Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Universiteit van Parijs" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Oprichter van Theater op Zolder (het eerste Vlaamse Kamertheater), mede-oprichter van het Laboratoire Vicinal, leider van The Otrabanda Company (USA) en van het derdewereldtheater Tiedrie, Brulin...Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn...Nederlandse Antillen in opdracht van Sticusa; 1972-75: professor aan de Universiteit Sains in Maleisië; 1975-79: studieleider Toneelacademie Maastricht, sticht Tiedrie; 1979-83: alleen nog Tiedrie

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Berlijn 1966 en volgende, is het Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode Universiteit, van de strijd tegen het Axel Springerconcern, van de communes en Benno Ohnesorg, van allerlei experimenten om...volledig geassimileerd zijn --in het bevrijden van het kindertheater van de betutteling in amechtige sprookjes, in het in de praktijk aantonen dat kinderen te midden van dezelfde maatschappelijke...Ontgoocheling "Die hoop op veranderbaarheid van de maatschappij die ons nu zo absurd lijkt": het verhaal van het Brialmonttheater is blijkbaar het verhaal van een ontgoocheling, een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Wij doen met één vierde veel meer dan wat de opera van Parijs doet met twee miljard...Het bewaren van een patrimonium ? "Het ontdekken van een patrimonium ! Bij de creatie besefte men vaak niet de kracht van het kunstwerk...Hij studeerde aan de Universiteit van Gent

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Jan Rachels - van de Wereldwinkels, daarna van de Roese-laarse Comedie en nu van Green-peace en de Brugse stadskrant-vindt ondanks al zijn overtuigingskracht geen gehoor...Ik herinner mij bezettingen van de universiteit bij elke nieuwe legeraankoop en benefietavonden voor Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibië, de Kaapverdische Eilanden en tegen dictators met lijk-geur...Veurne had hij al in een rock-bandje gespeeld en naar aanleiding van een universitaire bezetting werd in Gent een groepje gevormd dat zich aan rock 'n roll begaf op teksten van Guido Van Meir

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...Na de vertaling van Mamet als een klassiek geval van intertextuele interactie behandelt Luk Van den Dries Quartett van H. Muller als model van een meer versplinterde intertextualiteit: "Woorden...verwijzen in eerste instantie naar andere woorden, elke tekst verwijst naar een netwerk van andere teksten en elk fragment van het discours verwijst naar andere fragmenten" (Berns, E. Denken in Parijs, 28). In het

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het artistieke hoogtepunt van deze eerste etappe was de enscenering van The Constant Prince, gebaseerd op een 17e-eeuws theaterstuk van Calderon de la Barca, waarin Cieslak de verpersoonlijking van de...De synthese van dit experiment leidde tot de realisatie van het Holiday-principe; ver van elke theatrale realiteit en in de vorm van een nachtspel bij padvinders...Door samenwerking met bewoners van alle continenten, met leden van verschillende culturen, bij voorkeur specialisten van zogenaamd typisch primaire technieken, wou Grotowski komen tot het beleven van

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een gesprek over de herstructurering van de Vlaamse Opera, de subsidies die ontoereikend blijven, de noodzakelijke vernieuwing van de operagebouwen, het co-produceren, het zoeken naar jong talent...Dat is wat er fout gelopen is bij de casting van Pavel Chernykh in de rol van Onegin : een overtuigend zanger, die uit het ouderwetse Bolsjoi-theater komt, maar een zwak acteur...Wij hebben hier nog niet Le Grand Macabre van Ligetti gezien, evenmin de grote werken van Henze, Berio, Penderecki

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Op een van de meest zuidelijke punten van Europa, op een steenworp van Afrika, ligt Cadiz, een stad die zich lijkt los te maken van het continent en over de Atlantische Oceaan tuurt op zoek naar...Dat geeft aanleiding tot totaal verschillende produkties, die gaan van de spectaculaire voorstellingen van de Compania Nacional van Mexico of die van de Universidad Nacional van Mexico (UNAM), waarin...Zo werd in Chili de groep Ictus, de oudste onafhankelijke theatergroep van het land, in 1956 opgericht door een groep leerlingen en professoren van het Teatro Ensayo van de Katholieke Universiteit van

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Dat daarbij vooral hedendaagse dans aan bod komt is meer een zaak van budget dan een bewuste keuze, "omdat klassieke repertoiregezelschappen zoals het Ballet van de Opera van Parijs of het New York...van Pina Bausch; Sankai Juku als vertegenwoordiger van de nieuwe Japanse dans; een choreografie van Forsythe door het Nationale Ballet van Nederland; Merce Cunningham en de nieuwe produktie van Rosas...Zijn Overwinning op de Winter werd gebracht door het Teatro da Cornucópia, destijds ontstaan aan de universiteit van Lissabon

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon...1962 werd hij de eerste directeur van het Rijkshoger Instituut voor Toneel en Culturele Spreiding (RITCS) in Brussel, voor hem de realisatie van zijn plannen voor de Gentse universiteit...wat later...Ik herinner me uit zijn periode in het RITCS dat hij in Parijs is gaan meespelen in de creatie Une saison au Congo van Aimé Césaire in een regie van Jean-Marie Serreau

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Het was ook een discours: een politiek discours tegen de bezetting van het land door de kolonisten, een sociaal discours van communistische of linkse strekking, een discours in functie van één...Ik zie het zo: het theater ontstaat op het moment dat het heilige ten dienste wordt gesteld van het profane, van het welzijn van de stad; zoals dat in Griekenland het geval was...Een belangrijk initiatief in de jaren '70 was de stichting van wat men 'de Libanese universiteit' noemt

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Ik doceerde aan de universiteit van Nijmegen...Dat was het geval toen Van Manen werd aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen...Ik begreep als toeschouwer nooit zo goed waarom ze mij destijds verplichtten om naast een werk van Hans van Manen werken van Glen Tetley of Benjamin Harkarvy - en later Jiri Kylian, Toer van Schayk

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Omdat - voor zover ik weet - niemand anders ter wereld, niemand sinds Stanislavski, de aard, het fenomeen en de betekenis van het acteren en de aard en wetenschap van de mentale-fysieke-emotionele...1997, gaf Jerzy Grotowski in het theater van Peter Brook in Parijs zijn eerste les als kersvers lid van het fameuze Collège de France...Zich tussen de toeschouwers bewegend, vertolkten de acteurs op basis van teksten uit het Nieuwe Testament en de Ilias de vernietiging van onze beschaving

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Dit soort werk steunt op de 'blik' van de lezer, van de kijker en vraagt zelfs de blik van iemand die reeds zin heeft zich in de tekst te investeren, zoals een dramaturg doet...hebben tevens twee volumes uitgegeven waarin Josette Féral, professor theaterwetenschap aan de Universiteit van Québec, gesprekken voert met internationale theaterpersoonlijkheden - Bob Wilson, Ariane...Van de Communauté française krijgen wij jaarlijks een kleine steun in de orde van 600.000 frank; ook de Société des Auteurs et Compositeurs dramaticques (sacd) van België en Frankrijk steunt ons

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
De zopas geïnstalleerde Raad van Advies, die het decreet van 1975 moest opvolgen, kreeg van Kröjer meteen een tip mee: 'Als het zo fel besproken theaterdecreet méér is dan een centenkwestie en ook...Etcetera 5/84 opperde Marianne Van Kerkhoven dat 'het "van-Vlaamse-hand zijn" alleen moeilijk als een artistieke drijfveer beschouwd kan worden': 'Op artistiek vlak het gamma willen bestrijken van...nvt werden gespeeld, zeer divers: van de actuele mythische stukken van Leo Geerts tot het neo-expressionistische drama van Luk Van Brussel en het boulevardtheater van George Nijst

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
De urge lag voor mij in die energie die van het podium spat en in de puur exhibitionistische noodzaak van het 'live' gebeuren...Ik geloof eigenlijk alleen in de theorie van Joseph Beuys: de permanente universiteit...Je moet er steeds van uitgaan dat alles bruikbaar is. Maar je zet wel een systeem op en naarmate je meer ervaring hebt, kan je de gevolgen van dat systeem beter inschatten

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Deze toekomstvisie verborg een zedenles in de aard van: 'Past op, blanken, onze beste bedoelingen gaan de mist in. De bril van zo'n geleerde neger is vaak van ongeslepen glas...Hij heeft soms een fijngesneden pak uit Parijs aan, maar trek zijn hemd uit en op zijn blote borst zal je amuletten van een voorvaderlijk bijgeloof ontdekken...De campus van de universiteit van Wisconsin waar de nieuwe Fulbright-studenten op een party waren uitgenodigd

Nr. 81, Februari 2002 • (personalia)
Haar recentste project Fluid Flesh van het FYVO-Vlaanderen aan de KU Leuven en de Universiteit Trier betreft de incarnatieproblematiek als metafoor van het beeld in Oost en West...Leïla Houari is auteur en realiseerde theater-, film- en videoprojecten in de sociale en culturele wereld van Brussel...Gerrit Timmers is als acteur, vormgever en organisator betrokken bij alle collectief ontwikkelde voorstellingen van Onafhankelijk Toneel (Rotterdam), waarvan hij één van de oprichters was en samen met

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Parijs staat de universiteit voor veel meer in dan voor een balans; ze verzorgt er het begeleidingsproces...Reseo, het Europees Netwerk van Educatieve Diensten verbonden aan Operahuizen dat we in 1996 hebben opgericht, wordt momenteel ondersteund door de universiteit van Leeds...Bij dit alles werken we aan drie hoofdpunten: ondersteuning van de mobiliteit van de hedendaagse opera, het stimuleren van nieuwe vormen van publiekscommunicatie, en permanente vorming van technici en

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Toe-eigening ook om het verhaal van de verdwenen ambtenaar een leven te geven voorbij de dood van het mediamieke spektakel, voorbij de dood van de valse waarheid die daarin wordt gepropageerd...2003, afgedrukt in het programma, merkt Pierre Abi Saabin op dat ook de 'afwezigheid van de Staat, van de wettelijke instellingen, van gerechtigheid en logica' een stempel drukken op de publieke sfeer...juni 2002 gaf de Amerikaanse filosofe Judith Butler een lezing aan de universiteit van Gent over 'Violence, Mourning, Politics', waarin ze de vraag stelde naar de 'rouwbaarheid' van levens, het gebrek


Toon volgende resultaten