Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Vandaag de oudste Om" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...De opstand van de doden zal de strijd van de landschappen zijn, onze wapens, de bossen, de bergen, de zeeën, de woestijnen van de wereld

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Chris Thys heeft leuke momenten als de oudste dochter, en voert de regis-seursinval om haar in een dubbelrol als danseres te laten verschijnen, naar behoren uit...Voor De Speler begint, draaien twee dames voor mij op de eerste rij zich om en bekijken de stoelenrijen: "Er is wéér minder volk," stellen ze vast...het begin is er wel de moeite om het verhaal te volgen; dat komt door de onduidelijk manier waarop de KNS-acteurs en -regisseur het vertellen, maar ook door de wijze waarop auteur Pavel Kohout Dosto

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...Ik word teruggevoerd naar de bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het ontstaan van de mens, toen de onvoltooide aarde nog niet geschikt was om de mens te ontvangen...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
schrijven "een voor de KNS ongewone wijze" en geven daarmee meteen de dubbelzinnige gevoelens aan waarmee we deze produktie bekeken hebben: enerzijds het verlangen en de verwachting om KNS een goed...Het decor van David Sharir zou in 1950 indruk gemaakt hebben door zijn abstraherende soberheid, maar de dag van vandaag krijgt men de griezels bij het zien van de 'symbolische' speren die de twee...Vanuit de hokjes brengen de spelers het verslag van deze dubbelkamp, terwijl ze in versneld tempo de vellen papier op de grond laten dwarrelen om tenslotte op luchtige wijze het resterende pak de

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
een slagveld waar de lagere driften met de hogere gevoelens en ideeën om de heerschappij vechten tenminste bij de edeler aangelegde naturen Daniel Paul ik ben...dimensies dan jij Daniël Gustav je verafgoodt vader nog altijd dan echt de leren riemen vergeten die hij om ons hoofd bond om de gelijkmatige groei van de kaken af te dwingen weet je niet meer...van plan op mijn kosten rijk te worden Freud ik denk er niet aan ik heb die reis naar het gesticht Sonnenstein slechts gemaakt om de wellicht te vroege poging te maken om reeds vandaag te onderzoeken

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Het gaat mij alleen om de manier waarop die vent redeneert...Jean-Louis Ik ben gekomen om te zeggen dat de toon van uw brieven en de inhoud ervan mij zwaar op de maag liggen...Jean-Louis af) (Laurent imiteert het geloei van een koe vanop de zolder om de aandacht van Heieen te trekken) Laurent Liefste

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De wil om te werken is er, dat bleek uit de grote belangstelling tijdens de voorbereidende vergaderingen op de stichting van het centrum - belangstelling trouwens uit diverse hoeken: producenten...De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...blijkt dat het plan om de hele 20ste eeuw te behandelen toch wel wat hoog gegrepen is. In een vertwijfelende poging om de overblijvende zestig jaar theatergeschiedenis te overbruggen, wordt de tot hiertoe

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Marginaliteit De vraag naar het gelijk in deze materie is zeer complex, omdat ook de vraag naar de plaats die het theater vandaag in de samenleving inneemt valt...De mentale structuren die de televisie ons oplegt zijn door zowat iedereen - ook door de niet-verstokte kijkers-verinnerlijkt: het ritme en de intensiteit waarmee we vandaag beelden, van welke...Wanneer we deze twee kanttekeningen verbinden met de vraagstelling omtrent de taken van het theater vandaag moeten er ook bij de bijval van deze produkties enkele bedenkingen worden geplaatst

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De originaliteit van deze voorstelling ligt vooral bij de cast: een heel excentrieke verzameling hoogbejaarde zangers en zangeressen (de oudste is maar liefst 88) met de meest ongelooflijke carrières...De pogingen van André Vermaercke (seizoen 1985-86) om de zaak nieuw leven in te blazen werden door de Raad van Beheer van de Korrekelder zelf afgebroken...Het Trojaanse Paard in Brussel blijft ook op de lijst om "de volgehouden experiment- en vernieuwingsdrang in de daartoe geëigende categorie". Bovendien verklaart de minister dat thans een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Willy Thomas heeft geen toneelschrijver te worden, hij moet enkel de kans blijven krijgen boeiend theater te maken: om meer, ook om minder, vraagt de toeschouwer niet...De korte stukjes worden direct naar het publiek toegespeeld en geven de akteurs alle kans om enkele van hun vaardigheden ten volle te benutten: de ironie van Titus Muizelaar, de radde tong van Frieda...De karwei om theatermakers te verenigen en hen te informeren over eikaars bestaan resulteert uit dezelfde logica als de opdracht van de Unesco en de Verenigde Naties

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester Ik stel voor dat de oudste de vergadering opent...Wel het was rond 10 uur en wou me juist naar bed begeven toen de garde mij kwam vinden om me op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van... de gipsies... in ons dorp; dat zij zonder mijn toelating...artikel 12: Aan de andere kant zat hij de bevoegdheid hebben, weliswaar onder de surveillantie van de garde, en zonder daarvan misbruik te maken, vrij te gaan om te wandelen op het grondgebied van de

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het gaat ons niet om nostalgie naar de andere cultureel-maatschappelijke positie (in dat geval dienen ook de uitwassen gekocht te worden), wel om de seizoensidentiteit van theater, om het...De optie om de belangrijkste Europese gezelschappen, met een stuk dat tot hun erfgoed behoort, uit te nodigen, blijft behouden: dus de Engelsen Shakespeare, de Italianen Goldoni, De Duitsers Schiller...Het was Kaai niet te doen om het défilé van de buitenlandse top, om een vertoning van wat toch niet haalbaar is, om het radicaal vreemde: de wisselwerking, terreinverkenning stonden voorop

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
ligt het aan de regisseur die de tekst niet gebruikt om een eigen verhaal te vertellen dat ontstaat vanuit de lichamen en de ruimte...De revelatie van de produktie heet Frank Hoelen, een jongen uit Antwerpen, die de Studio verlaten heeft voor hij was afgestudeerd, om in Nederland te acteren in de musical Cats...De enige narratieve lijn die door het hele stuk loopt is erg dun: de dreiging van het verbieden van de tentoonstelling en de poging om aan dit verbod te ontsnappen

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De gebouwen van de Kruidtuin (1826-29) werden door de Franse Gemeenschap, gelijktijdig met de Ancienne Belgique langs Vlaamse kant, aangekocht om er een Centre Culturel de la Communauté Française...Daar liggen ook nog een ontwerp voor de verbouwing van de Vauxhal, een muziekpaviljoen palend aan het Théâtre du Parc en de plannen om het Garagetheater als tweede plateau uit te bouwen voor de KVS...De Vauxhal werd verhuurd aan derden met verplichting tot restauratie, en de 17de en 18de eeuwse gebouwtjes aan de Arduinkaai liet men in puin vallen om er gemakshalve een parkeerplaats van te maken

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Hij kwam de laatste jaren zijn huis niet meer uit, hijzelf had vroeger al luid verkondigd dat theatermensen zich om de vijf jaar moesten herbronnen...Op de scène onderzoekt een inquisitie-rechtbank in hoeverre geweld toegelaten is om de revolutie levend te houden...Het voorstel wordt geopperd om binnenkort deze avant-gardestudio onder te brengen onder de noemer 'laboratoriumtheater'. Daarmee ligt de erkenning van dit soort werk meteen vast

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Bij de premièrereeks in Avignon ontbrak bij de acteurs nog wat het globale overzicht, noodzakelijk om de volledige spanningsboog van de voorstelling te beheersen...Niet alleen is het hele scènebeeld lineair geconcipieerd en perfect verdeeld door de plaatsing van de piano's en de acteurs, maar ook de keuze om een identieke tweeling te gebruiken voor Vera en Velsa...Bovendien bezorgt hij haar elke nacht opnieuw een alibi om de volgende dag de kinderen bij elkaar te roepen in een poging om de boel weer netjes op een rij te zetten

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Eén van de oudste en bekendste groepen in de commerciële sector is de Takarazuka, een revue-groep met enkel vrouwen...Om het gebruik van een nieuwe spoorwegmaatschappij te promoten, in 1910, vatte de president van de firma, Kobayashi Ichizo, de idee op vlakbij Osaka een kuuroord te bouwen...De tijden zijn veranderd en de oudste generatie is geëvolueerd

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt • STEVEN BERKHOFF
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad alvorens de toelating verkregen werd om deze monoloog van Steven Berkhof...Het jaar daarop bewerkt en regisseert hij The Metamorphosis, opnieuw een stuk naar Kafka (deze fascinatie voor Kafka en voor deze roman, blijven hem tot vandaag achtervolgen). In 1973 sticht hij de...Off-Broadway werkt hij aan Kvetch /(1987), joodse humor in een serie sketches die de kleine joodse burgerij etaleren, om terug te keren naar zijn oudste liefde: Metamorphosis

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
van de Wooster Group of aan 'Need to know' van Needcompany -, maar het lijkt vandaag een taak voor de kunstenaars om - direct of indirect - een tegenstroom te vormen tegen de banale euforie die ons...De laatste jaren werd door de opera een inhaalmaneuver uitgevoerd om de achterstand in te lopen : de hulp van het theater werd ingeroepen om vastgeroeste vormen nieuw leven in te blazen...Een nieuw realisme De vraag kan vandaag gesteld worden of datgene wat het theater ons aan complexiteit tracht te tonen, niet kan beschouwd worden als een intense poging om de realiteit te

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
de oudste Het is de hoogste tijd de trots Het is de hoogste tijd Vandaag de oudste Om op te staan de schrijver Eventjes, zei zij...de oudste Het staat in mijn papieren, de stervende Ja, en doe in godsnaam zachtjes, de oudste Waar zijn mijn papieren ? de lust Hij wil weer zijn papieren, de oudste...de lust Ik heb om haar gelachen de stervende Heb je om haar gelachen ? de oudste Nee toch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK