Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Verne Wat"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Om in Oracles te komen tot die liefdesscène tussen Iokaste en Oidipous, dat liefdesspel tussen die twee prachtige lichamen, moest er bij Susan Lange fysiek en psychisch nogal wat opgeruimd worden...Theater heeft hier alleen bestaan bij de gratie van wat het buitenland aanreikt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hij gooit gruwelijke beelden de zaal in, refereert aan bekende publieke figuren en toestanden, doet het Nederlands en zijn dichters wat geweld aan en ramt er wat eigen vaarzen tussen...onverstaanbaar . Met wat men overhoudt wordt niets begonnen, wordt niet opnieuw gestructureerd tot iets wat meer betekenis heeft dan wat acteurs daar aan subjectieve beleving mee verbinden...Hij schrijft op wat hij ziet, wat hij denkt, bedenkt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Het heeft ook veel te maken met wat je verwacht van een artistiek leider: het samenstellen van het repertoire, de stuwende kracht... Bij Luc De Smet is gebleken dat zich dat anders ontwikkelt...Wat de A-gezelschappen doen, behalve Gent, is de moeite niet waard...Maar wat zijn afstanden in Vlaanderen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Honorine Jules 1 Wat doe je ? Verne Ik schrijf, lieve ! Op 24 Lidenbrock Eheheh ! Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn oom> Professor Lidenbrock Honorine Maar...Honorine Jules ! Wat doe je ? Verne Ik schrijf, lieve ! Op 24 ... Lidenbrock Eheheheh ! Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn oom ... Honorine Maar ik hoor je toch...Wat zeg ik, mijn vader ! Hetzel Soberheid in de dialoog ! Verne Pardon ! Hetzel Soberheid in de dialoog ! (Verne af) Hetzel De nieuwe werken van meneer Verne zullen geleidelijk aan in deze

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Op het politieke toneel was er wel de affaire rond de boor- en freesmachine van Pégard, wat heen en weer geroep, getrek en geduw als in een slappe vaudeville, mét verrassend slot...Niet zo in Turnhout, waar de geplande voorstellingenreeks van het Jules Verne project ei zo na in rook opging...Dat was voor wat was, Nu voor wat komen zal

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wat blijft is het vaststellen van een van zijn essentie geamputeerde maatschappelijke realiteit; wat blijft is een stilstand, een wegzakken in de modder van de gulden middenweg...Wat ben je met een 'mooie voorstelling' als De koning sterft die verloopt als een perfect geolied proces; wat ben je met een marathonprestatie van een knap acteur als Jan Decleir (waarbij je je wel...Wat je mist is die zoektocht naar een meer-realiteit in het tonen van de dood op de scène

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Aan Johan Thielemans en Marianne Van Kerkhoven legde Kemp uit wat zijn taak bij een voorstelling is. Hij beslist wat de toeschouwers al dan niet zien...Als regisseurs waren in Engeland Cochran en Donald Wolfit de baanbrekers wat het gebruik van licht betreft en later natuurlijk Laurence Olivier: hij was de eerste die een lighting consultant...Bepaalde zangers weten erg goed wat ze van een lichtontwerper willen

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het werk van een regisseur komt erop neer te onderzoeken wat hij als mysterieus ervaart, om te reveleren wat hem als geheim voorkomt...Ik denk dat ik in Les Crachats de la Lune een synthese gemaakt heb van wat mij bezighoudt binnen het naturalisme: via het besteden van aandacht aan de manier waarop mensen spreken, via een Frans...Dat heeft te maken met het feit dat ik in mijn jeugd totaal niet wist wat theater was

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Er is niet meer dan wat er is, dan datgene wat er gebeurt zonder bekommernis omtrent toeschouwer of theatrale waarde...laten door erop te wijzen dat het uitsluitend gaat om wat "de dichter" zegt en niet om wat...De kunstenaar wordt geconfronteerd met wat hij gemaakt heeft en met wat dat bij de toeschouwer aanricht, en dat noopt hem vaak tot nieuwe reflectie over zijn werk, en tot aandoenlijk eerlijke

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
Naar mijn gevoel gaat Eidos:Telos heel intens over de dood; niet de aardse dood - alhoewel: wat doe je met die danser die zijn benen onder het danstapijt steekt, alsof hij in de aarde wil verdwijnen...Hoe kan je de dingen die je raken - van het gevecht om werk van de arbeiders van de Forges de Clabecq tot de Eidos:Telos van Forsythe en zijn dansers en alles wat daartussen ligt - met elkaar verbinden...Kunst alleen als er noodzaak is; een discours over kunst alleen als er noodzaak is... Wat wordt er trouwens van kunst in een maatschappij waarin arbeid meer en meer de neiging heeft te

Nr. 106, April 2007 • Geert Goiris • Sommige plekken waren zo stil dat ik...
Tijdens zijn verblijf is hij attent voor wat zich aandient en speelt hij in op de ‘serendipiteit’ van wat hem overkomt: hij laat het toeval meespelen om te ontdekken waar hij niet noodzakelijk naar op...Wat hij doet wordt er soms als banaal of al te alledaags ervaren, terwijl in Europa sommige beelden dan weer als net te exotisch of spectaculair (of gewoon ook te particulier, te bepaald) worden...Soms laat de context het toe om zonder de taal te beheersen, gewoon lange tijd onbevangen toe te kijken, wat in het westen dan weer moeilijk te verantwoorden zou zijn