Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Vlaamse Leeuw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Niet iedereen van het gezelschap was opgetogen met het solo-nummer van Moeremans dat een onverbloemde apologie was voor een onverkwikkelijk stuk Vlaamse geschiedenis...En hoe zwaar weegt de optie "geëngageerd theater"? Binnen het Vlaamse repertoiretheater is het NTG meest op de actualiteit toegespitst en dat is al een verademing...De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
manteau aan de top van de letteren in Vlaanderen De Leeuw van Vlaanderen Het nationale epos van Vlaanderen, hertoetst door Karel Jonckheere...manteau aan de top van de letteren in Vlaanderen Vlaamse Wegen Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960 en 1980

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
junior (1932), Het was een maghet reyn (1942), Passio Christi (1943). In mineur Dat Van de Velde zich mentaal bij de nationalistisch-Vlaamse strekkingen aansloot, was al enigszins te merken...uitdrukking van het onbehagen in bepaalde Vlaamse kringen in die tijd...Hem ontbreekt enig vooruitzicht op welke oplossing ook, tenzij het mentale van samensluiten, zich verenigen omheen het symbool van de Vlaamse leeuw, zonder precies te weten wat er dan te gebeuren

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Met het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel voerde De Gruyter het stuk nog ettelijke malen op (1919, 1921-1922) en tenslotte met de KNS (1923). De Gruyter is eigenlijk de regisseur en...Vele opvoeringen van De Gruyter werden afgesloten met een Vlaams lied (Klokke Roeland, Vlaamse Leeuw, enz...), wat erop wijst dat deze identificatiefunctie wel degelijk speelde...Via de voorstellingen van De Gruyter werd Starkadd een deel van de Vlaamse mythologie

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het Vlaamse Volkstoneel In dezelfde periode waarin De Gruyter moet vechten om voor zijn kwaliteitstheater een publiek te verwerven, lokt het Vlaamse Volkstoneel, dat in 1924 onder Johan De...Ze trokken door het Vlaamse land, speelden in de misera-belste omstandigheden, maar de mensen in de dorpen waren blij met hun komst...de Galas Karsenty) de weg naar het Vlaamse toneel gevonden had, blijft Diels ook daarna trouw

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
zal de inhoud van Lijmen/Het Been hopelijk genoegzaam bekend zijn: Laarmans, een idealistische maar ontmoedigde voorvechter van de Vlaamse zaak, kijkt lusteloos neer op zijn zielig kantoorbestaan-tje...Jan Decleir speelt Jean-ke, een Vlaamse arbeider; Els Dottermans is zijn vrouw en Marc Van Eeghem een Noordafrikaanse gastarbeider...Rudi Van Viaenderen in interview met M.Kemps, "De leeuw van Vlaanderen" in Deze Week in Brussel, 18 september 1986 "Vorig jaar en het jaar daarvoor kreeg Poëzien 3 miljoen subsidie voor 250

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Vuile Mong en de Vieze Gasten - (Werkgroep voor Vormingsteater) - Foto Guido De Leeuw Het circus van Vuile Mong is een bedrijfje geworden...Onder druk van het decreet - één nieuwe produktie per seizoen-maakte de groep een volledig nieuw programma: Ademar, het Vlaamse wonderkind

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
personages en personen, en de overvloed van de enen (de meelopers) tegenover de schaarsheid van de anderen (de compromislozen) in het Vlaamse toneelleven...Op dit ogenblik is er niet een gezelschap dat een repertoire kan spelen omdat ze allemaal veel te klein zijn". Jan Decleir in een interview met Marc Kooien, Jan Decleir: leeuw in wolvevacht...Het is alsof de Vlaamse acteurs verschillende talen spreken naar gelang van het gevoel dat wordt uitgedrukt

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Dit "beest" (bij Grimm een leeuw die 's nachts mens wordt) wordt verliefd op de dochter, die uit liefde in de plaats van haar vader was getreden, maar het beest afwijst als bruidegom...de Vlaamse toneelschrijfkunst betekenden Alice Toens bewerkingen van bekende sprookjes - met De gelaarsde kat (1969) als grootste succes - een mijlpaal

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Twee jonge Vlaamse regisseurs, Ivo Van Hove (28) en Guy Joosten (23), gaan zo ieder op hun manier de uitdaging aan een Griekse tragedie te ensceneren...naar de bliksemschicht die zijn moeder doodde bij zijn eerste geboorte), naakt (als bij de geboorte), met katachtige grime (een van de verschijningsvormen van Dionysos is een leeuw) verschijnt-dus precies...Oidipoes/Kommentaar Dat men vertrekkend vanuit een gedeelde afkeer van de meeste hedendaagse Vlaamse gecanoniseerde repertoiregezelschappen ook een heel andere kant op kan met een Griekse

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...Over de Vlaamse produkties onthouden we dat humor, farce, cliché, spektakel, catch en cabaret zelf de focus van het politiek theater zijn gaan bepalen en de aandacht van de werkelijke problemen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
willen ons hier beperken tot een aantal werkingsprincipes die schril contrasteren met de Vlaamse situatie...Feit is dat in het hol van de leeuw zelf getwijfeld wordt aan de zuiverheid van aanstelling: "Dertien leden uit de in het decreet genoemde invalshoeken op deskundige basis en...Naar de Vlaamse situatie toe zijn we daar nog mijlenver van verwijderd

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Daarom wordt er kwistig met Vlaamse theatersubsidies gestrooid in Brabant: de Vlaamse Leeuw moet er immers op geregelde tijden kunnen brullen...Hier is echter weinig plaats voor authentieke artistieke bedrijvigheid: het draait er meer om de consumptie van cultuur uit het Vlaamse land...een recente, overigens door een Brusselaar opgestelde nota van gemeenschapsminister Dewael komt men tot de verbijsterende vaststelling dat de Vlaamse Gemeenschap per jaar één miljard investeert

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
van vlijmen) ( Un Malheureux vêtu de Noir) Reinbert de Leeuw - Axel Manthey David Pittman-Jennings - Stella Kleindienst - Guy de Mey 7, 9, 11, 13/12/90 Manon Lescaut (puccini...Vlaamse Opera Antwerpen 03 / 2 3 3 66

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het liefdesverhaal van Pyramus en Thisbe, bij Ovidius nog intriest en tragisch, wordt bij Shakespeare een potsierlijke farce rond een levende muur, een bangelijke leeuw en twee hypernerveuze geliefden...02/513.82.90 De Beursschouwburg geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Hier wordt immers toch, in het zog van internationale ontwikkelingen in theater én film, zoiets als een 'moderne Vlaamse dramaturgie' geboren...bijvoorbeeld, is een mislukt componist, een mislukte kunstenaar). Het Vlaamse karakter van situatie en personages breekt nog niet door...Hekelaars van de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte zullen de oren spitsen als ze weten dat het zich afspeelt in een homogene volkseigen staat, waar de leeuw, toch maar een smerig, exotisch wild beest

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Tindemans kan niet anders dan constateren dat het Vlaamse werk tegen de lat aanspringt en onzacht neerkomt...die de Vlaamse middelmatigheid ver te buiten gaan...DNG, 16-9-61); 'Hier wordt eindelijk eens van bij de aanvang en bewust afgeweken van het Vlaamse koekeneten-spelletje' (DNG, 2-10-61); 'Men vermijdt angstvallig de artistieke concurrentie, men

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het lijkt misschien niet altijd zo, maar het Nederlandse danslandschap verschilt in nogal wat opzichten van het Vlaamse/Belgische...En de Vlaamse Golf, gedragen door mensen als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre en Wim Vandekeybus, aanvankelijk nauwelijks ondersteund door de Belgische overheden, behaalde de eerste artistieke...Ook produceerde het twee kleine opera's, die onder andere in het hol van de leeuw werden opgevoerd: Het Muziektheater in Amsterdam, de nieuwe tempel van het eerste circuit, thuis voor Het Nationale

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Bij mijn weten is nooit voorheen in de Vlaamse toneelgeschiedenis zoveel media-aandacht gegaan naar de voorbereiding van een productie: cameraploegen stonden aan te schuiven nadat een actrice door een...Het is het geraamte van de History Plays, begraven in Belgische grond, gezegend door een Vlaamse pastoor die met zijn ene hand in het kruis van een nieuwe koorknaap graait en onderwijl voorleest uit...Voor het patriottisme van Hendrik V vond Lanoye een pendant in de heroïek van de Vlaamse Leeuw, bombast dat van binnenuit getorpedeerd wordt door het andere uiterste van onze rijke Vlaamse cultuur

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ook daar eist de Vlaamse Beweging het opsplitsen van grote delen van de sociale zekerheid en de fiscaliteit in naam van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd...Want wie advocaat van de duivel zou willen spelen - en die rol wil ik hier met plezier op mij nemen - zou haar betoog kunnen opvatten als een reproductie, niet als een problematisering van de Vlaamse...Het laatste voorbeeld heeft betrekking op de Vlaamse theateropleidingen in het algemeen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK