Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Verzameld Werk" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 51, Augustus 1995 • Inhoudstafel
realiteit opnieuw bekijken Peter Anthonissen over continuïteit in het werk van Guy Cassiers 55 De eigen leefwereld teruggeven als kunst Christien Boer vergelijkt Victoria en Theater aan...verzameld door Sonja van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot Partner voor Cultuur

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Onder het wel zeer typische Beckett-latinisme Addenda wordt hier ouder materiaal verzameld dat als het ware na Becketts dood uit de lade gevallen is. Brieven over eerste opvoeringen, recensies...Bovendien krijg je een waaier van glasheldere beelden over de essentie van Becketts werk, die vaak door wazige discursiviteit verduisterd werd...werk dat zijn eigen subtiliteit (subtilitas intelligendi, explicandi, applicandi) zeer au sérieux neemt

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Bartók heeft onverdroten Hongaarse volksmuziek verzameld...Mann kwam in Boedapest voorlezen uit zijn werk en Attila József wilde dat gedicht bij die gelegenheid voorlezen

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Onafgezien van mijn dikwijls afwijkende artistieke mening met betrekking tot het werk van de BMcie meen ik dat het lukken van een dergelijke demarche een nuttig, zelfs uniek elan had kunnen geven aan...Andere initiatieven zouden kunnen 'meegenomen' worden, kleinere projecten zouden een toegang krijgen tot het maken van hun werk zonder de niet-artistieke kopzorgen, talenten zouden verzameld kunnen...worden om hun werk meer rendement te geven, grote voorstellingen zouden weer mogelijk worden en een groot publiek zou theater vanuit verschillende artistieke oogpunten binnen één stevige context kunnen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Ik zag ook Dora Van der Groen aan het werk in Schimmen van Brulin...zag je dààr werk van Edward Albee, Tankred Dorst, Harold Pinter... Het was de tijd van Dré Poppe en Walter Eysselinck bij Arca, het Nederlands Kamertoneel, Toneel Vandaag, boeiende vernieuwende...Terwijl het werk van Decorte echt een keerpunt is in onze recente theatergeschiedenis; hij heeft enorme verschuivingen veroorzaakt, zeker in de speelstijl

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
Dan huil je 's nachts twee uur van ellende om al het werk dat daarin steekt, maar uiteindelijk heeft het publiek daar niets mee te maken...En in januari 1998 gaan we een groot industrieproject opzetten in een cargohal van de KLM op Schiphol, terwijl het werk daar gewoon doorgaat...die hal kijk je dus op een vloer waar mensen aan het werk zijn, die hele concrete aardse dingen doen, Locatie van Varkensstal - Theatergroep Hollandia / Carine Demeter

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
En dat terwijl De Soldaat-Facteur en Rachel, als ik het lees in het recent verschenen verzameld werk van Arne Sierens, zo dicht op het vel komt te zitten...De inleider van zijn verzameld werk heeft het fraai geformuleerd: Sierens' teksten zijn choreografieën van ijsbergen', schrijft hij...Het verzameld werk van Arne Sierens is in ieder geval een indrukwekkend hoofdstuk in onze toneelliteratuur geworden

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Zijn systeem is alleen verfijnder en minder rechtlijnig dan dat van Balanchine - als Balanchine al systematisch te werk ging...Naast de ballettechniek, die altijd de basis voor zijn choreografieën vormde, integreerde hij parallelposities uit de jazzdans of de folklore in zijn werk...Wat niet wegneemt dat hij voor zowel Forsythes Ballett Frankfurt als het Nederlandse Nationale Ballet choreografisch werk gemaakt heeft en dus wel erkend wordt als theatermaker die iets voor het

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
een tijdspanne van tachtig jaar klieven zwaarden de hoofden af van vijf koningen, worden nog eens talloze kroonpretendenten gespietst, en hakken legers verzameld door broers en neven op elkaar...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de...de groteske slapstickscènes, of in de slimme verdeling van de dubbelrollen, maar meer nog dan in zijn vorige werk, legt hij alle gewicht bij de acteurs en coacht hij deze nieuwe bmc tot een geweldige

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
De schouwburg zal daarbij hardnekkig blijven werken met thema's of concepten waarrond een artistiek blok wordt verzameld...De passie waarmee dit genie natuurlijke fenomenen observeerde en begreep was de motor van zijn werk als wetenschapper én als kunstenaar

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Vanrunxt voelde de sterke behoefte om verder aan eigen werk te timmeren...haar Café Müller) en Lucinda Childs een stempel op het werk van Fabre en De Keersmaeker, terwijl deze 'Vlaamse groten' weer gevolgd werden door enkele 'kleintjes'. Imitaties waren er geregeld en de...Profane rituelen Niet alleen de gebareneconomie zorgt in het werk van Vanrunxt voor een sacrale ondertoon

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Wanneer ik denk dat er interessant werk op til is, neem ik eventueel het initiatief tot sponsoring...Een interview of vooraankondiging kan vanaf het moment dat er in dat oeuvre een stap gezet is, of er plots iemand met overtuigend werk komt aankloppen, of iemand al een tijdje bezig is en in de krant...Maar die doen hun werk maar half, dus geven wij een kleine meerwaarde

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Andere mensen 'hebben dan weer iets met hedendaagse dans', maar hun werk is weinig bekend...Het aangereikte cijfermateriaal werd verzameld in het kader van een dansonderzoek dat de auteur samen met Rudi Laermans in het najaar in boekvorm zal presenteren

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Sommige schrijvers zijn echt 'huisauteurs' geworden, die zelf vragen om deze 'blik op hun werk', die behoefte hebben aan die discussie - van interpunctie tot constructie...die verhindert dat een zelfde werk meerdere levens kan leiden...Zelfs als je 3% zou uitgeven van de toegestuurde 1500 stukken dan heb je al 45 teksten per jaar te verwerken, zonder de 'projecten' te rekenen en het regelmatige werk van de huisauteurs

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De extreme eenvoud - leidmotief in Bohners werk -lijkt eveneens Gelaberts credo...oorspronkelijke versie - of er dan ook kans is op een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis in het effect dat het werk bij de toeschouwer had/heeft...Het klassieke ballet houdt zich weinig bezig met improvisatie tenzij als een element in het creatieproces, als methode om materiaal te zoeken, als facet van het binnenskamers werk dat niet aan een

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
Het is een monoloog, door de toneelspeler zelf samengesteld uit het verzameld werk van Quentin Crisp, beroepshomoseksueel in het Victoriaanse Engeland, acteur, performer, causeur, schrijver, kunstwerk...Het voelt langzamerhand bijna als een pijnlijke (want het liefst als overbodig ervaren), maar op dit moment noodzakelijke opdracht om het werk van de toneelspelers van Maatschappij Discordia te...Die in wezen oerconservatieve beweging kan niet anders worden uitgelegd dan als een keiharde poging om de emancipatie van de toneelspeler, waar het werk van Maatschappij Discordia voor staat, een

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Tijdens dit collectieve werk hebben we opnieuw aangeknoopt met een zeer belangrijke vorm van theaterpraktijk: een die het schrijven als onderdeel van het werken aan een voorstelling beschouwt, zoals...De vraag is natuurlijk wat te doen met al het materiaal dat we verzameld hadden...DELCUVELLERIE: Wat het werk van Groupov betreft, zijn er ook de experimentele projecten, de 'clairières' waarover ik daarnet sprak

Nr. 74, December 2000 • Jacques Vincent • Twee stukken op één dag - het...
Ik ben ervan teruggekomen verzameld werk te kopen en verkies het boek dat aan een bepaalde voorstelling gebonden is. Meestal koop ik de brochure achteraf, ofwel als ik een stuk zodanig goed gevonden...Na in Oedipus te hebben meegespeeld, ben ik meer op het technische, op het werk van de regisseur beginnen letten

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Bentekik is geen leerstuk, maar een leesstuk, in de oorspronkelijke betekenis van 'lezen' als 'verzamelen'. Alleen worden hier geen aren, maar levenservaringen verzameld...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
Bentekik is geen leerstuk, maar een leesstuk, in de oorspronkelijke betekenis van 'lezen' als 'verzamelen'. Alleen worden hier geen aren, maar levenservaringen verzameld...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK