Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "VPRO-reeks Een" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Toneel'; evolueerde onder de directies van Firmin Mortier en Bert Van Kerkhoven van een week-na-week-een-ander-stuk-systeem tot een twee-en drie-wekenstelsel waarin degelijker werk mogelijk werd; beschikte...Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/238.31.91) Kopspel Meer dan een theatergroep: actieservice zit ook in het pakket (zoals de organisatie van de animatie op de grote Vredesbetoging en een...Meir 75, 03/233.15.88) Merksems Kamertheater Een van die 'ongedefinieerde' kamertonelen met "een lach en een traan-repertoire"; voorheen het theater van de gemeente Merksem; sinds de fusie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
de niet eens pedante afbeelding van ongewone alledaagsheid glimt een verborgen choreografie op, een verlokkerige logica, een eigentijdse variant van die tijdeloze macht van het theater...Als je ambtenaar zou worden binnen een bestel dat inderdaad een cultureel beleid voert en waar een discussie met echt geïnteresseerde verantwoordelij* ken kan gevoerd worden...voordragen, heeft dit geen enkel expliciete relatie naar een partijpolitieke aansluiting, een kleur bekennen of vanuit een partijpolitiek mandaat optreden

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Het samenbrengen van deze stukken onder de paraplu van een festival bevestigt trouwens een trend die al een tijdje aan de gang is (I): Rosas citeert Botho Strauss, Jan Fabre en Dito Dito kiezen...combinatie met de fysieke taal en de extreem open structuur levert dat een gelaagd spanningsveld op dat door een regisseur en acteurs dient geladen te worden...Een herneming staat in ons premièrebelust theatersysteem wel niet zo voornaam als een première, maar pas in de tegenspraak van ensceneringen komt een hedendaags stuk tot leven, krijgt de rijkdom van

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wat ben je met een 'mooie voorstelling' als De koning sterft die verloopt als een perfect geolied proces; wat ben je met een marathonprestatie van een knap acteur als Jan Decleir (waarbij je je wel...de schouwburg lees je het programma; mooie geloofsbrieven : The Kitchen, de tempel van de New Yorkse avant-garde, een solo op de VPRO, een optreden op het Londense The Dance Umbrella, een uitnodiging...Een groot wit zeil, een verloren gelopen griaffekop, een rode band, een gietijzeren waskom, veel wit licht

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Theater is een minderheidskunst; wil het opnieuw een meerderheidskunst worden, dan is het binnen de kortste keer even waardeloos als een televisie-avond...Een nieuwe regeling in het Nederlandse theaterbestel voorziet trouwens in een termijn die een bepaalde (artistieke) bewindsploeg krijgt voor de verwezenlijking van haar plannen, namelijk drie jaar...Bij een dergelijke manier van werken willen weinigen nog een directiepost in een repertoiregezelschap

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Het resultaat is een unieke variant op een overbekende verhaalstof, een verhaal met wortels tot in de Griekse mythologie, maar dat precies in deze variant - zeker omdat het als theater zo sterk...Voor een toneelstuk als Dag Monster is dan de vraag waarin een eventuele aantasting van of variant op deze grondstructuur bestaat-een vraag die bij elke aanpassing van stof met een mythisch karakter...De Schone is dus enkel een Object tussen beide mannen, een medium dat een evenwicht herstelt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
voor hun tegendeel: een stapel kommen en teljoren, een plant in een aqarium, opgezette dieren, in sterk water bewaarde ingewanden, een blanke man en een blanke vrouw die niet bij mekaar passen, een...Pourveurs schrijfstijl kan het best met keukengerei vergeleken worden: een vergiet, een klopper, een citroenpers, een soepmixer, een drukkookpan: alles wat mixt, perst, vermengt, onder druk zet...Geen van de personages is afgerond, hoewel ze zich vertonen in de gedaante van een springerig meisje, een stoere macho, een dame, een goedlachse jongen, een geslepen kerel

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
script in opdracht van VPRO: zijn tekst bevat dan ook niet alleen een reeks replieken in de indirecte rede, t.w...Hoog, groot en statig..." enz, een uitnodiging om hem te volgen in een beschrijving, het solliciteren naar een activiteit en naar een aandacht, een invitatie zo oud als het theater zelf...Een zin is een aaneenschakeling van woorden

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Wij weten maar al te goed dat een staat die nooit toegeeft, die zijn eigen kunstenaars gijzelt, zoals een vulgaire terrorist, meer en meer last heeft om zijn eigen burgers onder de knoet te houden...Alle toneelschrijvers werden uitgenodigd om een korte eenakter te schrijven, waarin Vanek (de nieuwe Schweyk) het hoofdpersonage zou zijn...Een meubelmaker kon in de gevangenis toch ook geen stoel of tafel maken, een leraar lesgeven ! Dus een auteur mocht niet schrijven

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Een week voor ik zou afreizen, kreeg ik een aanbieding bij Proloog, en daar ben ik toen op ingegaan...En de VPRO vroeg me om een kinderprogramma te maken, iets waarvoor ik nu de prachtige dierenverhalen van Anton Koolhaas lees...Ik wil een mooi toneelstuk maken, met alles erop en eraan, een goeie schrijver, sjieke muziek, en toch moet het een klap in het gezicht van de goede smaak zijn, om met Majakovski te spreken

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
een van hun beleidsteksten staat een uitspraak van Oliver Sacks (uit de VPRO-reeks Een schitterend ongeluk) over de werking van de hersenen en het geheugen...De taak van een speler is zich in een confrontatie te stellen met mensen op een oorspronkelijke manier, met een schitterende tekst...waar voorstellingen op het repertoire blijven en waar je een belangrijke tekst kan zien bij het ene gezelschap en daarnaast in een soort commentaar-enscenering bij een ander gezelschap

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
Een treintje rijdt in een spiraal naar boven, stopt steeds eventjes bij tafereeltjes van tientallen poppetjes in een vogelkooi, tussen planten, onder een waterval, op een propeller, voor een...Een hand is Roodkapje, een grote blauwe papierklem is de wolf, een pluimpje de jager, en een schaar de grootmoeder...de zomer tot een straattheater-act omgevormd worden, en in de herfst zal hij heus op de tv bij de VPRO verschijnen

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Veel poppentheaters kenmerken zich door een episch poppenspel, een praatje met een plaatje...Hij komt als een van de eersten uit de kast, hij combineert toneel en poppenspel, en treedt ook zelf als pop-acteur op: hij maakt van zichzelf een pop (de dikke Bombazijn). Schillen (1980, een...Op een hoop liggen ze er, een bergje naakte lijven, een vrouw komt op, kijkt angstig rond, zet een gezicht op als de bekende Schreeuw van Edward Munch

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Het is evenzeer een reden waarom Claus' werk vandaag terug kan aanslaan, nu we (met Geert van Istendael) met zijn allen zijn wakker geworden in een ander land, een gefederaliseerde staat waarin een...het gaat dan om Blindeman (1985), een bewerking van Claus' eigen Oedipus-bewer-king (1971), een spel in het spel: een tiental overlevenden van een kernramp besluit de tijd te doden door een van de oudste...Ik heb Blindeman een keer in het 'Nederlands' geënsceneerd gezien, in een bewerking van de VPRO-televisie

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Het is een tekst die ontroert zonder sentimenteel te worden, die direct durft zijn zonder in drammerigheid te vervallen, die loopt als een trein waar geen stoppen aan is, een trein die je willens...Zomergasten met Arne Sierens in het randprogramma van het Theaterfestival, naar analogie met het programma op de vpro - u weet wel, waar boeiende mensen een eigen avond vol beeldmateriaal mogen...wat wil je als de hoofdfiguur een regisseur-schrijver is die een opera probeert te maken; 8. een man en een vrouw en nog een man die de broer van die man blijkt te zijn, en dan een gesprek

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Een voorbeeld van zo een steeds terugkerend element is de uitgesproken groepsmentaliteit, zeg maar de intimiteit waarmee een bepaalde clan zich onderscheidt van een andere...Een tweede opvallend element dat de Dood Paard-producties mijns inziens gemeen hebben, is de afwezigheid van een ouder, een wakend oog, een beschermende god, zo te be- Titus - Dood Paard...Zo is er in Wie... een prachtige scène zonder woorden, waarin de verlaten kinderen het plots op een hardlopen ter plaatse zetten en een stroboscooplamp deze vlucht het schokkerige, orgiastische ritme

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Telkens ik zelf iets te zeggen had, drukte zich dat wel uit in een decor, een plan voor een productie, een regie of een script of nam het een andere vorm aan...Het kwam erop aan een dramaturgie te ontwikkelen die op zichzelf kon staan, en het had vrijwel altijd te maken met een commentaar op de samenleving, een gebeurtenis binnen een groter, een theatraal...een dans-, een muziek- en een film-specialist - een volgende keer ging het dan om mensen uit andere kunstdisciplines - die voorstellen konden doen en mensen naar voren konden schuiven met goeie

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
effect'. In een beschrijving van Babel, één van Biggs internetkunstwerken, vertelt een journalist over 'rijen witte nummers' die 'in een inktzwarte ruimte zweven'. De nummers zijn samengesteld volgens het systeem...met een andere metafoor: hoe een esthetisch verschil te maken in een wereld waarin alles design is? Hoe zeggen wat je te zeggen hebt in een wereld die bulkt van informatie...Een drinkske, een danske, schoon grieten... (beide) Mhh II Ik (Ad) was ervan overtuigd dat het ging om een soort Zomergasten, naar het gevierde VPRO-programma

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
Zo ontstond De Tuin (1991-92, dooide VPRO verfilmd in 1992), een ongedwongen, poëtische voorstelling waarin mederegisseur Alain Platei het plezier van het werken met kinderen ontdekte...Een eerste verdienste van Bentekik is dat dit materiaal niet al te veel gepolijst werd en al evenmin in een dwingend verhaal samengebracht werd...Het resultaat is een rijpe, rijke voorstelling, een eresaluut van een ervaren theatermaakster aan een meisje met talent, en vice versa

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Bovendien is er niet alleen geschikte technologie en infrastructuur nodig maar ook een open attitude van de gebruikers, wat niet evident is in een maatschappij die gebaseerd is op consumptie en...Dit gebruik heeft eerder te maken met een soort techniek die zeer doeltreffend kan aangewend worden op een dramaturgisch verantwoorde manier...Zo’n onderzoek naar attitudes en identiteiten is een zoeken naar plekken die nog niet ingekapseld en geprogrammeerd zijn, een zoeken naar strategieën om de verwachtingen en programmering opnieuw naar


Toon volgende resultaten