Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Vlaamse Aangelegenheden"Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Maar de filmmakers van het VAK berichten alvast: "We moeten vaststellen dat de meeste sponsors slechts oog hebben voor de sport enerzijds en voor dure en sjieke aangelegenheden anderzijds: Opera...Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag...Wie kan er één persoon noemen over wiens deskundigheid men in het Vlaamse theaterwereldje een consensus kan bereiken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De val van Antwerpen Geen enkele Vlaamse stad beschikt over zo'n veelheid van theaterbedrijvigheden als Antwerpen: de lijst die kan worden opgemaakt van professionele en semi-professionele...aangelegenheden herbenoemt het Domien De Gruyter voor de komende drie jaar en zal het (vage) inspanningen m.b.t...de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden...Onder de christen-democraat Renaat Van Elslande, de eerste Vlaamse minister van Cultuur, werden door een KB van 18 februari 1964 de rijkssubsidies voor Nederlandstalig toneel restrictief gereserveerd...Aangezien het decreet destijds goedgekeurd werd door het Vlaamse parlement, de hierboven genoemde 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap', kan het alleen door dit wetgevend lichaam, de

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse theater uitstijgt, moet verdwijnen, tast men nog steeds in het duister...III Ondertussen is er ook bij de VVTD, de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties wat loos...Het is niet onze taak om ons met interne aangelegenheden van theaters te bemoeien en de individuele wrijvingen, onvermijdelijk bij elk menselijk conflict, interesseren ons hier niet

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Artikel 10 wordt het werkingsveld omschreven: "De Raad brengt advies uit over alle in dit decreet vermelde aangelegenheden en, op verzoek van de bevoegde Minister of op eigen initiatief, over alle...de Vlaamse gemeenschapsregering tot stand kwam...willen ons hier beperken tot een aantal werkingsprincipes die schril contrasteren met de Vlaamse situatie

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het...De jury (negen leden, waaronder drie Vlamingen) nam het niet dat een zakelijk leider zich kwam bemoeien met artistieke aangelegenheden (zoals de jurysamenstelling zelf) en ging in staking...De Vlaamse actrice Els Dottermans zat tussen de gelauwerden met een Colombina (beste vrouwelijke bijrol) voor Nina in De Meeuw van BMC

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Het laatste anderhalf jaar werd binnen de Vlaamse Raad de beleidsbrief sociaal-cultureel werk besproken...Begin februari 1995 zou het voorontwerp van dit nieuwe decreet klaar moeten liggen om naar de regering en vervolgens via de Raad van State naar de Vlaamse Raad gestuurd te worden...Het Vlaamse cultuurbeleid bestaat nu 25 jaar autonoom

Nr. 59, Maart 1997 • (advertentie)
Vlaamse Gemeenschap, administratie voor cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Minister van Brusselse Aangelegenheden

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
02/201 59 59 [di-vr, 11-18 uj, fax 02/201 59 65, e-mail: kaai@knooppunt.be Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor cultuur, de Vlaamse...Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeieid, de Stad Brussel en de Nationale Loterij

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
een de Studio's fönze-Ueve-Vrouw van Vaaksfraat81}. Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels...Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedetijk Gewest, de Vlaamse Minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, de Stad Brussel en de Nationale Loterij

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...De ervaring van de VDP is dat de Vlaamse Gemeenschap niet veel zin heeft om uit te pluizen waar in een factuur het aandeel loon verscholen zit...inkomsten komen). De hemel beloven kost geld, en de Vlaamse partijen vinden dat Wallonië daar dan maar zelf voor moet opdraaien


Development and design by LETTERWERK