Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Toto"Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Blanche Het pars pro toto-effect

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Wie looft op het papier nog acteurs (of dansers)? We leveren allen oh zo graag een originele interpretatie van de voorstelling in toto af dat we gedurig vergeten dat ze uitvoerders vergt

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Ook de zich concentrerende lichamen van de muzikanten in toto verdienen onze aandacht, los van wat er nu juist ten gehore wordt gebracht...said I is zonder meer de krachtigste voorstelling die Rosas tijdens de voorbije jaren heeft gemaakt en een onvermijdelijk ijkpunt voor de podiumkunst in toto, ver over de Belgische grenzen heen

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Wat ik eerder een secundair medium noemde, werd hier het primaire medium ter articulatie van de beeldwording van het lichaam, zelfs van de performersruimte in toto

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
bewegingen, zelfs van de choreografie in toto

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
bewegingen, zelfs van de choreografie in toto

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
De beeldvorming wordt vandaag gedomineerd door de massamedia, en de productie van dat beeld wordt steeds meer bepaald door de mediatie-ke middenklasse die een pars pro toto neigt te worden, die doet

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Ik pleit dus niet zozeer voor of tegen een danswerkplaats in Brussel, maar zie in de discussie over dat onderwerp veeleer de mogelijkheid om anders te gaan nadenken over het cultuurbeleid in toto én

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Het onderscheid tussen hoog en laag, kwaliteit en niet-kwaliteit, werd zo gehérintroduceerd in genres die vroeger in toto het etiket 'lage cultuur' kregen opgeplakt...III Tijdens de afgelopen vijftien a twintig jaar verkreeg het discours over de diverse kunstgenres, net als dat over de kunst in toto, een almaar sociologische...Ja, het kunstsysteem kent vele vormen van interne ongelijkheid - maar die zijn, net als in de maatschappij in toto, hoofdzakelijk het ongeïntendeerde, niemand in het bijzonder toe te rekenen effect

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Shock wordt geen klein wereldje geschapen en geschetst, zoals bijvoorbeeld in Niet alle Marokkanen zijn dieven van Arne Sierens, dat als een pars pro toto voor de problemen van een multiculturele

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
Het hele eerste deel zit ze onbeweeglijk tegen een voddenbaal, als ‘pars pro toto’ van het publiek, toe te kijken terwijl Mariana Garzon danst

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Het is niet ‘pars pro toto’ zoals de politieke mechanismen van de representatieve democratie, maar het is sterk beïnvloed door de illusie van afkomst


Development and design by LETTERWERK