Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "Van de Velde" • Resultaten 41 tot 59 worden getoondNr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
de Velde, Jaak, nr 53 p 6, nr 53 p 11 Van Dillen, Bianca, nr 52 p 33 Van Gansbeke, Wim, nr 50 p 17 Van Goethem, Geert, nr 49 p 43 Van Heddegem, Johan, nr 53 p 19...juste avant la fôret - Dito'Dito, nr 49 p 7, nr 49 p 10, nr 50 p 61 De Opera - Het Gevolg, nr 48 p 17 De Pijl van de Tijd - Kaaitheater, nr 51 p 48 De Presidentes - Nederlands Toneel Gent, nr 53...De Val van Mussolini - Theatergroep Hollandia/Toneelgroep Amsterdam, nr 52 p l8,nr 52 p21 De vertellingen van 1001 Nacht - Firma Rieks Swarte, nr 49 p 21 De Verzoeking - Theater Zuidpool

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Horváth neemt in de eerste plaats de lagere kleinburgerij onder de loep, winkeliers, kleine zelfstandigen, ambtenaren, de sociale klasse die vanaf de late jaren twintig voortdurend op de rand van de...Kasimir en Karoline combineert de auteur echter de uitgesproken maatschappijkritische toon -over de ontworteling van de lagere klassen door de economische crisis en de enorme werkloosheid, over de...opmars van Hitier en de perversiteit van de heersende klasse - met een portret van de surrealistisch aandoende circus- en kermiswereld

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De wisseling van de wacht in de loop van de laatste twee jaar heeft de huizen in de kijker geplaatst: Franz Marijnen nam het roer over in de kvs, in de kns volgde Frans Redant Walter Tillemans op, en...Tegenover dit breedvoerige blikpunt concentreren Hugo van den Berghe en zijn dramaturgen de aandacht op 'de familie als micromodel voor een maatschappij die er de bolle spiegel van is'. Inzet van de...Het spreekt voor de regie (Jaak van de Velde) maar vooral voor de acteurs dat deze subtiliteit af en toe bespeeld kon worden

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
De discipline van de dansende lichamen in de danssecties en de na eindeloze herhaling uitgeputte 'dragers' in De macht der theaterlijke dwaasheden brengen Hrvatin achtereenvolgens bij de visie van de...Er wordt van uitgegaan dat Fabre door de grote exposure van herhaling een abtraheringsproces a la Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning van de nulgraad en van de grenzen van de verschillende...Hierbij komen typische Fabre-motieven aan bod: de tweelingen, de stilte tussenin, snelheid, de structuur van de tijd, desarticulatie, de polyschizofrene persoonlijkheid van de acteur

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Want, zo speculeert Verschaffel, in uitspraken van bijvoorbeeld Wittgenstein, Loos of Van de Velde vinden we het spoor van een verlangen naar een vorm van bouwen die niet vals, opzichtig, gewild...gezwollen wijze kenmerken en ervaringswijzen van de netwerkruimtes tot een homogene, onontkoombare nieuwe fase van de Geschiedenis, tot de Vijfde Acte'. Of nog, in het essay over De Braekeleer: 'Want hij...Verschaffel beweert niet dat het Sublieme niet bestaat, hij verwijst zelfs met de regelmaat van de klok naar de gedachte van Pascal dat de mens in het universum verloren is tussen het oneindig kleine

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor De Brusseleire - Het Trojaanse Paard, nr 58 p 16 Het Vieruurtje - Los Cojones del Toro, nr 56-57 p 65 In de eenzaamheid van de katoenvelden...Het theaterwerk van Jan Fahre, Uitgeverij International Theatre & Film Books (Amsterdam) en Galerie Ronnie Van De Velde (Antwerpen), i.s.m...Pleidooi voor de verdediging van de kunst in moeilijke tijden, Marianne Van Kerkhoven, nr 54 p 2 De jicht van de zonnekoning

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Brulin werkte in die periode aan zijn Theater van de Vliegende Vis, 'met spelers ontlast van de ketens van de zwaartekracht: ieder die aan toneel wil gaan heeft het verlangen te vliegen...Hij realiseert er een eerste seizoen met op het programma Een Bruid in de Morgen van Hugo Claus, Voorlopig Vonnis van Jozef van Hoeck, Nonkel en de juke-box van Brulin zelf, Wachten op Godot van...De verworvenheden van het westerse theater, de kracht van de Afrikanen, de discipline van de Aziaten..., samen vormt dat een fantastische variëteit aan expressiemiddelen

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
hun Vlaams kielzog noteren we het programma Collage (van Studio Brussel), de recente tournee van rockmuzikant Frank Vander Linden (van De Mens), literaire pogingen van Luc De Vos, Bram Vermeulen enz...Dat heeft te maken met de groei van de EU en het mondialisme: in het grote werelddorp zoeken de regio's van Europa allen een eigen kamertje te bemeubelen vanuit de herinnering aan vroeger en de hoop...Artiesten als Wannes Van de Velde (ooit bij de Internationale Nieuwe Scène betrokken) en Kris De Bruyne geven er les

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Het ophitsende citaat in de titel is afkomstig van Marcel Van de Velde...De joden en de zigeuners in België zijn wel degelijk het slachtoffer geworden van etnische zuivering met de hulp van en onder applaus van Vlaams-nationalistische collaborateurs...Etnische zuivering zorgt immers niet alleen voor de verwijdering van de vreemdeling - de veronderstelde vijand - en tempert dus de angst om de eigen veiligheid

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Harry Cole: 'Ik gebruik alleen effecten als...
Ik wil het concept van de regisseur ondersteunen, tenzij ik echt vind dat zijn idee van het lichtontwerp niet bijdraagt tot de sfeer van de productie...die wereld hebben de producers een stevige zeg in de uiteindelijke afwerking van een productie, af en toe zelfs in het bepalen van de kleurencompositie van de belichting, of in het gebruik van...De job van lichtontwerper is vrij recent ontstaan, met mensen als Jaak Van de Velde, Steve Kemp, Reinier van Tweebeeke, enz

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Het werd door de Osmanen na de val van Constantinopel in 1453 ingesteld en in de loop van de volgende eeuwen steeds meer geïnstitutionaliseerd...Aan het hoofd van de orthodoxe millet stond de patriarch van Constantinopel, aan het hoofd van de Armeense de kntolikos...Die beperkte zich in de praktijk grotendeels tot de organisatie van het onderwijs (de opleiding van priesters) en een vorm van 'toezicht' op de kunsten, bijvoorbeeld - in het geval van de orthodoxe

Nr. 92, Juni 2004 • 
Persoonlijke bewegingen worden opgenomen in een geometrische choreografie, die op haar beurt wordt opgenomen in de architecturale structuur van de Rito-school van Van de Velde...Over het wachten op, verlangen naar, de mogelijkheid of onmogelijkheid van communicatie'.13 De ongemakkelijke positie van Paxton en Laermans heeft niet enkel te maken met wat er op de scène...Want De Keersmaeker vervreemdt niet alleen het beeld van de vrouw op de scène, maar ook haar relatie tot de toeschouwer

Nr. 92, Juni 2004 • Katleen Van Langendonck • 'De essentie van verleiden is transformatie': Geslacht,...
Tekenend is ook dat voor het genereren van materiaal hier naast de muziekanalyse werd uitgegaan van verschillende bevallingsposities en van de manieren waarop de man de vrouw hierin kan bijstaan...Persoonlijke bewegingen worden opgenomen in een geometrische choreografie, die op haar beurt wordt opgenomen in de architecturale structuur van de Rito-school van Van de Velde...Het derde deel lijkt, naast een blootleggen van de bouwstenen van de voorstelling, de minder rooskleurige kant van het huwelijk te tonen: vrouwen worden poppen, mannen bekijken een voetbalmatch op

Nr. 95, Februari 2005 • 
Het mooiste wat een mens kan overkomen is iemand te vinden met wie hij zijn verzinsels kan delen Edda en Wodan wonen in de wolken, waar de lucht dun is en het hoofd duizelt - op de negentiende...NTGent offertorium.zthollandia.nl OFFERTORIUm Union Suspecte Festival do 10 maart: Utopeace / Burden of Beauty 20u30 kc nOna Mechelen 5€ ■ Van en met Haider Al Timimi...Gwen Haemerlinck, Tjalina Haemerlinck, Daphne en Thomas van de Velde ■ Coaching Ruud Gielens en Chokri Ben Chikha

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
hanteerde, mondde in de jaren ’30-’40 van de twintigste eeuw uit in de epische fabels van Brecht en in de jaren ’50-’60 in de eenzame mentale ik-ruimten van Beckett...De metafoor van de vluchteling, van de nomade, van de unheimliche mens –letterlijk de mens die geen huis heeft, nergens thuis hoort– als beeld voor een manier van denken en in het leven staan werd...Het uitklaren van de trauma’s van de gruwel en van de verstomming, de verhakkeling van de taal die daaruit voortvloeit; ik denk niet enkel aan de holocaust maar aan al die andere oorlogen en rampen

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
De drie meest revolutionaire geluidsmechanismen die ontsproten uit de schoot van de elektrische revolutie, namelijk de telefoon, de radio en de fonograaf, hadden tot gevolg dat voor het eerst in de...De consolidering6 van de machine nam een vijftiental jaar in beslag en in de jaren vijftig vond de bandrecorder eindelijk zijn weg naar de consumentenmarkt, waardoor de consument ook als...De daad van het luisteren trad prominent op de voorgrond, waardoor de structuur van de voorstelling opgevat kan worden als het uitspelen van het contrast tussen ‘luisteren’ en ‘nietluisteren’. Krapp

Nr. 110, Februari 2008 • Jan Van Dijck • Liefde spreekt boekdelen
Vandaar een summiere maar liefdevolle bloemlezing vol liefdesongeluk: tien auteurs, van Shakespeare tot Claus – of misschien wel vol geluk, want van liefde, van de aanwezigheid van echte...De verplichtingen van een onderdaan aan de prins Zijn de verplichtingen van een vrouw aan haar man...heb de moed verloren... Daar kwamen de zorgen bij van de liefde, de jaloezie en die voortdurende angst om mijn kindje... er kwam iets benepens over mij, ik voelde mijn onbeduidendheid en speelde op een

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
De naar buiten gedraaide knieën en de gedecideerde manier waarop de rest van de bewegingssequens wordt uitgevoerd, roepen de romantische balletten van weleer op...Ook in Verdoncks andere installaties bindt vaak een mens, representant van een categorie die de imperfectie zelve belichaamt, de strijd aan met een technologie, de perfectie zelve in de ogen van de...De esthetiek van het kapotte die spreekt uit de disfunctionele, asymmetrische lichamen op scène, gekoppeld aan de ingeprente idee dat schoonheid juist schuilt in de pervertering van de perfecte vorm

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • De Gebeurtenissen
De tragedieschrijvers,’ zegt Roger Scruton in De Morgen van 21 mei, ‘onderzochten de donkere kant van de mens, maar ze brengen ons ook weer thuis, met het idee dat het leven uiteindelijk wel de moeite...Die van Jacoba Van Velde schiet op veel punten te kort, zegt Waas Gramser in De Morgen van 14 juni: ‘Ze is veel te preuts...De ondertekenaars schrijven: ‘Door de afbouw van onder meer de grote gezelschappen, ingezet begin jaren negentig, wordt de drager van het theater, de acteur, overgeleverd aan de markt en aan het