Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


345 document(en) met "Tussen Beeld en Beweging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Er is de zeer strakke scheiding tussen het tonen van de acteurs en het kijken van het publiek; de fysische echtheid en theatrale vervreemding...Dit gehijg is misschien een teken van leven, maar voor wie twijfelt bevinden de personages zich nog steeds in de animatiekamer tussen leven en dood...De ges-tiek is krachtig en precies, en getuigt van een hoge concentratie en beheersing, een effect dat ook bereikt wordt door de kleurengamma te beperken tot zwart-wit-rood en door het speelvlak te

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het zestiende-eeuws spel tussen de "inner stage", "upper stage", en "front stage" creëerde rijke spanningen tussen binnen en buiten, boven en beneden, voor en achter...Er is nog steeds de idylle tussen Miranda en Ferdinand, en Ariël wordt nu een gracieuze elfenkoningin...De KNS wou wellicht een spanning opbouwen tussen romantische schijn en werkelijkheid, traditie en vernieuwing maar slaagt hier slechts gedeeltelijk bij gebrek aan nadrukkelijkheid

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Neem hem op, Goden, en verheerlijk hem tussen wolken, dat hij hoog en hoger en onbereikbaar zweeft...En als een heldere bron me bij toeval in zijn reine spiegel een man toont, die rust en nadenkt, wonderlijk bekranst, in de weerschijn van de hemel tussen bomen en rotsen, lijkt het me, of ik Elysium...Voortaan moet Tasso niet meer eenzaam, zwak en somber verdwijnen tussen bomen, tussen mensen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De lezer zal begrepen hebben dat onze eerste oppositie tussen Jef Demedts en Willy Thomas een rechtstreekse illustratie van het onderwerp was: Jef Demedts behoort tot de moderne school, Willy Thomas...De beweging had een bezinning over het theater-feit met zich gebracht en de gewonnen inzichten zouden tot boeiende, soms onthutsende confrontaties leiden...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen...Tegengesteld aan deze beweging is de autobiografische interpretatie die de auteur terug in zijn tekst wil plaatsen: ze zoekt naar overeenkomsten tussen leven en werk en probeert zo bijvoorbeeld de...Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je kan geen scherpe lijn trekken tussen je leven en wat je maakt...Hij kwam naar Kapai Kapai kijken en zei 'goed geprobeerd, jongen'. Ik hang met heel mijn ziel vast aan de wereld van tussen de twee wereldoorlogen...De samenwerking tussen de Berbers en de Vlaming Michel Van Dousselaere vond ik heel sterk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De spanning tussen 'zien' (dat in allerlei samenstellingen en afgeleiden in de tekst aanwezig is) en 'weten' bepaalt de hele voorstelling...Het toont de enorme kloof tussen een werker en een dopper, tussen een arbeider en een wrak...Dat heet dan 'Geboorte, leven en dood' of 'zonneritueel'. Af en toe zijn er mooie beeldjes (als bij een vuurwerk, oh, schoon), af en toe lijkt het grappig, overheersend blijft het slap en leeg, soms

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
het verleden bleek dikwijls dat de directeur een te zwakke bumper vormde tussen de door politici en aanverwanten bevolkte raad van beheer en het gezelschap...Tussen raad van beheer en beleidsgroep botert het niet erg meer en er is sluipende kritiek op het beleid van Demedts...Boude-wijn Vander Plaetse werd opgevolgd door Daan Hugaert, een acteur die zijn beleid nooit kon waarmaken omdat zijn plannen stuitten op geldgebrek en een verschil in visie tussen directeur en raad

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Even later treden ze naar voren en herhalen de beweging in een militaire staccato, wat aan een militaire parade refereert...Het is theater zoals verwachten en te voorzien was Foto Luc Thibau Dat verklaart reeds een beetje waarom ik de voorstelling sterk vond op zijn reële momenten en eerder...Door zichzelf voordurend zwak en kwetsbaar op te stellen, zoeken de mensen constant een verdediging tegenover het publiek en tegenover zichzelf

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Dit maakte nochtans deel uit van het kansspel tussen kunstenaars en critici - ze reageren niet steeds zoals voorzien of gehoopt wordt...Deze ongemakkelijke verhouding tussen kunstenaar en critici werd verder uitgebuit in Fabres performance in Franklin Furnace...Hier ligt het onderscheid tussen de acteur en de kunstenaar, cruciaal om Fabres werk te begrijpen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Bij de Amerikanen is er altijd video in de buurt en een vermengen van taal en beeld...Ik zit er stil naar te kijken en neem iedere beweging in me op

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
gladstrijken, mekaar een blik toewerpen, je schouder ontbloten... Blikken De rustpauze tussen de eerste en de tweede beweging (Fumiyo Ikeda die heel gewoon wegstapt uit de groep die zich ontspant...Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het wordt een conflict tussen verlangen en regels, tussen vrijheid en macht...Verheezen tussen vallen en opstaan Het werk van René Verheezen situeert zich voor de helft in Nederland en voor de helft in Vlaanderen...Hij creëert ruimte onder de tekst en in die ruimte zie je waar het hem echt om te doen is: het heen en weer zwalpen tussen verleden en toekomst, dood en leven, wanhoop en hoop

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De culturele relatie tussen Amerika en Europa is geladen met frustraties...En toch geeft deze niet-vorm de juiste relatie tussen de personages weer...Die voorstelling had sowieso het verloop van normaal naar héél langzaam, in het laatste bedrijf, waar alleen nog maar een soort van op en neer beweging is met af en toe wat gemompel; en dat accent

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
En dat doet hij in een theatrale beweging die niet enkel van de theatervorm gebruik maakt om een in de rangorde van zijn waarden als primair geziene boodschap op de voorgrond te brengen maar die de...Het is een dualisme dat in het Vlaamse bewustzijn wel vaker voorkomt, maar bij Van de Velde duidelijk verantwoordelijk is voor de antinomie tussen inhoud en vorm...vorm die exclusief afgestemd wil zijn op dynamisme, op activiteit, op beweging en opwinding

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Ginka Tscholakowa: "Vele mensen hebben echter een ideologisch beeld van tekst en auteur...Keulen heeft Christof Nel Mauser ook zo geënsceneerd: als een gevecht tussen een man en een vrouw en dat klopte...Tussen die twee vindt ook de beweging plaats

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ik sprak reeds van de onduidelijke aflijning van en tussen de personages: wie is wie in dit hotel en wie is met wie...Naast de zorgvuldig geannoteerde tekst biedt deze uitgave ook een bio- en bibliografie, historische commentaar, een vergelijking tussen The Merchant en The Merchant of Venice, aantekeningen bij...Het (eerste) boekje vindt niet echt goed een evenwicht tussen theaterwetenschap en popularisering, noch tussen toneel en dramatische expressie

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
De Keersmaeker vertrekt van twee heel eenvoudige dingen, beweging en klank, en probeert die zo zuiver mogelijk te bewaren...De voorstelling stelt niets anders voor dan de eindfase van een doorgedreven onderzoek naar het samengaan met muzikale structuren en beweging (daar komt veel telwerk en het uitkienen van een aantal...Quartet: daar schuifelt hij onbeholpen en schrikachtig tussen de perfect getrainde, prachtige lichamen van zijn eigen dansers

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ze klemde zich aan me vast, en ik moest alle details vertellen over Birgit, en over onze ontmoetingen op de trein, en ze gilde, en ik dacht laat dat mesje los, en ik greep haar plots, en ze beet...meedraagt, ook rechtstaat, dat padvinders rechtstaan, en vredesapostelen, en kommunisten, en mij met spandoeken en slogans en opgeheven V-vingers het huis uit willen jagen, maar ik heb de micro, en zolang ze mij...Begrijpt u? Elke keer als ik een opmerking maakte, kwam hij der tussen, en altijd in haar voordeel, maar ik dacht: mens trek het u niet aan, 'tis beter zo dan gelijk als in uwen tijd, en ik zweeg


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK