Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Triptiek van"Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Recyclage Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was, het middenstuk van de triptiek, brengt evenwicht in het materiaal van het vorige werk en spelt de grammatica van Fabres...Expliciet verwijst hij naar de bunzenbranders van Kounellis, de papegaai van Broodthaers, het werk van d'Armagnac, e.a...Het is zowel een anthologie geworden van de moderne kunstgeschiedenis als een theoretisch onderzoek naar de wetten van het theatermedium, als een reëel gebeuren van een prachtige picturale schoonheid

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Bij Frans Roggen was het: "Van daar naar daar, en van daar naar daar...Daar worden ook risico's genomen, wat alleen maar in een sfeer van wederzijds vertrouwen mogelijk is. Marijnens Carmera Obscura vind ik ook een goed voorbeeld van wat een ensemble kán zijn...Het volgende seizoen ziet er wat dat betreft wel goed uit; er is Charlotte Corday in Marat/Sade, Marlies in Triptiek van het weerzien en Eendagswezens van Lars Norèn in een regie van Guy Joosten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het besef van het failliet (van denken zowel als van het theater) is steeds aanwezig, en maakt van deze Wittgenstein Incorporated een voorstelling die respect afdwingt...Aan de drang naar causaliteit, logica en chronologie van gebeurtenissen beantwoordt een stre- Triptiek van het weerzien...TRIPTIEK VAN HET WEERZIEN auteur: Botho Strauss; regie: Mette Bouhuys; bewerking: Mette Bouhuys en Frans Redant; decor: Marc Cnops; met o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 4334069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel; voor...55 In de Kroniek recensies van Congo van De Tijd, Madame De Sade in BKT, de KVS-en KNS-versies van Het huis van Bernarda Alba, Triptiek van het weerzien van NTG, de choreograaf Alwin Nikolais...de musical Zeldzaam, Wittgenstein, Incorporated van het Kaaiteater, De mompelaar en de liefde van het Speelteater, Parade van Stekelbees, en de rubrieken Gelezen, Repliek en gedachten Terzijde, pag

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Zo vindt je naast een foto van King Lear die rug aan rug gebonden is met zijn jongste dochter Cordelia - beiden gevangenen van Edmund - het volgende citaat uit 'Triptiek van het Weerzien' van Botho...Met uitzondering van het essay geschreven door classicus Freddy Decreus, Van het ene naar het vele, of over de gevolgen van een 'esthetiek van het fragment',vinden we in de verschillende essays weinig...Ik heb bij het NTG knappe voorstellingen gezien zoals King Lear en De koning sterft van Marijnen, zoals Taghe De Vrek of Triptiek van het Weerzien in een regie van Mette Bouhuijs, maar ik heb er nog

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Haar Il combattimento di Tancredi e Corinda is een stijlvolle triptiek: in de neo-classicistische spiegelzaal van het Koninklijke Paleis hangen tegen een robuuste wand drie grote rechthoekige...Geïnspireerd door het werk van architect Daniël Liebeskind en onmiskenbaar een ontwerp van de jaren negentig, heeft deze mastodont van een decor veel weg van een terminal van een ruimtestation...Hun installatie is noch duplicaat noch reconstructie van een dansvoorstelling, maar een gewichtloze maquette van het brein van choreograaf William Forsyth

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Het uitgangspunt van dit werk zijn de veertien tekeningen van de spierstructuur door Andreas Vesalius aan de ene kant, en de staties van de kruisweg aan de andere kant...Het fysieke van het menselijk lichaam speelt een belangrijke rol; je hebt dus het beeld van het menselijk lijden en de menselijke anatomie getoond in een extreme situatie van spirituele en psychische...Zo vertolkt hij bijvoorbeeld de rol van Veronica, die een afdruk maakt van het gezicht van Christus

Nr. 49, April 1995 • Véronique Rubens • Verborgen intenties
Kinok was een triptiek waarvan het begindeel, Rosa, en het sluitstuk, Grosse Fuge, min of meer trouwe bewerkingen waren van hoogtepunten uit vroeger werk...Spelen en leren De inzet van de produktie heeft op die manier minder te maken met het opbouwen van een 'spektakel' dan met het doordrijven van het spelplezier van de makers...Ook de verwisselbaarheid van sommige delen suggereert dat de kracht van ieder deel — of van iedere presentatie van een werkproces — voorrang heeft op de opbouw van het geheel

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Van Hove). Een jaartje later het eigenzinnige vervolg daarop: Red Rubber Balls (studie van een hangend lichaam) (Kaaitheater, Thierry Smits), dat samen met Romeo en Julia het tweeluik TRIPTIEK (tja) vormt...Red Rubber Balls: ‘tot ook die zee van bloemen in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in de zee van vlees verdrinkt...De passage is immers een citaat uit het schilderij Het ongeloof van de Heilige Thomas van Caravaggio (of uit De ongelovige Thomas van Gerard van Honthorst, van Guernico, of van zovele anderen

Nr. 77, Juni 2001 • Wouter Hillaert • In bad met Macbeth
Het mooie beeld is een echo van zijn eerste opkomst in het stuk, als hij als gevierde slachter terugkomt van de bloedige strijd tegen de Noren met zijn ontblote sabel ter hoogte van zijn middel...Hij is de gelukkige vader van een zoon die volgens de voorspelling van de heksen een nieuwe lijn van koningen zal inleiden...Het eerste deel van de triptiek wordt opgevoerd door jonge acteurtjes die in volwassen pakjes worden gestoken, terwijl de volwassen acteurs in het tweede deel een vrij kinderlijk spel handhaven

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • Het ontbreken als focus: Spectra van de...
de middeleeuwse triptiek is het middenpaneel ofwel het hoogtepunt van de afbeelding, ofwel de cruciale schakel in het narratieve verloop van de afbeeldingen...Een ander interessant punt in het ervaren van de triptiek als echo van een historisch, in oorsprong religieus gegeven, is de pudeur die de oorspronkelijke opstelling inherent belichaamde...Als belangrijkste reden gold, dat de afbeeldingen die voor de triptiek werden voorbehouden, in dergelijke mate getuigden van de heiligheid of de gruwel van hun onderwerp, dat ze enkel op hoogdagen aan

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Médée van Heiner Muller, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas van Kertesz). Zo zorgt het Théâtre Océan Nord voor een kruisbestuiving tussen de praktijk van Pousseur, de projecten van jonge groepen...Ze beginnen aan een ‘Triptiek van de waarheid’, waarin ze de katholieke waarheid (L’annonce faite à Marie van Claudel), het terrorisme en ‘door vrouwen gezegde smerigheid’ (Trash, geschreven door...De voorstelling maakt hiervoor gebruik van verschillende genres: de getuigenis op de scène van een vluchtelinge (Yolande Mukugasana), een koor van doden, een conferentie, een fabel (over de


Development and design by LETTERWERK