Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "Vlaams Belang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Amy Gale, Ton Lutgerink en Gerrit Timmers waren in België, op uitnodiging van het Vlaams Theatercircuit...Niet de schoonheidszwangere beweging is van belang, wèl de beweging...Op dezelfde manier waarop je de krankzinnige associaties van een Stuart Sherman (in België tijdens Kaaitheater '79; in '80 op tournee in het Vlaams Theatercircuit) gefascineerd en geamuseerd volgt

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het Vlaams theatercircuit trekt met het objectentheater Vlaanderen rond en gaf de opdracht voor een Vlaamse creatie aan Taptoe...Daeleen H. Plomp, toen het nog tweemaandelijks Vlaams-Nederlands literair tijdschrift heette, niet meegerekend) en heeft in de loop van zijn - voor een cultureel tijdschrift - lange geschiedenis...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
nieuwe centra effectief of waarnemend lid zijn van het Vlaams Theatercircuit, een organisatie die momenteel reeds 27 receptieve schouwburgen groepeert...Wanneer daar nog een aantal produkties aan toegevoegd worden die door het Vlaams Theatercircuit geprogrammeerd zijn (AKT, Amy Gale) of die door onderlinge organisatorencontacten binnen dit circuit...Het overleg en de samenspraak in de schoot van het Vlaams Theatercircuit zal deze tendens waarschijnlijk nog versterken

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
1981) zitten groepen als De Sluipende Armoede of Poëzien (geen subsidie), Symptoom (een Gentse amateurgroep die het lokaal belang niet overstijgt), en marionettentheater Taptoe...Arena is ook teveel Angelsaksisch ingesteld om de rol van Vlaams muziektheater te spelen...Cultuur in Gent is nog steeds het convergentiepunt van middenstand en electoraal belang

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
die lange stasis doen zich dan verrassende toestanden voor, die alleen maar filosofisch belang hebben...Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier...Het is niet de eerste keer dat een Vlaams regisseur zowat halverwege Shakespeare afknapt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
die lange stasis doen zich dan verrassende toestanden voor, die alleen maar filosofisch belang hebben...Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier...Daaraan, en aan nog andere dingen, denk ik onderweg naar King Lear, want ik wil van wal steken met een Vlaams werkstuk

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij was een erg gecultiveerd man, die veel belang hechtte aan de literaire waarde van een tekst...Het is een traditie geworden dat het Nieuw Vlaams Theater jaarlijks een stuk bestelt bij Verheezen...Kortom een getuigenis van een in het Vlaams teatermilieu(tje) nog ongeziene solidariteit en zelfbewustzijn

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dus alleen het oordeel van Fons Goris was van belang...de context van het Vlaams theater is het toch erg moeilijk om te werken zoals bij het Berliner Ensemble...Maar in West-Vlaanderen, Westvlaams, hé, en in Antwerpen, Antwerps en in Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabants, zo gaat dat bij ons

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het niet-professioneel theater zal in de toekomst trouwens aan belang winnen...Baal Amsterdam Het Belang van Ernst Jan De Corte stofte vorig seizoen Shakespeares King Lear af, Alfred Hegenscheidts Starkadd krijgt een frisse beurt bij ARCA en...een maatschappij die (nog steeds) draait rond uiterlijkheden, werkt deze Baai-versie van Het Belang van Ernst vrij verhelderend als link tussen Oscar Wildes tijd en de huidige samenleving

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Baal-Publikaties Oscar Wilde, Het Belang van ernst, vertaling Gerrit Komrij...Vooral de laatste jaren, met de 'boom' van nieuw Vlaams theater, is het opvallend hoeveel van dat theater in Antwerpen ontstaat, overleeft en groeit en dan naar Brussel verdwijnt...Ik denk daarbij aan Beursschouwburg-Kaai-festivai-Schaamte-Vlaams Theatercircuit, een verzameling instellingen die duidelijk organisatorische, ruimtelijke en artistieke banden hebben en voor de

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
met een overwegend Vlaams repertoire, waarin een nieuwe communicatievorm --de kleinschaligheid - creatief onderzocht werd, en de 'zuivere' avant-garde van De Nevelvlek --een groep rond o.a...Het is dus deze kloof tussen naakte artistieke prestaties en de pedant klinkende verantwoording ervan die het klimaat bepaalt in wat eens een, zelfs in Europees opzicht, belang...Jonge theatermakers, die prioritair belang hechten aan de tekst, aan het eindprodukt als een samengaan van theatrale media, worden geaccepteerd in één van de historisch meest beladen instellingen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dit niet zo vanzelfsprekende gebeuren wordt als het ware gevierd in het aangekondigde festival van de moderne dans in Frankrijk , dat georganiseerd wordt door het Vlaams Theater Circuit en waarin een...Het concept is hetzelfde, het gebruik van de scène (een opvallend verschil met de Amerikaanse moderne dans) is hetzelfde, het belang van kostuums en decor is hetzelfde (idem), zelfs de muziekkeuze en...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Met deze opera ging Wagner heel nieuwe wegen op : hij veranderde grondig de verhouding stem/orkest door een enorm belang toe te kennen aan het instrumentale gedeelte van het werk...Van Gijsegems theater is geen schokkend experiment, is geen Nieuw Vlaams Theater...brochure een inzicht in de manier waarop een Vlaams cultureel leven zich langzaam maar zeker in Brussel heeft ingeplant

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Wat er gezegd wordt is dus nooit van belang, wel in hoeverre dat gezegde het personage dichter of verder van zijn doel brengt...Moet men, zo denkt men, een auteur niet beschermen tegen zo een Vlaams gezelschap ? Want, het is geen toeval dat dit gezelschap Mamet niet aankan

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Heel deze fysieke verbetering van het Vlaams theater is nu bekroond geworden bij Walter Tillemans en zijn Raamtheater...Er wordt in het Vlaams theater door de band slecht gespeeld door mensen die daar blijkbaar geen besef van hebben...Hij constateerde dat een Vlaams acteur in zijn poging om realistisch te zijn, vals speelde, en concludeerde hieruit dat het beter ware openlijk voor het valse te kiezen: theater is altijd

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Voor minister Poma, als goede liberaal, moet meer belang worden gehecht aan de eigen inkomsten van de theaters, voortvloeiend uit de opkomst van het publiek...Onlangs stond op het titelblad van het weekblad De Rode Vaan: Poma versmacht Vlaams theater', met als illustratie ene soldaat Jan Decleir die de borsten van ene deerne Els Cornelissen omklemt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Gedurende vijftien jaar was hij de actieve leider van dit kamergezelschap, waarvan het belang voor Gent als theaterstad tijdens de beroepstheater-loze periode 1945-1965 niet mag worden onderschat...Bij het recruteren van acteurs bleek al vlug dat binnen de bestaande repertoiregezelschappen KNS en KVS zo goed als niemand het risico wilde nemen om naar Gent te komen: het settien binnen het Vlaams...Belangrijke gebeurtenis binnen het Vlaams theater is de grote acteursstaking die midden jaren '70 woedde voor een gelijkschakeling van het sociaal statuut van de acteur met dat van de BRT-collega

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Vlaams-katholiek) volkstheater' '. Tijdens zijn Volkstoneelperiode kon De Meester samenwerken met goede vakmensen als Karel Albert (componist), René Moulaert (sce-nograaf), René Verheyen en...analogieën met kerkelijke rituelen, de ironische bijtonen) maar van ondergeschikt belang als mijn notities in dit verband hier gaandeweg blijken, spaar ik ze beter voor een andere gelegenheid

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Op het colloquium van het Vlaams Theatercircuit (zie elders in dit nummer, red...Het belang ervan wordt enorm overschat...Alleen Vlaams Blok en Agalev hebben tegengestemd

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Over het belang van de toeschouwersinteresse citeert Minister Dewael in zijn beleidsnota vader Mo-zart die er zijn zoon toe aanmaant het grote publiek niet te verwaarlozen...Het getal Ook al scheen dit zowat dé ontdekking te zijn op het colloquium over theater en beleid, ingericht door het Vlaams Theatercircuit (zie elders in dit nummer), toch is de vaststelling...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK