we in de "toelichting bij de programmatie '85-'86", die in het mei-juni-nummer van KVS-nieuws...Nochtans bestaat er een stilzwijgende overeenkomst dat fransta-lige Brusselse politieke mandatarissen zich niet met de Vlaamse KVS zullen inlaten, in ruil voor een gelijkaardige houding van de Vlaamse...Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is een v.z.w, samengesteld volgens het cultuurpakt en met vertegenwoordigers van het Rijk, de Vlaamse Provincies en enkele Vlaamse Steden

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Van de vijf Vlaamse provincies ging West-Vlaanderen met het leeuwe-deel lopen (34 % van de deelnemende scholen) en bleek Limburg-althans dit jaar - zo goed als afwezig...theatraal gevoelige vorm van schooljeugdtheater, zoals we die in Boom konden meemaken, een pijler worden voor de Vlaamse theaterpraktijk van morgen, op alle niveau's. Marianne Van Kerkhoven...Desondanks is dit lustrumboek een belangrijke gebeurtenis in het Vlaamse theater

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Dat is natuurlijk helemaal wat anders dan als alternatief van kwaliteit (de Munt) de mediocriteit van de Vlaamse provincies te stellen (de Aïda van Gent). Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse...rekening zullen moeten houden met de verpoliti-seerde toestand te Antwerpen, noch met de middeleeuwse rivaliteiten tussen provincies...Dit is voor ons land een bijzonder interessant voorbeeld, omdat zoveel Vlaamse musici precies op dit terrein van de muzikale interpretatie uitblinken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na elkaar leest U vier artikels over het „grote toneel". In de eerste bijdrage heeft Geert Opsomer het over drie Vlaamse A-gezelschappen: de KNS, de KVS en het NTG -het Koninklijk Jeugdtheater blijft...Na 1840 ijveren ze voor een eigen Vlaamse toneelschrijfkunst en voor een Vlaamse versie van het Nationaal Toneel...De "kunstvertoningen" zorgden voor een nieuw publiek van Vlaamse intellectuelen en ook wel een deel van de verfranste burgerij

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
03/232.14.69 DEDALUS van Singel 262 TONEEL OP PAPIER BIJ DEDALUS 'Een Zegen voor het Vlaamse theater' - Regine Clauwaert in BRT/Kunstzaken - MARCEL ACHARD, Wildespele...02/230.26.60 (toestel 186 of 192) "TONEELECHO" een amateurteaterblad voor de vijf Vlaamse provincies met * een inhoud die sterk technisch en praktisch gericht

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het voordeel van de dubbele minderheidspositie van de Vlaamse theatermaker is dat je het hem zelf kan gaan vragen...Het Vlaamse theater in Brussel dat zijn Nand Buyl (KVS), Rudi Van Vlaenderen (BKT), Johan Wambacq (Beurs), Hugo De Greef (Kaai), Jari Demeulemeester (AB) en Ingrid De Ketelaere (vzw Paleis). Het...Zoals het Vlaamse publiek geen getto vormt in de stad -- de nieuwe Vlaamse Brusselaar is de eerste gefederaliseerde Belg -- vormt het Vlaamse theater geen blok in het centrum

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
SP-voorzitter Vandenbroucke diende een voorstel van decreet 'houdende de subsidieregeling van de Nederlandstalige Toneelkunst' in bij de Vlaamse Raad, terwijl de Vlaamse deelregering zich buigt over...De gezelschappen zijn verplicht tijdens de gesubsidieerde periode minstens één Vlaamse schrijfopdracht te geven én het resultaat hiervan op te voeren, of een Vlaamse choreograaf een produktie te laten...gemeenten en provincies zijn wettelijk niet meer verplicht iets voor theater te doen

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Brussel moet passeren; voor de theatermakers die dicht op mekaars lip zitten; voor de toeschouwers (en zeker de Vlaamse Brusselaars) die slechts moeizaam hun weg vinden in het Brussels labyrint van steeds...Qua subsidie, het krijgt l/5de van alle to-neelgelden, maar ook qua kwaliteit, al blijft het voor Vlaamse toeschouwers toch allemaal erg oubollig...Uitgalming Méér dan in het Vlaamse theater, is het Franstalige theater louter tekstueel

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
KAAITHEATER Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij...Toneelecho is toneel-toon-aangevend voor het toneelleven in de vijf Viaamse provincies

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Gerardjan Rijnders, Pick-Up Binnenkort zal de Vlaamse Raad zich moeten uitspreken over het decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs zoals het werd geformuleerd door Minister Daniël Coens...de schoot van het kabinet van Minister Coens werd onlangs een tekst uitgewerkt die als titel kreeg: 'Decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs'. Over deze tekst zou de Vlaamse Raad zeer snel...zijn ontwerp stelt de Minister dat de erkenningsprocedure van de diverse instellingen en projecten nader bepaald zullen worden door de Vlaamse Executieve

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Behalve hier dan, omdat het Kaaitheater het nodig achtte om de theatrale vertaling van Syberbergs vreemde ideeënwereld aan het Vlaamse publiek te tonen...mee te produceren en in Brussel te presenteren, een kans gemist heeft om een discussie over het 'nieuwe Duitsland' in Europa, èn de betekenis daarvan voor de Vlaamse cultuur, op een zinvolle manier te...na deze zin volgde een opsomming van Duitse provincies, in zeer ruime zin, van de Elzas tot Vilnius, van Holstein tot Steiermark, en het land bleef altijd te klein voor de échte Duitser

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
De Fevecc (Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) had het bekende gat in de markt gevonden, een terrein waarop andere culturele organisaties niet actief waren, een gebied om uit te bouwen...Maar ondertussen groeide het Vlaamse kindertheater, en ook de belangstelling ervoor...Signaal in de jaren '90 Signaal wil een stimulans zijn voor het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen: het jaarlijkse Signaalfestival circuleert door de vijf Vlaamse provincies en 'Signaal

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Er wordt getracht alle Vlaamse provincies aan bod te laten komen

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Hij weet dat Arne Sierens zopas de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Toneelletterkunde in de wacht heeft gesleept voor Boste...Al in 1989 ontving hij de Prijs van de Vlaamse Provincies voor De Soldaat Facteur en Rachel...Voor dit toneelstuk ontving hij de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor toneel

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Voor sommigen klinkt het misschien wat vreemd, maar het is pas tijdens de jaren tachtig dat élke Vlaamse krant werk heeft gemaakt van een uitgebouwde, zelfstandig gecoördineerde en gestructureerde...Maar de hoofdbrok is aan het Vlaamse podiumlandschap besteed waarbij, voornamelijk wat de recensies betreft, een zo groot mogelijke representativiteit van de provincies wordt nagestreefd...Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zouden door middel van hun talrijke regionale edities een interessant combinatiebeleid kunnen voeren tussen het Vlaamse en het regionale aanbod

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
Naast de subsidieverlening van de Vlaamse Gemeenschap worden ook de subsidies van de (Vlaamse) provincies en de Europese subsidies behandeld

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Vanaf de eerste beleidsnota's, ook die van de Vlaamse regering, was nochtans altijd gesteld dat het muziektheater positief zou worden gediscrimineerd...Maar met lede ogen moeten we aanzien dat de grote structurele instellingen als de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen ontsnappen aan elke artistieke toetsing van hun beleid...En of het deze raad is versus de Vlaamse Opera en de musical-afdeling van het Ballet van Vlaanderen

Nr. 74, December 2000 • Marleen Baeten • De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Deze wedstrijd in alle mogelijke kunstvormen, voor jongeren tussen 13 en 19 jaar, is een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook al naar...De finalisten van de eerste Vlaamse Kunstbende waren vier dagen lang te gast op De Opkomst, waar ze gretig deelnamen aan de workshops, hun werk toonden aan een publiek van leeftijdsgenoten en toegang...Om haar project te realiseren selecteerde Inés Sauer vier Vlaamse meisjes van 16 en 17 jaar: Ruth Bastiaensen, Ellen Mariman, Maren Merckx en Maaike Neuville


Toon volgende resultaten