Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Vlaamse Kaai" • Resultaten 21 tot 34 worden getoondNr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel Lange dagreis in de nacht Franz Marijnen is een ontdekkingsreiziger, en niet alleen omdat hij ooit Jules Verne achterna ging en de...Théâtre National Brussel Germania Mort à Berlin La Bataille De plaats die Heiner Müller in het Vlaamse theaterlandschap inneemt is vrij opvallend...Arne Sierens kreeg de Nederlands-Vlaamse toneelschrijfprijs voor Mouchette, een stuk dat hij schreef in opdracht van Oud Huis Stekelbees

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Theatergroep Hollandia, een voor Vlaanderen zo goed als onbekend gezelschap, speelt in de voormalige rijstpellerij op de Waalse Kaai 'Stallerhof' van de Duitse auteur Franz Xaver Kroetz...Stokerijstraat 15, 2110 Wijnegem DESINGEL DESGUINLEI 25 . 2018 ANTWERPEN . 03/248 38 00 deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Ook Frie Leysen en Guido Minne -samen de Werkgroep Internationaal Kunstenfestival - maken deze vaststelling: "De Vlaamse Gemeenschap heeft dringend nood aan nieuwe artistieke initiatieven van formaat...Deze laatsten hadden immers geen enkele boodschap aan Vlaamse aanwezigheid, laat staan aan het theater dat zich, als medium bij uitstek, bedient van het gesproken woord...Waarom zouden ze überhaupt de taal van een minderheid leren, in een stad waar 12% van de kiezers op Vlaamse lijsten stemt

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
Als je in de voormalige Rijstpellerij op de Vlaamse Kaai binnenkomt, word je verwelkomd door twee hostessen

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Naar hun - en ook ons - gevoel had het nieuwe elan in het Vlaamse theater behoefte aan een eigen kritisch geluid...en met organisaties als De Munt, Kaai, deSingel, Limelight, e.a...Onverkort geldt dat het Vlaamse theater nood heeft aan kritische reflectie

Nr. 52, Januari 1995 • (advertentie)
Zij beginnen hun Kaai-seizoen met werk van EJHott Carter, Stefan Wolpe, Johannes Scöihorn en Confon Nancarrow...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Tijdens een RVA-omscholingscursus tot kaai-expediteur voelde hij toch dat hij moest toneelspelen...het seizoen 1993/1994 volgde een viertal Vlaamse kinderboekenschrijvers een cursus toneelschrijven, onder begeleiding van Suzanne Van Lohuizen en in een organisatie van Barbara Wijckmans, toen nog

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Ook het feit dat de meeste 'Kaai-artiesten' in de loop der jaren op eigen benen zijn gaan staan, maakt het groeiproces niet evident...Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor...Marleen Baeten Thersites, de Vlaamse Vereniging ter Bevordering van de Theaterkritiek, reikt sinds 1992 jaarlijks een prijs uit aan een productie, een gezelschap, een individuele kunstenaar

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
02/201 59 59 [di-vr, 11-18 uj, fax 02/201 59 65, e-mail: kaai@knooppunt.be Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor cultuur, de Vlaamse...Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeieid, de Stad Brussel en de Nationale Loterij

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
02/201 59 59 [di-vr, 11-18 u], fax 02/201 59 65, e-mail: kaai@knooppuntbe Zalen Het Kaaitheater speelt op twee locaties in Brussel: het Lunatheater {Saincteiettesquare 20...een de Studio's fönze-Ueve-Vrouw van Vaaksfraat81}. Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels...Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedetijk Gewest, de Vlaamse Minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, de Stad Brussel en de Nationale Loterij

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo schreef Geert Opsomer in Etcetera 60: 'Een mooi voorbeeld is een belangrijk historisch relaas als Humus (1993), de officieuze geschiedenis van het Kaaitheater, waar de Vlaamse geschiedenis van de...Wanneer we de Vlaamse cultuurpolitiek van de jaren '70 en het begin van de jaren '80 onder de loep nemen, detecteren we een beleid dat hoofdzakelijk stoelde op waarden als emancipatie...De selectie laat zich daarenboven veel meer leiden door de (Vlaamse) artistieke context van vandaag

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
overgrote deel van de rekeningen te betalen (overigens tot frustratie van heel wat Vlaamse beleidsmakers, die al dat geld liever naar 'echte' Vlaamse cultuur zouden willen zien gaan, kwestie van Brussel dus...Elk op zijn haast tegengestelde maar evengoed complementaire manier: de Beurs kijkt naar Brussel als multicultureel grootstadsweefsel, het Kaai naar Brussel als internationaal artistiek knooppunt...Het monstertje wordt nagenoeg uitsluitend vanuit het Vlaamse getto benaderd

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Tijdens de tweede helft van de jaren tachtig kwam de Vlaamse subsidiegever almaar vaker over de brug...Maar dan nog kan de volgorde van de hoofdstukken symptomatisch heten voor de feitelijke rol die de programmatoren van de kunstencentra binnen de Vlaamse podiumkunsten spelen...nog: hoe zie je geloofwaardig vooruit als je stuc-gewijs een kaai-man bent geworden die, ramp oh ramp, wordt om-singel-d door Monty pythons wier beruchte wurggreep je dreigt te doen vergeten dat je op

Nr. 108, September 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
ANTWERPEN EN DE VLAAMSE OVERHEID VU: LUK VAN DEN BOSCH, JODENSTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN VORMGEVING: DOOREMAN & HOUBRECHTS 1977-2007 KAAI THEATER 30f Shufle 1829.09.07