Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Verbittering"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Hij ging zich bikkelhard verweren en dat leidde tot een soort verbittering; dat uitte zich in zijn omgang met mensen: hij werd solitair en tiranniek...De neerslag van die verbittering begon je op de duur in zijn werk te voelen; hij kwam helemaal alleen te staan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Als er al een lijn te trekken valt (er kan geen sprake zijn van psychologie) is het die van een steeds groeiende verbittering

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het is niet te verwonderen dat die ophoudt met schrijven, dat die zelfs zwijgt over zijn verbittering en zijn ontgoocheling alleen maar opdrinkt

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Mijn muren staan grijs van verveling / En de maan spat uiteen / In vierentwintig stukken van verbittering / Op de brandramen van het kasteel

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Nietzsche onthaalde die metamorfose - de zoveelste - op hoon en verbittering

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Sierens humor schuilt zowel verbittering als mededogen, opstandigheid als ironie

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Melancholie en de Verbittering, de grootste erfvijanden van een levensvatbaar theater

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
De moeder de verbittering, onderworpen geleefd voor man en gezin, alle hoop erin gestoken en niets teruggekregen

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
het geval van Dirk Pauwels (1992) lijkt dat negativisme ingegeven door verbittering


Development and design by LETTERWERK