Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


197 document(en) met "VIERDE KOMT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
VIERDE WEEK : We mogen meer doen dan alleen maar circushulpjes spelen...En de sfeer van het NTG komt op ons over...Het komt me voor dat mensen van het theater mekaar graag recht doen

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het artistiek risico wordt niet geschud: Epigonentheater, Karnaval, Peloeze, Guido Lauwaert en De Sluipende Armoede komt men haast alleen in de nieuwe centra tegen...Terwijl in het verleden oogluikend werd toegestaan dat het tweede (en derde en vierde) jaar telkens een nieuw plan werd ingediend (om die 25%-maatregel te omzeilen). Philippe May-stadt handelt dus...Tenzij de overheid ter hulp komt

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
De tijd is uit zijn voegen, en ergens op de vierde of op de twintigste etage (dat 'of snijdt als een mes door mijn slordige hersens) zit de chef (die ik in gedachten Nummer Eén noem) in een...Er komt iets als opgewektheid over me, ik hang mijn jas over mijn arm en knoop mijn hemd los: mijn gaan wordt wandelen...komt als er geen laars achter zit, en wat kan mij de slavernij op Jamaïca, als je het goed bekijkt, eigenlijk schelen, ik ben een Fransman, wacht Sasportas, maar ik wil direct zwart worden als ik begrijp

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het decor van Hamlet bestaat uit drie hoge wanden, in de achterwand zit een deur, links van de deur een grote kleerkast waar de geest van Hamlets vader uit te voorschijn komt...Even later komt Oronte hen vervoegen met een soortgelijk boeket...Hij komt terug tot zichzelf, is weer kalm, vreest dat hij te ver gegaan is maar wil haar niet verliezen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Beurtelings blijft één van de vier dansers achteraan op een stoel zitten; van de drie dansende figuren komt er telkens een naar voren in een lichtgang en danst een ongewone solo, opnieuw opgebouwd met...Uit een rij van vier komt Anne Teresa De Keersmaeker het eerst naar voren gevolgd door de anderen...Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Die gelijkwaardigheid van de verschillende delen komt vooral goed tot uiting na de pauze...Beurtelings blijft één van de vier dansers achteraan op een stoel zitten; van de drie dansende figuren komt er telkens een naar voren in een lichtgang en danst een ongewone solo, opnieuw opgebouwd met...Een publiek dat met verkeerde verkeerde bedoelingen komt kijken, kan een ontsluierende voorstelling veranderen in een bevestigende

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het best komt dit wellicht tot uiting in dat fragment uit scène 7, dat de naam Dutch Entertainment meekreeg: in zeer snel tempo spelen de vrouwen - ook de Amerikaanse - in het Nederlands een scène uit...Over 'the last act' en wat erna komt Route 1&9 draagt als ondertitel the last act, t.w...De bedoeling is dat je als door een aquarium naar het vierde bedrijf kijkt, zodat het stuk nog veel meer'uitfadet', nog veel erger in een soort niemandsland of in een tijdeloos iets belandt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tot eens de dragonder komt, mét of zonder sabel ! Als ie maar duvelen kan... Marquise Chou ! Waar haal je 't vandaan...De arme marquis komt geleidelijk meer en meer onder de geweldige suggestie van TijTs woord en daad Finaal wordt ie bang als 'n proefkonijn, bang, bang... Tijl Toen ik herwaarts rende, rende...Wenkend: Hier is 't geweest, heeren... Hier, heeren van de policie... VIERDE KAPITTEL Het eiland van vroeger

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
vierde deel dat een antwoord zoekt op de vraag of een eigen dramaturgie een luxe of een noodzaak is. Het laatste artikel in blok vier is van de hand van Geert Opsomer en bevat (eindelijk...Tegen heug en meug; omdat het 'van-Vlaamse-hand-zijn' alleen moeilijk als artistieke drijfveer beschouwd kan worden, En hier komt dan meteen én de zwakte én de dubbelzinnigheid van het NVT op de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Vierde man is sedert enige tijd Georges Broeckaert, die als technicus verbonden is aan de groep en in die functie soms ook op de scène te zien is. In de vroege geschiedenis speelden bij Radeis ook Jan...De idee dat daarmee een zaak van de baan zou zijn, komt bij niemand op, ook niet bij de toeschouwer...Nog voor de werkdag begint, komt de werkplaats tot leven

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
langs komt lopen, een Hollandse indruk maakt...De toeschouwer ervaart deze verschijnselen als leeg, en het komt wel als een schok aan, als men van Wilson zelf hoort dat een hele reeks handelingen teruggaan op historische feiten...Müller In Keulen werkt Bob Wilson op dit ogenblik aan een volgend deel van the CIVIL warS; het omvat: eerste akte, scène a; derde akte, scène e en vierde akte, scène a. De première is voorzien op 19 januari

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
somnambule"); kinderangsten (het plafond 's nachts boven je bed; het balkon waarop je staat breekt af). Een snijdend moment in de voorstelling: om beurt komt een acteur naar voor en vertelt zijn angstbeleving...Men zou zich hierover niet opwinden, indien precies deze tekortkomingen niet zouden verhinderen dat Tsjechov echt tot leven komt...Dat de Rode dans zo sterk uit de verf komt is deels te danken aan de combinatie van ernst en luchtigheid, deels aan de sterke, intelligente opbouw, die samenvalt met de volgehouden doorvoering en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Deze terugslag na het groepsgebeuren, dat in het begin van de jaren 70 hoogtij vierde, blijkt trouwens een internationaal fenomeen; denken we maar aan Spalding Gray (Wooster Group) en Philippe Caubère...gemak overheen lacht en naar de actrice komt kijken

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Nu komt er een retarderingsmoment: Starkadd geraakt vervreemd van zijn eigen levenskrachten ("Is dan het leven nog het leven waard...neerleggen van de harp in het vierde bedrijf) en de wraakzang op het einde... Men mag veronderstellen dat ook de intentie aanwezig was om deze ritmiek in de enscenering nog meer te versterken (cfr...Na een zoetgevooisde verleidingsscène verdwijnt hij met Helga in de kast, net wanneer Starkadd op de scène komt

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Op dat ogenblik komt Hilde binnen via fonddeur...Hilde Hoe komt dat...Johan Komt voor elkaar

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
vertelt zijn onsamenhangend verhaal twee keer: de herhaling komt soms erg komisch over door enkele subtiele aanpassingen aan de eerste (ernstige) versie...aan bod komt en vooral ook met de manier waarop die stukken daar op de planken gezet worden...Als de zaal vroeger alleen tijdens de weekends was uitverkocht en door de week maar voor drie vierde was bezet, was dat een sukses

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
En dan spuwen ze nog op het eten, die gifmengers ! Adieu ! vierde verschijning (De rijkswachter) Ik-figuur Taxi ! Rijkswachter Vooruit ! Stap in ! Ik-figuur Maar dat is een...De secretaresse tikt op de schrijfmachine en rukt het blad eruit, ze komt hautain op de ikfiguur af...grondvesten ! Deurwaarder Maak dat je weg komt voor het te laat is. Zo dadelijk stort het huis in, komt het dak naar beneden, vallen de muren en sleurt een lawine van steen je mee

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Wanneer het dienstmeisje Douniacha verschijnt, komt ze uit een betegelde gang waaruit een overdreven wit licht door de ruimte scheurt: stilte en geluid, licht en donker, de vertoning maakt...Bij Flimm en Dezoteux komt Firs even op, zegt een paar woorden en verdwijnt...Vierde bedrijf Het is geschied: de kersentuin is verkocht, de oude aristocratische bezitters moeten wijken voor een zakenman

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...Uit de zoal komt dansmuziek...Verne komt verstoord dichterbij) Verne Mijnheer, wie bent u? Hebt u een uitnodiging voor dit bal ? Bakoenin De bourgeoisie heeft haar heldentijd overleefd, ze is niet meer als in 1793 in staat tot

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De huidige dramaturg Knut Boeser neemt daar in 1985 de leiding in handen, regisseur Hansgünther Hey-me komt er werken, er wordt gedacht aan een tweede spelplateau in het Media-Center in Kreuzberg en...Dat we ook in het buitenland worden gelezen komt omdat we hoe langer hoe meer over buitenlands theater schrijven en omdat het Duitse theater nog altijd een exemplarische functie heeft en Theater Heute...Tot een esthetische kwaliteit komt men slechts op lange termijn, daarvoor is de wisseling van medewerkers bij hen te groot


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK