Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Vereniging voor Reële Kunst"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...03/238 38 56). De vereniging zal in het najaar de inzending voor de PQ 83 tentoonstellen te Gent, samen met de inzending van West-Duitsland die bekroond werd met de gouden Inga...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De vereniging zal ter zake een begeleidende functie vervullen en als documentatiecentrum fungeren voor groepen en verenigingen, adviezen formuleren, animatieprojecten en produkties mogelijk maken...Zwitserse auteurs hebben een verklaring voor de afwezigheid van reële impact van dergelijke schriftuur, die wel degelijk bestaat...De Arkprijs heeft enkel een symbolische waarde-geen geld dus -, en wordt jaarlijks toegekend: "De Arkprijs is een prijs tegen kleinheid in denken, een prijs voor openheid, voor vrijheid, voor het

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Als losgeld vragen zij: 10 % meer staatssubsidie voor kunst en een jaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars waaraan ook een geldprijs verbonden is. Bij niet-inwilliging van hun eisen, dreigen zij...Deze feitelijke vereniging waar zowat de hele theaterwereld in en uit kon lopen en wier functie voor niemand nog duidelijk was, is sinds begin juni in twee gesplitst...willen hiermee niet vooropstellen dat kunst en democratie altijd moeten samengaan: in de kunst geldt er slechts één regel, nl

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Directies, de Vereniging voor een Nieuw Theater Beleid (= een aantal D-gezelschappen), de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, de vereniging van scenografen en technici (BASTT), de acteursvereniging BETON en de...Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke...Soepele afspraken om belangenvermenging tegen te gaan -in de Raad voor de Kunst zitten ook professionelen - lijken niet haalbaar

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Botho Strauss, Niemand anders) De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele Antwerpen Een man alleen is in slecht gezelschap Het trio Van Dijck, Dehollander...Zijn uitspraak is een treffende illustratie bij de tweede produktie van De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele, na hun succesvolle debuut Marche funèbre pour chat...Gezelschap : De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele; tekst, regie, spel : Dirk Van Dijck, Ryszard Turbiasz, Johan Dehollander; kostuums : Pynoo; licht : Luc Geunéns

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Produk-tie : Stuc, De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele, Arts & Images, WC de Brakke Grond...Kateiijne Damen kreeg de Theo d'or prijs van de vereniging van Schouwburgdirecteuren voor haar vertolking van Nina Leeds in Strange Interlude van BMC

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
werkten als teasers nog voor de première goed en wel had plaatsgevonden en zeker nog voor het gros van Vlaanderen de kans kreeg hun nieuwste te gaan bekijken...Dat niets zou wel eens kunnen slaan op de causale verbanden tussen de fragmenten of op verklaringen voor onduidelijke fenomenen, want die zijn toch gelogen...Maarten Van Steenbergen We liegen door de Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele; spel: Dirk Van Dijck, Rijszand Turbiasz en Johan Dehollander: muziek: Rijszand Turbiasz

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Het trio Dirk Van Dyck, Ryszard Turbiasz en Johan Dehollander noemt zich De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele...Dat is een letterwoord voor Vereniging voor Reële Kunst...Hiermee komen we ook bij het punt van de hypergevoeligheid voor het reële, dat ook eigen is aan Charms

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Faroech Kasim: 'Nationalisme mag je in geen geval verwarren met liefde voor je vaderland en voor je moedertaal...Hannah Arendt antwoordt daarop dat zij inderdaad nooit liefde gevoeld heeft voor de Joodse staat, noch voor enige andere staat, of volk, of collectiviteit, of groep...Blokkers met het VHO (de vereniging voor vrij historisch onderzoek - anders vertaald door henzelf als de Vlaamse Holocaust Ontkenners), ook met Le Pen en andere rechts-extremisten in Europa

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
De culturele instellingen In de Franse Gemeenschap zijn er vier soorten culturele instellingen, hoewel dat onderscheid voor sommige moeilijk te maken valt: 1) De Dramatische Centra...Theoretisch moet een deel van de subsidie dienen voor onderhoud en werking van het gebouw en een deel voor de kosten van creatie en verspreiding van de voorstellingen...Terwijl de meeste jonge theatermakers de Varia verlieten, beslisten enkelen onder hen een vereniging op te richten "Voor een jong theaterbeleid" die meteen liet weten voorstander te zijn van "een

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Ook al is de selectie van dergelijke kunst in een hedendaagse kunstgalerie niet nieuw, toch was Borderline een eerste gelegenheid om tapijten te presenteren als een vorm van abstracte kunst, lang voor...Vele andere vormen van ‘dépassement’ deden zich voor: een anonieme en als collectief maakwerk gepercipieerde kunst kreeg de toestemming om zich als individuele kunstwerken te presenteren...hedendaags beeldend werk van Bracha Lichtenberg-Ettinger VORMGEVING Zaha Hadid PRODUCTIE Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Sinds enkele maanden bereidt de Commissie ter Bevordering, Bevraging en Bewaking van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap zich achter de schermen voor op een voorname taak...Dit jaar zetelt hij ook in de Commissie ter Bevordering van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap, dat deel uitmaakt van het Kunst & Wetenschap-project van de Vooruit...Het ‘realistische’ geweld wordt op zijn beurt opnieuw uitgangspunt voor het reconstrueren van de horror, en dus de werkelijkheid, in de ersatz-esthetiek van het ‘al te werkelijke’. Het reële is niet