Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Vlaams Blok" • Resultaten 21 tot 34 worden getoondNr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Hij spreekt in rijm, stijfgeklopt door zijn ethische dikdoenerij, zo ontleend aan de redevoeringen van het Vlaams Blok

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Die waren werkelijk een blok voor mij...Smits staat tenslotte nog op een andere grens: als Vlaamse Brusselaar wordt hij gesubsidieerd door de Franstalige Gemeenschap en als 'Vlaams' choreograaf wordt hij vooral geloofd door een Franstalig

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
En passant kunnen er misschien zelfs nog enkele stemmen van het Vlaams Blok afgesnoept worden...een scherpe reactie op Beysens publieke uitlatingen naar aanleiding van de opvoering van Liefhebber tijdens het openingsweekend van Het Toneelhuis, pleitte Klaas Tindemans, directeur van Het Vlaams

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Hot topics' zoals de verschuiving van het traditionele electoraat van links naar het Vlaams Blok worden in één trek mee verklaard...Met één uitzondering: bij het Vlaams Blok gaan kan niet, want dat onteert de familietraditie, de wijze van bestaan van haar clan...De grootmoeder is met andere woorden in hart en nieren de antithese van het burgerlijk denken, waar lid zijn van het Vlaams Blok wellicht zou kunnen 'passeren', maar al de rest zeker niet

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Ook de veel gehoorde verschoning van de Blok-kiezer - 'De politici van het Blok zijn racisten, niet de kiezers' - is waardeloos (en bovendien onjuist) als kritiek op tien jaar strijd tegen het Vlaams...Er wordt gezocht naar wettelijke wegen om te verhinderen dat het Vlaams Blok door zijn numerieke macht zijn verwoestende intrede zou doen in allerlei adviesraden en bestuursorganen, inclusief in de...Nadenken over strategieën tegen extreem-rechts en tegen het geplebisciteerd politiek personeel van het Vlaams Blok wordt met de dag en met elke verkiezing almaar nuttelozer

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
De focus op het theaterbeleid in de hoofdstad wordt versmald tot de noodzaak van een Vlaams theaterbeleid...Multiculturaliteit is blijkbaar enkel goed genoeg om te belijden in een statement tegen het Vlaams Blok of desnoods als je olijven koopt op de zondagsmarkt aan het Zuidstation, maar in een theatrale

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
De tegenhanger van dit zondebokmechanisme is een Vlaams-nationalistisch 'wij-gevoel', gepaard gaande met heldenverering, Blut-und-Boden-romantiek en collaboratie...Ten eerste presenteert ze Bronstig Veulen aan de lezer als een homogeen (Vlaams) Blok, waarbinnen de leden zich moeten onderwerpen aan een groepsidentiteit, die afhankelijk is van een collectief...Lezingen op de conferentie Van Brecht tot Bernadetje), Vlaams Theater Instituut, 1998, p. 35

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
wordt: ze zijn interdisciplinair, noch Vlaams noch Franstalig, maar een wezenlijk deel van de stad...Toen wij begonnen, ontbrak het bovendien aan positieve beeldvorming die tegen de succesvolle expliciete beeldvorming van het Vlaams Blok kon opbotsen: de culturele sector vond heel lang

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Niemand weet wat er met het Vlaams Blok moet gebeuren, dus wordt het probleem naar de kunst doorverwezen

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
En naargelang er een militant van het Vlaams Blok of van de PVDA naar kijkt, zal wat opgenomen wordt uit je verhaal verschillen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
stemmen ze misschien voor het Vlaams Blok)? Het debat over sociaal-artistieke praktijken dreigt dus gedurig af te glijden naar een versimpelde, al te concrete versie van de bestaande sociale en...Want het bevorderen van de culturele competentie is niet de enige doelstelling van het Vlaams cultuurbeleid...Het interessante aan de notie 'sociaal-artistiek werk' is juist het streven naar dwarsverbindingen tussen de twee grote pijlers van het Vlaams cultuurbeleid

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
VERSTOOKT: Het is jammer dat één op vier in Mechelen voor het Vlaams Blok stemt en het is jammer dat Mechelen het stigma heeft de stad met het Aartsbisschoppelijk Paleis te zijn maar so be it. Voor...Neem het volgende citaat van Theo Van Rompay uit Alles is rustig - Het verhaal van de kunstencentra (Vlaams Theater Instituut, 1999): 'Context werd zo ruim als het kon geïnterpreteerd, als de

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Willy Thomas • Dialoog (3)
Met het geld als breuklijn worden de discoursen almaar simplistischer (kijk bijvoorbeeld maar naar het Vlaams Blok); het zwartwit denken drukt zich door; het gaat opnieuw om brood en spelen

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Het VTi lanceerde de reeks Strategieën tegen Extreem Rechts en overal doken referenties op naar het Vlaams Blok, of nog extremer, naar nazisme en fascisme, als de dreigend opgestoken vinger van een