Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "Vlaams Belang" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Het Vlaams theater zou professioneel zijn, of niet zijn...Bij elke première van een nieuw Vlaams stuk houdt Tindemans verwachtingsvol-feestelijk even de adem in, om daarna een lange zucht te slaken en zijn pen te scherpen over onvermogen, willen-maar-niet...Meteen zijn meest effectieve periode: hij is dan niet alleen criticus bij de radio, maar ook recensent bij De Standaard, twee media die een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
De cohesie aan de andere kant was minder groot: hoe heftig hebben we niet gedebatteerd over het belang van Blauwe Maandag Compagnie, of over de weg die Jan Decorte ging...Je kan je bestelling ook komen afhalen tijdens de openingsuren van de bibliotheek van het Vlaams Theater Instituut

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Wat is de betekenis van het jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Theaterfestival...En: wat is "kwaliteit"? Je weet vaak pas of een produktie kwaliteit heeft, wanneer-ie voorbij is. In reflectie op een kortlopende traditie kun je bepalen of iets van belang is geweest...Dat is een factor van belang: je kunt spreken over perioden met zeer persoonsgebonden accenten

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Binnen de Raad voor Kunstencentra is daar dan zelfs de vraag aan gekoppeld of het Vlaams Theater Instituut hiervoor geen officiële opdracht zou kunnen krijgen...Het is dan ook bijzonder merkwaardig dat volgens het meest recente begrotingsontwerp het Vlaams Theater Instituut in 1996 3 à 4 miljoen zou moeten inleveren...Daarnaast is er natuurlijk het historisch-inhoudelijke belang dat veel gezelschappen gehad hebben

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Men kan zich vragen stellen over het belang van de elf bladzijden over de toekomst van de kunsten en de cultuur in Hong Kong na de overdracht aan China in juli 1997...zijn vele besprekingen van Brecht-stukken in Vlaanderen had eenzelfde kritische geest reeds het belang erkend van dit episch theater, als men dit 'tenminste spelen kan en vooral durft', schreef hij...Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Arca, Sint-Widostraat 3 - Vooruit, Sint

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Natuurlijk blijf je met dat vreemde gevoel zitten of de componist toch niet teveel belang hecht aan de banaliteit van een kort en behoudsgezind verhaal...Maar de discussie tussen Mozes en zijn broer Aron hadden voor Schönberg zelf een persoonlijk, filosofisch belang...Zo bouwt SABAM mee aan een stevige materiele basis voor een rijk en gevarieerd Vlaams repertoire

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
1940). Een vaststaand feit is evenwel de werkkracht van Lea Daan om haar ideëen te realiseren en het belang dat zij vanuit haar kennis van de beeldende kunsten aan decor en kostuums hecht...Laban zélf zal pas in 1950 het belang van de beweging voor het theater beschrijven in The mastery of Mouvement on the stage...Bewegingsonderricht voor toekomstige toneelspelers, in: Hulde aan Lea Daan, 27 oktober 1976, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1977, p. 1-9 Godelaine, C. Het Vlaams

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
Sfeerzetting Sinds enkele maanden komen op het Vlaams Theater Instituut betrokkenen uit het kindertheater samen om, in een informele sfeer, van gedachten te wisselen over wat goed gaat, maar...Vanuit verschillende invalshoeken werd daarom geprobeerd te duiden hoe het zou komen dat het plots 'zo slecht zou gaan'? Diverse paden werden bewandeld, waaronder het belang van de opleidingen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Patrick Allegaert las de publikatie waarin het Vlaams Theater Instituut een aantal lezingen van City of Cultures bundelde...McMillan onderstreept hierbij het belang van de zwarte cultuur: de agenda voor de volgende eeuw zal opgemaakt worden door niet-blanken...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Vlaams Theater Instituut, 1995, 104p

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Je t' aime, moi non plus Op het moment dat verschillende Belgische politici verkrampt de kaart van de federalisering trekken, gooien het Vlaams Theater Instituut en het Maison du Spectacle-la...Voor de Franstaligen die het Vlaams niet meester zijn, werd ondertiteling aangekondigd, hoewel hier nauwelijks sprake kan zijn van een Vlaams festival...Op 19 september 1945 werden er twee nationale theaters opgericht, een Vlaams en een Frans

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
enig belang is) in de eerste plaats het gevolg van politieke machinaties...Wat voorafging Jeanne Brabants is de eerste die de overheid zo ver kreeg om een Vlaams dansinitiatief stuctureel te steunen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Het massale succes van Mistero Buffo - ondanks een sporadisch verzet van kerkelijke instanties - kan wellicht mede verklaard worden door het feit dat het in zijn thematiek aansloot bij een Vlaams...Opvallend is dat deze hernieuwde belang- ETCETERA XIV I 53 stelling voor politieke problemen zich hoofdzakelijk uit in de keuze van het spelen van bestaande teksten...Het zoeken naar een organische versmelting van politiek engagement en artistieke autonomie lijkt mij daarin van cruciaal belang

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Maandag Compagnie en Nederlands Toneel Gent, de precaire financiële situatie van het Vlaams Theater Instituut, enzovoort...De persoonlijkheid van de organisator is zeker niet zonder belang, maar bekwaamheid en vakkennis zijn toch wel de eerste vereisten...Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Zal de 'VRT' het belang van dat archief erkennen...via kopieën die bij het Vlaams Theaterinstituut worden gedeponeerd

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning', met als prioriteit 'op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's'. Merk voor alle duidelijkheid het (omroep)historisch belang...dezelfde periode liet het Vlaams Film Instituut, een overkoepelend orgaan voor de audiovisuele sector, de mediaminister in een scherpe mededeling weten dat het slechter gaat dan ooit

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Ook begrijp ik dat u aan een bredere context erg veel belang hecht: mag ik even wijzen op de vele pagina's die daar wel over handelen...Ik blijf er daarom bij dat de oprichting van de Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera (1951) op dat moment de meest juiste beslissing was: wij hebben geinvesteerd in Vlaams talent en van meet

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Jef Aerts is theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Als stafmedewerker van het Vlaams Theater Instituut is hij o.a...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
Het belang van de 'techniek' van de performer wordt daarom niet afgewezen of komt niet op de tweede plaats t.o.v...Deze vaststelling kan zich vandaag niet meer beperken tot een Vlaams publiek, dat in zijn voorstellingen een 'soort volkse eigenheid' zou kunnen herkennen; ook internationaal kan Platei vandaag

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het is slechts wanneer men het oude discours - geschraagd op een binair begrippenapparaat (Oost/West, Vlaams/allochtoon, etc...Daarom mag het belang van een voorstelling als Kakkerlakken niet onderschat worden: ten eerste, omdat de problematiek van de illegalen (een sub-subalterngroep zou je kunnen zeggen) rechtstreeks door


Toon volgende resultaten