Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1045 document(en) met "Tussen-nationale" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De onderlinge communicatie tussen de mensen is de kracht van de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Bedoeld was een ommekeer in de gebruikelijke verhouding tussen kunstenaar en criticus : de critici werden verondersteld te reageren zoals de kunstenaar het wilde, hij had de macht in handen...Dit maakte nochtans deel uit van het kansspel tussen kunstenaars en critici - ze reageren niet steeds zoals voorzien of gehoopt wordt...Deze ongemakkelijke verhouding tussen kunstenaar en critici werd verder uitgebuit in Fabres performance in Franklin Furnace

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Om in Oracles te komen tot die liefdesscène tussen Iokaste en Oidipous, dat liefdesspel tussen die twee prachtige lichamen, moest er bij Susan Lange fysiek en psychisch nogal wat opgeruimd worden...Die ervaring is zo goed geweest dat ik in het repertoire wil duiken, uitzoeken wat ik er in kwijt kan, of ik in staat ben om een parallel tussen Figaro en Don Giovanni op de scène uit te tekenen...Ik ben altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen werk en leven van een schrijver

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik die geen criticus wil zijn en me het best op mijn plaats voel tussen de 'gewone' toeschouwers...de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Da's het enige verschil tussen een kunstenaar en bijvoorbeeld een wetenschapper

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
gladstrijken, mekaar een blik toewerpen, je schouder ontbloten... Blikken De rustpauze tussen de eerste en de tweede beweging (Fumiyo Ikeda die heel gewoon wegstapt uit de groep die zich ontspant...Realisme versus naturalisme met het melodrama daar tussen in. Het postmodernisme is hier dan toch aanwezig, en wel in zijn theoretische dimensie: Rosas danst Rosas is ook een onderzoek naar wat

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Tussen de bloemrijke taal van Shakespeare en het bestudeerde je-m-en-foutisme van de regie ontstaat een boeiend wrijvingsveld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik die geen criticus wil zijn en me het best op mijn plaats voel tussen de 'gewone' toeschouwers...Da's het enige verschil tussen een kunstenaar en bijvoorbeeld een wetenschapper...white silk camel, me als een vod opraapt en tussen de zachte bulten van zijn rijdier meevoert naar het tentenkamp zijner honderden vrouwen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
het Kaaitheater (ook door zijn stimulerende en activerende rol tussen de festivals door) aan ten grondslag ligt

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
feitelijke machtsverhoudingen tussen de ministers...En Lang, in Frankrijk, komt zowat persoonlijk tussen om de avant-gardesterren uit de jaren zeventig eindelijk uit de financiële puree te helpen...De overheid in andere landen komt dus op inhoudelijk vlak tussen

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Dat beweren we. Een kritische dialoog tussen makers en publiek is de enige manier om theater als militant inspirerende en niet-geTsoleerde kunstvorm te doen leven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het wordt een conflict tussen verlangen en regels, tussen vrijheid en macht...Katia zit gevangen tussen haar tegenspelers en het publiek, waarvan de tegenspelers slechts een afspiegeling zijn...De actrice Sunny aarzelt tussen haar kind en haar fimloopbaan, tussen een nieuw onbekend bestaan of een luxueus leven-tje aan de zijde van haar manager

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Tussen 1971 en 1981 was Hancké het artistiek gezicht van de groep...De centrale fout, die ik overigens mee heb helpen organiseren, was de scheiding tussen de politieke en de artistieke ontwikkeling...Hoe is de kloof tussen jou en het gezelschap gegroeid

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
klank op zichzelf interessant is. Er dient geen onderscheid meer gemaakt te worden tussen muzikale en dagelijkse geluiden, tussen doorsnee beweging en dans, tussen mooi en lelijk, goed en slecht, tussen de...Ook Duchamp verwierp de idee dat er een hiërarchie binnen de artistieke materialen bestaat, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen kunst en niet-kunst, tussen esthetische categorieën als...Het onderscheid tussen mooie en lelijke beweging, tussen dagelijkse beweging en dansbeweging vervalt in principe

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten...Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers...tussen het theater en het leven erbuiten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De culturele relatie tussen Amerika en Europa is geladen met frustraties...Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten...En toch geeft deze niet-vorm de juiste relatie tussen de personages weer

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Maar uit het voorbije seizoen is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de regieaanpak van Dehert en Gilis en de bereidheid van de Arca-acteurs om daaraan een even belangrijke bijdrage te...En de rest Er zijn groepen, vooral niet-gesubsidieerde, die dit beter aankunnen, omdat hun artistiek overleven precies bepaald wordt door deze eenheid tussen intentie en resultaat en deze...De kloof tussen Theater en theater is groter dan ooit en per definitie is er niemand die de stukken op dit schaakbord wil of kan verplaatsen: iedereen is immers partijdig

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de voorstelling zelf vormt de 'lectuur' op ieder ogenblik de maatstaf voor het bewustzijn van de relatie tussen de originele schrijfwijze en de nieuwe schriftuur...Dit theater plaatst een kunstopvatting voorop waarvan de verantwoording bestaat in de transactie tussen toeschouwer en theatermaker...De strijd tussen autoriteit (vooraf vastgelegd, normatief) en gemeenschapszin (constant beweeglijk, aleatorisch) is de kern van de theaterervaring

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Er hangt tussen Chou en Tijl 'n «verchagrineerende» stilte


Toon volgende resultaten