Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Verdi de tekst van Shakespeare"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
de begeleidende tekst van de platendoos, die door de Muntschouwburg werd uitgegeven, schrijft Herrmann in dit verband: 'De geschiedenis loopt tragisch af (...) Eenzaam staan drie...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de...Zo worden alle elementen van de muziek, de tekst, de lijfelijke aanwezigheid, de concrete objecten met ontelbare, onzichtbare doch speurbare draden met elkaar verbonden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De plaats zelf verhoogt de onwezenlijkheid van het gebeuren, want de regisseurs spelen op het contrast tussen de locatie in de tekst, en de locatie van de opvoering...Zijn muziek sloot zo nauw bij de tekst aan, dat Janacek een studie maakte van de intonatiepatronen van zijn moedertaal, en vanuit die kennis van het fonetisch materiaal zijn thema's opbouwde...De idee van deze muzikant heeft Sireuil niet uit de tekst maar uit de partituur gehaald

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...Heestermans houdt echter van de tekst (niet ten onrechte trouwens), wil de taal van Racine de eer geven die haar toekomt en lijkt in de eerste scènes, via het sobere spel en de droge zegging van...De lijn, de grafische schoonheid, de kleur van de intensiteit, de verdeling van de ruimte: het is deze verfijning van de smaak, gepaard aan een suprème kunde, die in de plaats van de imitatie komen

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Ze maakt integrerend deel uit van de Egyptische mysteries, van de mysteries van Eleusis en van de Iraanse mysteries... De mythe ligt aan de oorsprong van de dans en de dans keert op natuurlijke wijze...van de Bolero, het gebed van de solist in Actus Tragicus (cantaten van Bach), de broederlijke rondedans die de Negende besluit, de onbeweeglijkheid en de stilte waarin zich de eeuwigheid nestelt op...Bach, De toverfluit van Mozart, liederen van Richard Strauss, aria's uit Macbeth van Verdi in Heliogabalus, Le marteau sans maître van Boulez

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Ik maak bij de regisseurs een onderscheid tussen zij die een dramaturgie ontwikkelen vanuit de tekst, en zij die vertrekken van hun eigen visie...Daar hou ik heel veel van omdat de opera als kunstvorm de meeste referenties heeft naar de kunstgeschiedenis : Cosi Fan Tutte is een referentie naar de Wahlverwandtschaften van Goethe...Op de vijfde verdieping, in de kleine cel waar het beleid van de opera wordt uitgedacht, hangt nervositeit : zal de produktie van eenzelfde steile kwaliteit zijn als de Mozartcy-clus

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Daar was het banket van een ongepaste vrolijkheid in driekwartsmaat, daar leek het of Verdi de tekst van Shakespeare nauwelijks begrepen had...De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Dan heb je natuurlijk ook de indruk dat de techniek tien jaar achterop is geraakt". Stijlverschillen Steve Kemp: "Bij de bouw van de scène kun je spreken van een Engels en een Duits...Je moet dus op elk moment kunnen bijsturen, want de volgorde van de nummers hangt af van de stemming in de zaal en op het podium...Ik kom er volledig aan te pas, op het einde van de repetities, als er een overloop is. De relatie met de regisseur kan van persoon tot persoon erg verschillen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De tekst werd stevig gereduceerd, hier en daar ook door elkaar geschud: bepaalde personages zoals de afwezige "motor" van het stuk, de geleerde Serebrjakow, en diens schoonmoeder zien hun tekst tot...gebombardeerd worden zoals de Aïda van Verdi, die voor het eerst in Luxor, zijn natuurlijke decor, opgevoerd wordt; omdat de thematiek die ze behandelen veel stof doet opwaaien, zoals Ghetto en De Palestijnse van...De mise-en-scènes van BKT en De Witte Kraai respecteren de ambiguïteit van de tekst door zelf met nieuwe theatrale metaforen te werken en ze tonen aan dat radicaal verschillende lezingen van het stuk

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Laat ons toch niet vergeten dat de meeste van de stukken, Shakespeare op kop, slechts schetsen zijn...Nog eens, zijn tekst is maar een heel klein onderdeel van de voorstelling...Daarom regisseer ik volgend jaar bij het Muziektheater in Amsterdam Nixon in China, een werk van de componist John Adams, gebaseerd op een tekst van Alice Goodman

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De reputatie van het huis aan de Ringstraße, dat zich enkel vergeleken wil zien met de Scala, de Parijse Opera, Covent Garden en de Metropolitan, werd in de loop van een kleine honderd jaar gevestigd...interpretatie van muziek en tekst die afwijkt van de platgetreden paden, nagenoeg uitgesloten zijn...Aan de ene kant drie superprodukties naar beproefd recept, met ingrediënten uit de drie sterren-keuken: Verdi's Un Ballo in Maschera (Abbado, de Bosio) met Pavarotti, Capucilli en Price, Wer-ther van

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar bij Otello kwam zich bij de Elizabethaanse achtergrond ook nog de negentiende eeuw voegen, omdat de opera van Verdi, door het karakter van de muziek, een onmiskenbare romantische inslag heeft...De druk van de cultuur was te groot, de mensen werden versmoord, en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor in het eerste bedrijf, of de uitbouw van de finale van het...Zo zijn alle unieke momenten van deze opvoering, het gevolg van een constante vertaling van het eerste gegeven, de tekst van Wagner

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Winterslaap tast de grenzen van de bewustwording van het kind af, op zo'n manier dat de toeschouwer - jong of ouder - nooit onmiddellijk mee de stap zet en pas na een tijdje de impact van elke...De koning en de rest is, zowel in de tekst als in de enscenering, een exponent van die tendens in het jeugdtheater, die de emancipatie van dit genre niet ziet als een stijlprobleem, maar als een...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
thuiskomst heeft de allure van een politiek complot waarin de hoofdfiguur doet wat hij moet doen, het gekrijs van de andere samenzweerders (de 'verstrooide' tekst van Lady Macbeth) lijkt volstrekt overbodig...Het is niet de waanzin van een eenzame koningin, die - zoals de tekst kan suggereren - het gevolg is van het monopolie op de bloeddorst dat Macbeth langzamerhand had opgeëist...De vereenzaming van Macbeth is in de eerste plaats het resultaat van Shakespeare's herschrijving van de geschiedenis, die alle smetten van de eerste 'unionistische' koning James I Stuart moest

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
waar zovele drama's van Shakespeare, de Spaanse auteurs tot en met de opera's van Verdi om draaien...sentimentaliteit uit de vorige eeuw - gaande van de Romantiek tot de Victoriaanse zoetzemerigheid - die van ons verder af lijkt te staan dan bijvoorbeeld de gruwel van de Griekse tragedies...De tekst van Rudi Laermans die op radicale wijze de kwestie belicht en door haar radicaliteit een deel van de problematiek opruimt, bood mij een geschikte kans

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
geweten, eveneens voorkomt). Het verhaal speelt dus ergens in de vijftiende eeuw, werd door Shakespeare op de planken gebracht in de zestiende, en door Verdi op muziek gezet in de negentiende...De aanwezigheid van boventiteling maakt de zaak daarbij alleen maar erger: zit er blijkens de tekst dameslingerie in een wasmand, dan komt er uiteraard restaurantlinnen uit tevoorschijn; gaat Falstaff...Enfin, wat er ook van zij, de bedoelingen van de regisseur komen niet echt uit de verf, de diepere gronden lijken erbij gesleurd en de talloze ongerijmdheden benemen je de lust ook nog te gaan doen

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Achter elkaar werden getoond: de Oresteia van Aischylos, Macbeth van Shakespeare, Peter Pan van James Matthew Barrie, Torquato Tasso van J.W...De beroemdste Griekse tragedie over Elektra is van Sophocles en die houdt tot op driekwart van de tekst één spanning vast: Elektra weet niet dat Orestes is teruggekeerd...Het vernuftige van Terpstra’s voorstellingen is niet zelden dat de ogenschijnlijke luchtigheid van de gekozen stijlmiddelen voluit de ruimte laat voor de tragische aspecten van de handeling, voor de