Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "Vlaams Belang" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
organiseerde het Vlaams Theatercircuit, i.s.m...Hij benadrukte het belang van een goed beheer in de kunstsector: de verantwoordelijke van een artistiek centrum staat tussen de kunstenaar en de financiële bronnen...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Aan deze noden wil Omicron, het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum, tegemoet komen...Jo Nachtergaele Wie meer wil weten over Omicron, het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum, kan voorlopig terecht bij het VTC / Visverkopersstraat 13 bus 9 /1000 Brussel Opéra de Paris...het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven te Antwerpen

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Verder zijn ook buitenlandse voorbeelden van belang voor zijn ontwikkeling: David Mamet, Botho Strauss, Moeder zal hier enige invloed van ondergaan...Sociale contexten Onder ons (1976) is puur Vlaams huiskamerrealisme

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Hierbij zijn weliswaar God en geloof van ondergeschikt belang: het kerkelijk instituut moet behouden en de kerkfabriek draaiende gehouden worden...LVdD Kunst en Beleid In januari van dit jaar organiseerde het Vlaams Theater Circuit (VTC) in Brussel een colloquium rond Kunst en Beleid, Een toekomst voor theater- en dansbeleid...voor het Mechels Miniatuurtheater voor zijn inzet om Vlaams werk te brengen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hoe Frans en hoe Vlaams hij is. In een van de zeldzame beschouwingen die onlangs in het Nederlands over Crommelynck gepubliceerd werden, noteert Roger Vandenbrande (K&Cmagazine 03/87): 'Hoewel Chaud...De inspiciënt is van belang, en het vaatwerk is van goedkoop consumptieporselein...het (negatieve) belang van het vormingstheater en de Actie Tomaat in een aantal bijdragen in een boek dat nochtans de ondertitel draagt "Reacties op de nieuwste theatertrends ". Niet alleen de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Zulke economische studie maakt nieuwsgierig naar een vergelijkbaar even systematisch Vlaams onderzoek...Dit ballet is veelbesproken geweest in de franse Per en men mag dit in een paar worden samenvatten: Avant-garistisch maar, zonder twijfel, van groot belang

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
het begin van de jaren '60 was het aandeel oorspronkelijk Vlaams werk op het luisterspelrepertoire geslonken tot enkele namen: Lode Weyk, Rose Gronon, Tone Brulin...Van groot belang is de aandacht, die de jongste tijd, ook buiten de omroepwereld, aan het genre wordt besteed

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst...Er dient over geschreven te worden vanuit een even onmiddellijk perspectief: het belang en de betekenis voor de eigen tijdscontext staan voorop

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
uitdraaide, werkt hier probleemloos omdat de taaidifferentiatie inhoudelijk uitgespeeld wordt: vader en zoon spreken Vlaams wat hun verbond nog eens versterkt en de afstand van de moeder vergroot...Het belang van de licht-donker polariteit is terug te vinden in de talrijke lichtnuancerin-gen (Steve Kemp). De socializering en vastlegging door de taal krijgt een verre echo in de verklanking van de

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Er zijn langs de andere kant heel veel nieuwe choreografieën - en dat is niet typisch Vlaams - waar slechts 20 goede minuten inzitten, die dan wel om financiële of verkoopbaarheidsredenen opgeblazen...Dat is het produktionele belang van Alchemie voor de jonge danskunst in Vlaanderen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Met enkelen onder hen hadden wij een gesprek: met Guy Joosten en Luk Perceval van Blauwe Maandag Compagnie die hun Stuk van Twee dagen opzetten met een Vlaams-Nederlandse cast; met Pol Dehert en...Ondertussen werd hun produktie Een stuk van twee dagen reeds opgezet met een Vlaams-Nederlandse cast en hetzelfde gebeurde met hun volgende project, Noréns Nachtwake', dit alles onder de naam van...Binnen deze marktmechanismen krijgt de pers de functie van "trendsetter". Is de "Vlaams is Leuk"-golf niet in grote mate een produkt van de Nederlandse theaterkritiek

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Het resultaat is een gestileerd substandaard-Nederlands, een archaïsch schoon-Vlaams dat niet correspondeert met enige sociolin-guïstische werkelijkheid...Vermeldenswaard is het belang dat Van Lerberghe hecht aan de voorstelling van Paniska, met name haar optreden op het einde van het stuk: "Commencement de la scène X. A la scène, Paniska, dont l'aspect

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De inleiders en samenstellers van de jaaroverzichten laten niet na op het belang van deze uitgave te wijzen en op de enorme moeilijkheden die ermee gepaard gaan: theatermakers werken aan het heden en...Het levert een galerij op van erg suggestieve beelden, haast plastisch materiaal, waarin het belang van de scenografie en belichting zich laat voelen...Ik wil dit als slot illustreren met een marginaal geval: het ten onrechte opgedoekte, zelden kwalitatief hoogstaande Nieuw Vlaams Theater

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het Vlaams Theaterinstituut (VTI) -waarin het kindertheatercentrum Omikron in september 1987 opging -- organiseerde een debat over jeugdtheaterkritiek...Nochtans kan dit staaltje van slordige copywriting het reële belang van het Signaalrapport niet verdoezelen, en de derde editie -- die ook "dissenting opinions" bij het meerderheidsrapport bevatte...Maar het is wel aannemelijk dat een programmator -- die bij voorbeeld telkens opnieuw aarzelende schooldirecties moet overtuigen van het belang van het theater -- aan dit aspect een buiten

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ongetwijfeld anekdotisch, geeft dit toch het belang en de functie van het festival aan...Kaai wordt zo toch een uniek gegeven: op receptief en produktief front wil het elan geven, vragen stellen, openingen creëren, in een Vlaams theater in een internationale context...Eén waarbij een theaterjaar zichzelf presenteert, onder de loep neemt, naar eigen belang en verandering peilt via een soort treffen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...Vlaams kamergezelschap in de Brusselse agglomeratie

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Hij spreekt een gefantaseerd soort Vlaams, een bedachte taal vanzelfsprekend, aangezien ik helemaal geen Vlaams ken...Het is een impressie van wat ik begrijp uit het Vlaams wanneer ik het hoor spreken...Precies daardoor is het theater vandaag nog van belang, anders had het al lang plaats moeten ruimen voor film en televisie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ik zag wijd open ogen (...)". Voorts geeft ze toe dat ze minder belang hecht aan de betekenis van de woorden, dan aan de adem, de ademhaling, de impulsen die de woorden meekrijgen...Dat het lied van de werkers op het veld als een echt Vlaams volkslied klinkt, of dat de muziek van Willy De Maesschalck (piano en fluit) heel gevat inspeelt op stemmingen, kan daar misschien iets mee

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
En een zich langzaam emanciperend Vlaams publiek, dat zich overigens meer en meer in het randgebied gaat vestigen, beleeft deugd aan het avondje uit in de stad...de eerste plaats moet een zeer verspreid en om de boven aangehaalde redenen moeilijk te motiveren Vlaams publiek bereikt worden...Daarin had zowel de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het Brussels Kamertoneel als het Kaaitheater en de Beursschouwburg, de inplanting van het Vlaams Theaterinstituut, de eigenheid van de Brusselse

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Dat was drie jaar vóór Maria Magdalena , een zeer belangrijke datum in het Vlaams theater...Ik geloof dat het theater van morgenvroeg van de acteurs is. We komen uit een periode van regisseurstoneel, van dramaturgische lectuur, wat zeker zijn belang had: we hebben geleerd een stuk anders te


Toon volgende resultaten