Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "VLD-er"Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
De uittredende Schepen van Cultuur, de VLD-er Rudy Van Quaque-beke, bevestigt als uitzondering de regel...De man maakt geen deel meer uit van de hernieuwde paarse coalitie van SP en VLD...de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Nogal wat politici - waaronder vld-er Paul De Grauwe - hebben jarenlang de subsidiëring van het theater in vraag gesteld vanuit de vaststelling dat slechts een beperkte, vooral hooggeschoolde...Tot grote verbazing van vld-er Ward Beysen, die ondanks zijn hoge scholingsgraad het hedendaagse theater niet volgt, functioneert het theater niet langer als uithangbord van de burgerlijke cultuur

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Ene Marino Keulen, VLD-cultuurspecialist, voegt daar prompt resultaatsverbintenis voor de cultuursector aan toe

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
patrick janssens, p.130) karel de gucht (VLD) komt niet zoveel aan het woord, maar hij denkt op een meer genuanceerde manier over kosten en baten in de kunst: 'Je zal hoe dan ook altijd met

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Feest' in de zin van 'het feest van de VLD' of zo is hier veraf... Een tweede belangrijke betekenis van 'Potlach' is de antropologische

Nr. 91, April 2004 • Roel Verniers • Als ironie cynisme wordt...
Film- en televisieacteurs komen daar misschien nog mee weg (die tranen van Verhofstadt op televisie gezien aan het eind van dat belangrijke VLD-congres in februari

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Om begripsverwarring uit de wereld te helpen, en de contouren van de culturele industrieën duidelijker af te bakenen, vroegen we raad aan drie specialisten terzake: Patricia Ceysens, VLD-fractieleider

Nr. 114, December 2008 • Klaas Tindemans • De (on)stuitbare opkomst van Mourade Zeguendi
Het politieke landschap valt uiteen in twee rechtse stromingen: de Herenigde Volks-Unie (hvu) en Forza Flandria, een kartel van Lijst Dedecker, Vlaams Belang en Open vld

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Wat is een paar jaar kunstsubsidiëring bij politieke onderhandelingen waard (voor de cd&v? vld


Development and design by LETTERWERK