Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Vlaamse Conservatoria"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De vzw BASTT, Belgische Associatie van Scenografen en Theater Technici, die twee jaar geleden werd opgericht en zo een driehonderd vakmensen verenigt, organiseerde voor het eerst de Vlaamse inzending...Het beoordelingssysteem is dus, althans in de Conservatoria, bedenkelijk tweeslachtig, met als gevolg een misplaatste onzekerheid bij de kandidaten...Nacht in Ekely Lucienne Stassaert Eén van vele jammerklachten van Vlaamse toneelauteurs is de totale desinteresse van uitgeverijen voor nieuwe dramateksten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik herinner me een voorstelling gezien te hebben van het Vlaamse Volkstoneel Toen was ik nog bitter jong en ik dacht: zo moet men niet bewegen; bewegen moet anders gebeuren...Haar eerste confrontatie met de dans in de praktijk komt pas in 1926 als ze de lessen volgt van Francesca d'Aler - eerste danseres aan de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen - in de 'Vrije Academie...Ze zou aan hele generaties van Vlaamse acteurs het lichamelijke bewustzijn trachten bij te brengen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Vlaamse leening-acteur heeft de keuze tussen drie Conservatoria en de Studio...Zijn de eeuwenoude conservatoria er in geslaagd hun rigide programma aan te passen aan de huidige behoeften

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Veel hart en stramme benen, zei Johan Thielemans over Vlaamse acteurs (1). Veel hart en lange tenen kan je zeggen over Vlaamse directeurs...Hij leefde toch in de periode van het succes van het Vlaamse Volkstoneel...Teirlinck vond dat in de Vlaamse Beweging te veel nadruk gelegd werd op de eigen literaire cultuur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De show wordt zo sterk door de groep gedragen dat het onrechtvaardig is om er iemand uit te pikken, maar we moeten toch opmerken dat er veel Vlaamse acteurs en actrices door Marijnen bij audities...Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...Nochtans is het een reëel probleem, temeer daar in de Vlaamse toneelscholen en conservatoria het overgrote deel van de leerlingen vrouwen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Belgische oplossingen zijn altijd gebouwd op drijfzand, zo ook hier moesten tussen de franstalige en Vlaamse afdeling en de reeds bestaande instituten compromissen worden gesloten die de school al bij...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...Nu, het Conservatorium Brussel lag op vijf minuten, en een samenwerking lag dus voor de hand, maar zo simpel gaat dat dus niet: Conservatoria behoren tot de bevoegdheid van de Minister van Cultuur

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Structureel zitten de conservatoria dus opgezadeld met twee aparte afdelingen, waarvan de voordrachtsectie als erfgenaam van de Vlaamse taaiontvoogding en het vendelzwaaien (dixit Dora van der Groen...De jaren '60 trokken aan de Vlaamse conservatoria vrijwel ongemerkt voorbij...Eind jaren '70 doet zich nogmaals een wisseling van de wacht voor, die nu geen genoegen meer neemt met het retoucheren van de acteursopleiding, maar het gezicht van de conservatoria ingrijpend zal

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...conservatoria, in de 'Ecole d'Animation Théatrale', in andere instituten, maar vonden niet wat ze zochten; te intellectualistisch of te veel uiterlijke schijn, vonden ze...De Kleine Academie is een Vlaamse school maar profiteert door zijn Brusselse ligging van een multiculturele inbreng: er volgen Italianen, Chilenen, Fransen, Nederlanders en een Zwitserse les, er zijn

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...Beweert Tindemans niet zelf dat aan geen van de vier Vlaamse universiteiten een volwaardige opleiding theaterwetenschap aangeboden wordt...Hij is ook een voorstander van wat hij een "intra-Vlaamse Erasmus-gedachte over theaterwetenschap" noemt

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Wij hopen in elk geval dat uit onze programmatie nog duidelijker zal blijken waar wij met de Vlaamse Opera naartoe willen...Anders dan in de Munt De Munt krijgt 750 miljoen subsidies en de Vlaamse Opera 460 miljoen (280 van de Vlaamse Gemeenschap en 2x 90 miljoen van de steden Antwerpen en Gent). Dat zal u toch...Aan reisvoorstellingen, waar nu al vraag naar is uit bepaalde Vlaamse en Nederlandse steden, gaan we ons althans in de eerste seizoenen niet wagen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het Werktheater-naturalisme van Lieneke Le Roux en Cas Enklaar of de 'Vlaamse' pathos van Vic De Wachter en Gilda De Bal : de regisseur heeft geen focus gevonden voor de vele blikken, geen toonaard...Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...De Vlaamse voorstellingen kwamen naar Nederland en een aantal van de theatermakers bleven er

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
het licht van het feit dat steeds meer Vlaamse theatermakers zich in Nederland vestigen of coprodukties aangaan en daarmee die Vlaamse golf een onderdeel geworden is van het Nederlandse...de jonge Vlaamse groepen en die dynamiek aan 'de noodzaak zich te bewijzen'. Mag ik er dan toch even aan herinneren dat het Vlaamse gezelschap dat de 'golf in populariteit in Nederland vooraf ging...Dat dit kon gebeuren is niet 'hilarisch' en geen 'Vlaamse golf maar een 'Vlaamse schande', die Nederland zich mee mag aantrekken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Vlaamse Opera heeft minister Dewael een gedurfde politiek gevolgd...Wij krijgen 250 miljoen van de Vlaamse deelregering...Per jaar geven wij 500 losse contracten aan mensen die van de conservatoria, de academies of de theaterscholen komen

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Gerardjan Rijnders, Pick-Up Binnenkort zal de Vlaamse Raad zich moeten uitspreken over het decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs zoals het werd geformuleerd door Minister Daniël Coens...de schoot van het kabinet van Minister Coens werd onlangs een tekst uitgewerkt die als titel kreeg: 'Decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs'. Over deze tekst zou de Vlaamse Raad zeer snel...zijn ontwerp stelt de Minister dat de erkenningsprocedure van de diverse instellingen en projecten nader bepaald zullen worden door de Vlaamse Executieve

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Vanaf de eerste beleidsnota's, ook die van de Vlaamse regering, was nochtans altijd gesteld dat het muziektheater positief zou worden gediscrimineerd...met Bernard Foccroulle, Marc Clémeur en de directeurs van de conservatoria...En of het deze raad is versus de Vlaamse Opera en de musical-afdeling van het Ballet van Vlaanderen

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
het spoor van Laban Op 14 mei 1995 overleed op 89-jarige leeftijd Paula Gombert, beter bekend als Lea Daan (1906-1995) Pionier van de Vlaamse moderne dans, doorgeefluik van de...Ward de Ravet, Kitty van de Poel, Dora van der Groen, Roger Coorens, Tone Brulin, Bert Struys de eigen Vlaamse cultuur centraal stellen en werkt dan ook liefst met kunstenaars van hier...Het oordeel dat er gewoon te weinig artistiek potentieel in de Vlaamse moderne dans zat, lijkt gevaarlijk

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Op 13 juli 1994 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap...van de conservatoria in Brussel en Gent zich vooral op de acteur als uitvoerend kunstenaar...de evolutie van de Vlaamse theaterpraktijk is het opvallend dat de term 'beroepsacteur' in de loop der jaren flink aan waarde heeft ingeboet

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Ook werkte hij als directeur van de Dienst Muziek, Film en Dans bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Ik heb vroeger les gegeven in de conservatoria van Brussel en Gent...Ik reageerde daarmee ook tegen de enige muziek die we in die tijd te horen kregen, namelijk Duitse operettes, Duitse marsen en Duitse populaire muziek, naast Vlaamse smartlappen