Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Van Nero"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De rol van Lear wordt door Dirk Van Dijk uitstekend gestalte geven...Tussen de bloemrijke taal van Shakespeare en het bestudeerde je-m-en-foutisme van de regie ontstaat een boeiend wrijvingsveld...Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
opening gelaten voor het aantasten van die uiterste controle en discipline, niet zozeer in het binnenbrengen van die tweede stem van de alledaagsheid, maar eerder in de introductie van 'naturalistische...Na de première van King Lear: "Ik hou heel erg van de beeldende kracht van deze voorstelling, minder van het taalgebruik, maar de grotere inbreng van humor is dan weer een pluspunt...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Anders wordt het hélemaal niks," (Lodewijk de Boer in een vraaggesprek over Doctor Nero, muziektheater van Louis Andriessen en Lodewijk de Boer, in Berichten 55 van Toneelgroep De Appel, april 1984...Britannicus (Mannen van den Dam) Heestermans laat Nero, net als Britannicus trouwens, opdraven als een kruising tussen één van de Marx Brothers en een Spaanse don uit Carmen...Door Nero voor te stellen als een onverantwoordelijke puber die de paljas uithangt, wordt echter alle spanning uit de voorstelling geslagen: Nero is al van bij zijn eerste opkomst een monster, zodat

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Jean-Luc Ducourt waggelt bijna wijdbeens-grotesk over de scène, vervaarlijk soms: Nero, die in zijn verliefdheid het noorden helemaal kwijt is. De duivel-uit-een-doosje-elasticiteit van Pierre...Van het zuiver dansante, mathematisch-lineaire van Fase, het eerste werk dat ik van De Keersmaeker zag, zijn de produkties, eerst schuchter via het gebruik van filmprojecties en korte stukken tekst...Nathalie Million dat breekt, plooit, valt), het "Cantiamo" van Nero (een orgiastisch-groteske dans van Ducourt en Droulers) en Drusilla's "Felice" (het sensueel-frivole gehuppel van Saunier). Bovendien

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • OTTONE
Wat men dan te zien krijgt, is een lange demonstratie van de karakteristieke gevoelens die de Vlaamse avant-garde tekenen: het wachten van Jan Decorte, de uitputting van Jan Fabre, de geforceerde...Het euvel, waaraan dit spektakel lijdt, is van dramaturgische aard, want de afzonderlijke ingrediënten zijn soms van een grote schoonheid en een pakkende kracht...Jean-Luc Ducourt, als één van de belichamingen van Nero, heeft een vreemde aantrekkingskracht

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Dat is het 'centrale probleem van onze tijd': uit welk Duitsland komt de Bondsrepubliek anno '91 voort - uit het Pruisen van het militarisme of uit het Pruisen van de Aufklärung, uit de traditie van...Eerst hoor je een chaotische impressie van de oorlog èn van de gevolgen ervan - zelfs wat rock & roll, de cultuur van de overwinnaars - en als de geluiden van de capitulatie (de radio-fragmenten zijn...klinkt het als de zalf van de Pruisische zekerheid op de wonden van de Prins, èn van de gravin - en het einde van het tweede deel van Goethes Faust, en ook dat klinkt als een heidens requiem bij de dood van

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Als je over deze bedoeling van Artaud leest, en je je dan voor de geest roept welk een futloze en verwarde opvoering Ivo van Hove eerder dit seizoen van Fords stuk heeft gebracht, ben je geneigd te...Met dit virtuoos stijlcitaat zet Dora Van der Groen de toeschouwer op het verkeerde been, want op het einde van deze orgie verschijnt er plots een tuinkabouter (Dora Van der Groen zelf, zo blijkt) die...Hebben we hier dan de bron van deze mentaliteit ontdekt, en is de invloed van Dora Van der Groen, als lesgeefster aan het Antwerpse Conservatorium, zo ingrijpend geweest, dat ze in grote mate de

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Het talent van Pierre Audi
De liefdesaffaire van Nero en Poppea leek hem een ideaal onderwerp...En om dat te bewijzen volgt het verhaal van Nero...Ze hebben een aantal personages samengebracht, waarmee ze een staalkaart kunnen bieden van alle aspecten van de liefde: Nero is blind voor de moraal omdat hij passioneel verliefd is, Ottavia is zo

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Zij domineren een visueel register dat in het geval van Britannicus zowel naar de vroege barok als naar het begin van de jaartelling verwijzen: de absolute geometrie als teken van de onzichtbare orde...verschrikkelijke strijd van een jonge keizer om een eigen identiteit naar de verschrikking die Nero's kinderlijke almachtsfantasieën aanricht...Een bloedechte katharsis die zich echter langzaam van de extatische stuiptrekkingen van Nero afwendt naar het versteende gezichtje van Julia, de onnozele schoonheid van Britannicus, het grauwe masker

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het zal echter duren tot de tweede helft van de negentiende eeuw en vooral tot de De avonturen van Nero en co...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, ge- De avonturen van Nero en co...Dat is niet verwonderlijk: het publiek dat gevoelig is voor de waarheidsstichtende 'terreur' van het theater is niet licht te vinden bij een populatie die wel De avonturen van Nero en co

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
De tekst formuleert, in deze stijl van deze openingszinnen, lapidair maar zeer precies, de effecten van inwendige theatralisering en objectivering, van het transformeren van elke gedachte tot een...mogelijkheid', van het besef van de arbitrariteit en van het onvermijdelijke dat daarom nog geen waarheid is, van het zich geheel gevangen weten in het 'teveel' wat de taal ongevraagd zelf aanmaakt, van het leven...zonder geloofsgenoten, van het besef dat men voor alles met een stuk van het eigen leven betaalt en de intensiteit daarom de enige waarheid is, van het onbruikbare gelijk van het ongericht (tegen)spartelen

Nr. 78, Januari 2001 • (advertentie)
Stanze#4 is het sluitstuk van Rastaidi's vierdelig werkstuk 'Stanze' over communicatiemogelijkheden en over de realiteit van die communicatie...ERNA OMARSDOTTIR/JAN FABRE/TROUBLEYN Uit het rijke dansmateriaal van 'As long as the world needs a warrior's soul' putte Jan Fabre op vraag van het Festival van Avignon 2000 deze ruwe en...GRACE ELLEN BARKEY/NEEDCOMPANY In deze herwerkte versie van The Miraculous Mandarin naar de pantomime van de componist Bartok, bande Barkey na een auteursrechtelijke strijd Bartok

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het spreken van de acteur Het verzet van acteurs en regisseurs tegen stemtrainingen is vreemd, als je bedenkt dat de fundamenten van de stem- en spraak-training bij de theater- en...Zij specialiseren zich in de behandeling van afwijkingen en ziekten van het stemorgaan en de spraakorganen om zo de oorzaken van het probleem te kunnen wegnemen...Teirlinck stelde dat de 'cultuur van het spel' centraal moest staan, aangevuld met nog drie andere pijlers: cultuur van de geest (algemene cultuur), cultuur van het lichaam en cultuur van de stem

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
De voorstelling heeft niet de pretentie een nieuwe vorm van sacraliteit op te roepen op het podium, zoals in Maria Dolores van Wayn Traub of Marseille van Romeo Castelluci het geval is. Daar word je...Wie evenwel wil zien hoe een extreem doortrekken van die logica kan leiden tot een nivellering van de inhoud, moet maar eens naar Maria Dolores van Wayn Traub gaan kijken...Patrice Pavis) In besprekingen van stukken van De Volder valt bijna altijd het begrip ‘grotesk’. Maar wat betekent het precies en hoe kunnen we het werk van De Volder ermee duiden

Nr. 107, Juni 2007 • Anne Dekerk • De mens is een tussenwezen
De peilers van de moderniteit lijken te liggen in een pedagogisering van het mensbeeld en een voorstuwende commercialisering van ons bestaan...Tim Etchells: ‘Er is inderdaad iets van controle en van toegang tot kennis en informatie...Tim Etchells: ‘Het is een gedeelte van de performance waar we een doorgaans onproblematische en alledaagse ervaring van de jeugd verlaten en verschuiven naar iets specifieks en heel problematisch


Development and design by LETTERWERK