Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Verbeelding en Fantasie-wereld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je moet jezelf alleen de tijd gunnen voor ontdekking, voor je eigen fantasie, voor verveling, ontroering en ergernis...Deze produktie werd door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-loux en Françoise Gédanken (van het Parijse Théâtre d'en Face) eerder opgezet in Parijs en New York en toert nu in de Lage Landen in een...zichtbaar Vrouw En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Man En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Vrouw Adieu, mijn liefde, mijn leven

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
met de auteur (en is het wel van Shakespeare, of heeft hij het slechts hier en daar bewerkt, of zijn er meerdere auteurs ?). Geen al te belangrijke vragen (in de middeleeuwen werd er niets ondertekend...Het gaat niet meer om de perikelen van Pericles, maar om het gevecht van Shakespeare met de eigen verbeelding en de daaruit ontgroeide personages...Het plezier van de bonte avond, de grappen en grollen, de goede en minder goede nummers; de carnavaleske troep waarmee ook De Hamletmachine werd versierd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
die fantasie van het opvullen van een centrale leegte (een tekst vol uitroeptekens en drie puntjes) kan Decorte zich laten gelden...Kan het anders bij een tot de verbeelding sprekend koppel als Goneril en Albany...vang ik echo's op: waarom die Hollandse carnavalschlagers, en ze roken sigaretten en die Engelse songs en dit en dat

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Af en toe is het schunnig, af en toe plezierig (zoals de variaties op Suske en Wiske-titels : 'de gladde glipper', 'de sputterende spuiter', 'de kwakstralen', ...) vaak vlak en flauw...De losgeslagen fantasie is niet gediend van schreeuwerigheid en pathetiek, tenzij men er slapstick-cruauté had van willen maken, maar daarbij schieten de vrouwen dan weer te kort...Hun creativiteit zorgt ervoor dat de povere grondstoffen getransformeerd worden tot objecten vol verbeelding, terwijl het scheurende papier en het onhandige hoedje ook een protest inhouden tegen het

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tijd en ruimte bestaan niet; onbelangrijke details, flarden van werkelijkheid zijn niet anders dan aanleiding voor de verbeelding om op voort te borduren en nieuwe grondpatronen te spinnen: een...Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
ook diegene die zich volledig geeft aan het gebeuren, met zweet in de handen en tot tranen bewogen mee-voelt met het lijden op de scène, en zo voorziet in de elektriciteit die soms tussen scène en...Maar de ingreep van decorateur Marc Cnops in deze ruimte geeft blijk van een gevoel voor verhoudingen, van grote durf en verbeelding...Ik althans vind, dat een acteur de plicht heeft mee te denken over zijn rol en het concept van de voorstelling, hij kan en mag dat niet geheel en al aan de regisseur overlaten

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Erwartung is zijn eerste en minst bekende monodrama dat door de experimenten met tonale systemen en het zoeken naar nieuwe bronnen van harmonie en dissonanten in conflict kwam met het academisme en de...Het subtiele spel van licht dat de speelruimte en de acteur vervormt, onthult en ongrijpbaar maakt drukt veel meer de psychologische en emotionele toestand van het personage uit dan de verbale en...Toch worden ze nergens voorspelbaar, want de fantasie die erin gehanteerd wordt doet geen concessies aan allerlei morele en artistieke normen die binnen het kindertheater maar al te vaak opgeroepen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De regie- en decoraanduidingen van Strindberg worden trouw gevolgd en af en toe omgezet in sprekende beelden die de verhouding tussen de vader-ritmeester en de hem omringende personages juist...Zo graaft de archeoloog ook kaders op en is er het lege canvas van het filmdoek: Orlando gaat inderdaad ook over de fantasie van de schilder en de beperking daarvan tot een doek...De creatieve fantasie, de sociologische en cultuur-historische verwijzingen worden uit de tekst van Botho Strauss weggedrukt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Om het nog juister te zeggen: iemand Ieren toneelspelen is hem leren het gereedschap te gebruiken, het lichaam, de stem, de fantasie, de verbeelding...Hoe zet ik mijn verbeelding om in concrete beelden en vormen om dat over te brengen wat ik wil overbrengen naar de toeschouwers...Maar de oudere generatie en haar speelstijl sterven af en de nieuwere generatie heeft dit erfgoed niet kunnen opvangen en reproduceren in een hedendaagse context

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Verbeelding en ascese Peter Brook Camera Press Peter Brook, een zoon van Russische immigranten, ging als jonge man haar Oxford studeren, maar deed daar niet veel meer dan...De opvoering barstte van vitaliteit, en men vroeg zich af naar welke onverwachte magische momenten zijn ongebreidelde fantasie hem nog zou voeren...gekozen ascetisme zal afkeren en de rijkste kant van zijn verbeelding de vrije teugel zal laten

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
en dat komt omdat de inhoud met fantasie en ironie wordt behandeld...Marnix van Sint-Aldegonde, en de geuzen in het algemeen, zijn een symbool geworden voor het vrij denken, ook voor de vrijzinnigheid, en wat dat betreft heeft Antwerpen, officieel en officieus, steeds...Maar vooral Raffaella Giordano, die bij Pina Bausch en Compagnie de l'Esquisse danste, weet in haar solo's en duetten zo'n gevoeligheid en kracht te leggen dat II Cortile je vaak toch stevig in zijn

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
jazz, country), strips, paarderen-nen, auto's (Packards, Plymouths, Ford Deuce Coups, T-Birds): Shepard verwerkt het allemaal en gebruikt daarbij op frappante wijze zijn fantasie en persoonlijke ervaring...Verbeelding en realiteit vormen een tandem waarbij de verbeelding de schrijver net zo ver brengt als zijn ervaring reikt...Hij wordt gefascineerd door grensgebieden waar tegengestelden botsen of vervagen: cultuur en natuur, mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, exogaam en endogaam, fictie of droom en werkelijkheid

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De voorstelling weet, door haar opbouw en engagement in het spel, het ritme te vinden van de denkbeeldige fantasie van een denkbeeldige, onzichtbare Jongen...En dit ritme blijkt geloofwaardig te klinken, sluit aan bij een fantasiewereld die ook bij het publiek leeft, en sleurt zelfs nog een beetje aan die fantasie...Zo leeft Nacht in februari: een spektakel over fantasie - en fantasie hoeft niet vrolijk te zijn - prikkelt opnieuw de verbeelding

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Toen ik zo'n drie jaar geleden aan een opera begon te denken en te werken had ik het gevoel dat ik een bepaalde evolutie had doorgemaakt met mijn theaterwerk en een stijl had ontwikkeld voor mezelf...Maar toch hadden al die leugens en die fantasie een schoonheid...Er werd natuurlijk nooit geantwoord en de stilte van die afwezigheid imponeerde mij: dat geloof in het onbekende, in het afwezige waar ik in mijn werk ook mee bezig ben en waar ik altijd al interesse

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Luisterspel is een soort kunst die het zien uitschakelt, die je leert leven met je oren, via akoestische wegen, via een auditieve weg persoonlijk iemand aanspreekt, zijn verbeelding prikkelt en hem...Zonder de werkelijkheid is de fantasie machteloos en vice versa...Het gaat toch om de inhoud en de leuke vorm en het gaat niet om die perfecte 'Kunstkopf'. Natuurlijk moet je dat doen, dat kan de gehele zaak beïnvloeden en het is je plicht om die ook te gebruiken

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Er zit een grote portie ac-teergerichte training in die mikt op uitbeelding en verbeelding, ook oefeningen die louter spelplezier opwekken...De zelfwerkzaamheid van de studenten is zeer belangrijk: uiteraard bij de spellessen waarbij uitgegaan wordt van de inbreng van de deelnemers, van hun ervaring, lichamelijke fantasie en improvisatie...Ludo Van Passel: "Het aanboren van de fantasie, de ontwikkeling van de eigen spelkwa-liteiten, de ontdekking en aanscherping van een soort vormintelligentie gaan vaak heel ver

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Opvallend vertegenwoordigd waren daarbij B. Brecht (Die Mutter, Arturo Ui en een Brecht-avond), W. Shakespeare (Ri-chard III en Midsummernight's Dream) en de in het Duitstalige theater altijd zo...Vooral regisseur en directielid Manfred Karge bleek er niet in te slagen om Die Mutter en zijn Brecht-abend naar het hier en nu toe te halen...verbeelding en fantasie

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Je fertiger die Musik, umso weniger Chancen hat die Phantasie". En kansen kreeg onze fantasie genoeg: de muziek gaf geen interpretatie aan de tekst maar stapelde muzikale genres brutaal naast elkaar...Theater dat vormgeeft aan zoiets raadselachtigs als menselijk gedrag, daarin verheldering aanbrengt en tevens raadselachtigheid kat bestaan, wekt verwondering en eist aandacht Geen dwingende en...eensluidende verklaringen, evenmin de opgeheven wijsvinger, maar wel een vormgeving die voortdurend beroep blijft doen op de eigen fantasie en het eigen oordeelsvermogen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Regie: Dominique Serron; decor en kostuums:: Hélène Kufferath en John Bogaerts; lichtregie: Jan Darden; muziek: Paul Lefèbvre en Gauthier Lisein; actrices: Mart Gevers, Rita Smets, Kristin Arras, Els...Anders gezegd, de existentiële oerkracht, het krachtigst op onzekere momenten, en de fantasie, steeds bereid om de realiteit in illusies te laten omslaan, houden elkaar in perfect evenwicht...Die zijn vaak bijzonder precies en gedetailleerd, zodat er maar weinig aan de verbeelding overgelaten wordt

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Theater is ook de confrontatie van de mens met de ruimte, het beeld en de verbeelding...Scenograaf Niek Kortekaas, de laatste jaren erg aanwezig op de Vlaamse en Nederlandse scène, ontwerpt ruimtes vol spanningen: afstand en nabijheid, abstract en concreet, water en vuur, glas en staal...Ik probeer op het grensgebied te werken: betrokkenheid en vervreemding, abstract en concreet, waar en niet waar


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK