Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Tussenruimte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
En, vandaar, van de typische dialectiek scène / frontaal / orkest (als (diepe) tussenruimte) / zaal (die een hiërarchie onder het publiek organiseert). In feite kijken we nog altijd volgens het oog

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Een zoeken naar een 'tussenruimte' tussen 'spelen' en 'lezen'. Het 'lezen' (bij Discordia vaak letterlijk) is een poging om de theaterschriftuur zichtbaar te maken en niet te verhullen achter een...tics, het toeval dat in iedere voorstelling wel een kans krijgt, de aanpassing van iedere voorstelling aan een nieuwe ruimte,... Deze tussenruimte tussen spelen en lezen is bij uitstek de plaats van de

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Maatschappij Discordia (1) - in de 'tussenruimte tussen spelen en lezen'. We zien geen acteurs die enkel rollen spelen en daarbij gebruik maken van de traditionele theatercodes, we zien ook en vooral...Tussen traditie en experiment, zoals ik beiden hierboven enigszins schematisch heb geduid, is een soort van teksttheater ontstaan waarin de uiterlijke tekenen van die 'tussenruimte tussen spelen en...De 'tussenruimte tussen spelen en lezen', dat open veld, blijkt onbestaande

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Tussenruimte Misschien is dat de reden waarom Gaudreaus dans afstandelijk wordt genoemd...Wellicht is de term 'tussenruimte' daarom geschikter: het benadert beter de visuele, esthetische, maar ook inhoudelijke kwaliteiten van Construction...De tussenruimte schept afstand maar sluit de verbinding niet uit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
zijn relatie met de stad vindt de Molenbekenaar veel minder tussenruimte

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
En ik denk dat dat wel iets met het leven in een tussenruimte (in België en toch nauwelijks aanvaard) te maken heeft

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Daar wordt even de bizarre indruk gewekt dat de tijd het traject van het organische, van het materiële naar het irreële maakt, dat zich veel afspeelt in de tussenruimte (tussen ruimte en tijd, tussen...Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was duurde acht uren lang, acht intense uren van verwondering en fascinatie, waarvan wellicht vijftig procent zich afspeelde in die tussenruimte

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
verbeeldingskracht). Tenzij het een beeld betreft dat terugkijkt; tenzij het beeld ogen krijgt, echte of verbeelde; tenzij de visuele indifferentie wordt gebroken, de tussenruimte wordt verbrijzeld en met affecten

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
zich in een vreemde tussenruimte, balancerend op de grens van zijn en niet-zijn, van iemand en niemand zijn'(11) De journalist wil sterven, maar zelfs dat lukt niet: de nacht is niet de dood, het

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Net als een met z'n draad verbonden ballon lijkt het torso te zweven, ontmoet het het been alleen om - in een adembenemende tussenruimte - een optische of vlakke picturale symmetrie uit te vinden

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
tussen heden en verleden en vormen een tussenruimte waar de lineaire tijd opgeheven is en echo's slechts nog echo's beantwoorden...Een verontrustende tussenruimte gaat open, een geheugenruimte van historische sedimenten die als palimpsesten functioneren, waar de tekst laag na laag met meer tekst overschreven wordt

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
De overgang van verleden naar toekomst wordt door Sanchis ruimtelijk vertaald: hij balanceert letterlijk tussen de twee, op zoek naar de tussenruimte...Zueneli's deconstructie gaat echter door, ze knipt de hele atmosferische tussenruimte weg

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
het voortdurende gesprek met de geest van het burgerlijke theater werd een tussenruimte geopend die theorie en praxis op een dialogische wijze bijeenbracht

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
Frank Maes en Charlotte Bonduel, Kunst als sociale tussenruimte

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
En via de feministische studies van Judith Butler tekent zich een 'tussenruimte' af in de discrepantie van het lichaam als discursief model (door codes georganiseerd) en visceraal organisme ('waar de

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
Er is immers een tussenruimte in het geding, en ook die wordt gedefinieerd in termen van vreemde energieën die er in rondspoken...De aandacht ging uit naar persoonlijke details en de tussenruimte...Zo kregen de timing, de intenties van de bewegingen en de tussenruimte vorm

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
De personages van diCorcia bevinden zich in een soort van existentiële tussenruimte: beroofd van elke substantie lijken ze zich even buiten de ‘normale’, rationele en zinstichtende verhouding tussen

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
mechanismen zijn gelokaliseerd in de tussenruimte tussen de realiteit zoals deze wordt ervaren en de enscenering van de 'gerepresenteerde' realiteit

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
De tussenruimte van verdoezeling en suggestie die in erotiek nog aanwezig is, wordt in porno opgeheven

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
nadine) 2. Tussenruimte De grootste gemene deler van alle werkplaatsen is het feit dat ze procesgericht werken en niet resultaatgericht...Een kunstenbeleid draait vooral rond de verhouding tussen een kunstwerk en het publiek, terwijl wij hier in de tussenruimte zitten tussen kunstenaar en creatie...Ze vormen de noodzakelijke tussenruimte voor artiesten om hun onderzoek of creatie te ontwikkelen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK