Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Verlegen Het" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En het is voordelig, het genie gastvrijheid verlenen: geef je het dat geschenk, dan laat het er een mooier voor je achter...Tasso Ik heb al vaak gehoord, en ik heb het deze dagen weer gehoord en als ik het niet had gehoord, dan kon ik het denken...Hij laat het gaan, laat het vallen, stoot het weg en rust in zichzelf

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Het hele eerste deel verloopt in stilte: de muziek is die van het menselijke lichaam: het hijgen, het tikken van armen tegen de vloer...; in die hele eerste beweging ook, worden zinnen op de grond...haar gaat, de elleboog die de kin ondersteunt, het aanraken van de borst, het opzij tasten en bijna 'elektrisch' terug wegtrekken, dat sterke gebaar alsof ze zichzelf een dolk door het lijf jagen, het...aangevuld: twee handen achter het hoofd alsof men z'n haar opmaakt, de slagen in de buik, het hoofd in de handen als men rechtstaat, het over mekaar slaan van de benen, het wegzakken in de stoel, de armen die

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Kijkt naar het decor) Ik snap wel dat jullie zich afvragen: Wat stelt dit allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt het één of twee kamers voor; het lijkt erg verward...Het is een logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles geconcentreerd rond het kamertje van het Turkse gezin Keiman - daar heb je het - rond dit...Hilde En het resultaat ? Johan Het komt hierop neer: Yusuf Keiman mag rustig met zijn dochter naar Turkije reizen, Immi is minderjarig en Yusuf is het hoofd van het gezin

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Octaaf Wel!? Ik heb u al duizend keer gezegd dat ge de tuinslang moet oprollen als ge ze gebruikt en ge doet het nooit, ge doet het nooit...En als ge het niet voor mij doet meiske, doe het voor uw moeder...Octaaf Weet gij wel hoe laat het is. Of ge misschien weet hoe laat het is. Het is twintig na twaalf

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De man van het verloren land / Ontwaakt door het geraas / Van de koets / Het is de kasteelvrouw / Die terugkomt van een reis...Jonathan herneemt de laatste noten van het lied dat het einde inluidde van het oudercontact...Het Centre National Dramatique du Nord - Pas-de-Calais (Noord-Frankrijk) neemt het stuk op zijn programma in het voorjaar 1988; regie Jean-Louis Martin-Barboz

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Er wordt op het scherp van het mes geacteerd, extreme emoties worden geëtaleerd in een zeer directe confrontatie met het publiek: het zaallicht blijft gedurende de hele voorstelling aan waardoor het...Uit het juryrapport van het Theaterfestival 1988, p. 9. "Het moralisme dat het Theaterfestival zo vol zelfbesef uitstraalt (...) deel ik niet Het lijkt me een overbodig argument...Om het voortbestaan van het kamertoneel in de Brusselse regio veilig te stellen, zag het BKT zich niet enkel als D-gezelschap bevestigd, maar kreeg het, ondanks het zeer negatieve advies van de RAT

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Beperkt in zijn uitstraling: met het fel verminderd buitengebeuren op het Muntplein roert het stadsbeeld nauwelijks een rimpel; beperkt in het aanbod: enkel Nederlandse en Vlaamse groepen kwamen er...Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Misschien was het door de centrale positie die het innam omdat het vlak onder de glazen koepel was geplaatst, dat het zo de aandacht trok...En toen ik rustig het beest naderde met de loop op haar schedel gericht, fladderde het als een wind door het gebladerte van de bomen...Deze keer was de nabootsing van het natuurlijk leefmilieu zo perfect, dat het elke kritiek het hoofd kon bieden

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Dit is bijvoorbeeld het teken voor man (wijst met beide handen van het bovenlijf naar het middenrif en dit is het teken voor vrouw (doet hetzelfde maar streelt dan met een vinger langs de wang). Dat...Hij kijkt op een heel doordringende, zowel verlegen als intelligente manier naar het beeld, en dat staat haaks op de grote zekerheid van de absoluut gecodeerde bewegingspatronen van de vrouwen...Hij neemt het als basis, het is het kleine maar tegelijkertijd overstijgt het dat in een aspiratie naar het niet-tijdelijke, naar het abstracte, het alles-overstijgende

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
De beweging is het doel, niet het middel Triangel was het begin van mijn fascinatie voor een veelzijdige en onuitputtelijke vorm van theater, waarin vele kunstdisciplines zich als in magische...Groots oeuvre). Taferelen van middeleeuwse schilderijen zijn het als het ware, uit een tijd waarin men nog bang was voor de hel, maar het veel leuker vond om die hel te schilderen dan die saaie blauwe hemel...Dat levert weliswaar heel mooie produkties op zoals het poëtisch visuele Leonce en Lena door het Théâtre du Chemin Creux, in een Vlaamse bezetting en in organisatie van Jeux Interdits, en het onlangs

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware...rita Nee Zelfs het woord kut Vind ik meer verbitterd Dan vies Vrouw vind ik een mooi woord Maar man vind ik mooier Ken jij verlegen woorden...rita Verlegen Het woord Lijkt me tamelijk zelfverzekerd Rimpel Daar kan ik me een blosje Bij voorstellen richard Klinkt dood als dood

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Stefan Hertmans • De dans als onmogelijke figuur
meestal duidt op het feit dat een bepaalde norm werd overschreden en we dus dubbel zo goed uit onze doppen moeten kijken - en er wel degelijk iets veel belangrijkers op het spel staat dan wat het...De man die hier, met een bijna ondraaglijke, verlegen lijkende grijns (die het op zijn qui-vive toekijkende publiek onbehaaglijk maakte) tegen de barokgevel van het Maison du Spectacle-la Bellone...Maar door de loutere duur, en door het feit dat er niets op volgt dan het naar achter wankelen bij de laatste tonen, en daar dan te acteren alsóf hij duizelt (en daarbij het effect van werkelijke

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Het beeld bedreigt de tekst, dat is het fundamentele probleem van de 'shakespearianen', en het duikt bij elke golf Shakespeare-films weer op...Hij/zij duikt op uit het niets, verdwijnt even abrupt, maar blijkt de spil van het drama en vooral van het bestaan van Romeo te zijn, erotisch en politiek...En het feit dat iedereen, zelfs de schaamteloze tiran, zich tegelijk schaamt voor die opdringerige camera maar er tegelijk heimelijk op verliefd is, net zoals die verlegen jongens uit Lipstick

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
Dominique Deruddere: Het is niet altijd makkelijk om het af te stoppen, want het ene brengt het andere mee...Als een schilder een schilderij maakt dat hij goed vindt, en hij vindt het tien jaar later slècht, bestaat er een grote kans dat hij het intussen heeft verkocht en dat het blijft hangen...Het is vanuit dat sterrendom dat je wilt dat je personage sympathiek blijft en dat het er 's ochtends mooi uit ziet, ook al heeft het een hele nacht slecht geslapen

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Precies in het zich toe-eigenen van voorstellingen van het platvloerse, het wilde, het zotte definieert de elite en de adel zichzelf...Het Schuttersfeest Het uitgangspunt van het onderzoek naar de Moresca is een anoniem schilderij uit 1493 -het Schuttersfeest - bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen...Maar men zou deze wegen tevens kunnen beschouwen als het voorgeborchte van een veel woester land: het land voorbij het beeld, voorbij het woord zelfs, voorbij het begin

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Smits zit niet verlegen om de danssector van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 in Vlaanderen een hak te zetten...wezenlijk tot het genieten, zowel in de beleving ervan als in het discours en de beelden die het aan het licht brengt...Het genot van de erotiek ligt juist in het verbod dat er op rust; en religies zijn nu eenmaal meesters in het verbieden

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Voor mij wordt het vooral duidelijk door uw fysieke aanwezigheid terwijl u het zegt...Het mag figuurlijk bedoeld zijn, het is toch een woord: het is niet 'losmaken', het is 'moedermoord'. Dat vind ik kwetsend...Maar je kan niet zeggen: ik wil eerst de pit, want je moet eerst door de pel en dan door het vlees en dan door het klokhuis

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Maar het moment waarop men het licht dooft in de zaal (meestal heel zachtjes, bijna glijdend, om die overgang niet te bruuskeren), beseft men dat het donker het meest wezenlijke uitgangspunt is van de...Het kijken is in dit geval niet zo afhankelijk van het weten, in die zin dat het reservoir van kennis waarop men een beroep kan doen geen vanzelfsprekende meerwaarde biedt bij het kijken...Een menselijk lichaam is daar wanneer zich tussen het ziende en het zichtbare, tussen het voelende en het voelbare, tussen het ene oog en het andere, tussen hand en

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
Proloog 3: Het gebundelde gelijk van de terugblik Het herinnerings- en terugblik-boekwerk Het Zuidelijk Toneel 1990-2000 heeft - naast het onvermijdelijke vogelvluchtperspectief en het...Rita: Nee Zelfs het woord kut vind ik meer verbitterd dan vies Vrouw vind ik een mooi woord Maar man vind ik mooier Ken jij verlegen woorden...Rita: Verlegen Het woord lijkt me tamelijk zelfverzekerd Rimpel Daar kan ik me een blosje bij voorstellen Richard: Klinkt dood als dood


Toon volgende resultaten