Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Toneelschool en het Conservatorium" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hij had een gezonde keuze bij het samenstellen van het repertoire; hij wist wat hij 'het grote publiek' moest geven en liep niet in experimenten...Ida Wasserman was een zeer getalenteerde en veelzijdige actrice die zowel in het klassieke als in het hedendaagse repertoire, in het ernstige en in het komische genre uitblonk...Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het resultaat was hier van ongelijke kwaliteit : in het eerste bedrijf leek de boeg van het schip veel meer op een fonteinsculptuur; de enorme bomen in het tweede bedrijf zagen er onovertuigend en...Hoe doe je dat ? Je kan je theatrale aandrang wat in toom proberen te houden en eerst toneelschool volgen, met het risico evenmin aan de slag te kunnen en bovendien ook je oorspronkelijke impulsen te...Deherts Nora-interpretatie en de brochure over kritiek hebben veel met mekaar te maken en wel in dat ene essentiële gegeven dat het werk van Gilis en Dehert tegelijkertijd boeiend en toch uitzichtloos

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Af en toe ging ik naar de cursussen van Van Santvoort in het Conservatorium in Antwerpen, en ik heb een jaar les gevolgd bij Maes in het Conservatorium van Brussel...Toen ik in Antwerpen kwam werd alles petit bourgeois en 'aantwaarps', het werd allemaal petit petit, dat is trouwens niks veranderd...een toneelschool gaat het niet om het werk dat je presteert, maar om hoe je je van je gunstigste kant laat zien voor de eventuele werkgevers

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het is de bedoeling van deze reeks de eigenheden en verschillen tussen de theaterscholen in beeld te brengen: hoe ze gegroeid zijn en waar ze staan in het huidige theaterlandschap, zodat o.a...Het conservatorium van Brussel dateert van 1813, Antwerpen en Gent volgden resp...Onder Teirlincks impuls is in 1945 het Nationaal Toneel gesticht en daarbij horend de Studio van het Nationaal Toneel, de eerste en enige échte theaterschool in Vlaanderen

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Dit ensemble van afgestudeerde en bijna afgestudeerde leerlingen van de toneelschool en het conservatorium debuteerde in november jl...Als je kanker hebt word je in Nederland uit het pensioenfonds geschopt, enzovoorts... Enfin het komt erop neer dat ik me gevangen voelde in het onderwijssysteem en dat vond ik een ongezonde werkbasis...En dat het in-en-in-burgerlijk is bewijst het feit dat het zoveel aandacht krijgt in de pers

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Leuven en volgde tegelijkertijd de toneelafdeling van het Gentse conservatorium, waar o.a...Vanaf 1962 is hij ook verbonden aan het dan net opgerichte Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding, kortweg RITCS (zie Etcetera 14). In het seizoen 1963 - 64 speelt hij bij het...Wim De Mont Dur' Alex, Sed Lex Het jaar heette 1969 en aan de Naamsestraat in Brussel stond nog iets wat op een toneelschool leek

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin...De auteur was, als directeur van de Gentse toneelschool en werkzaam in allerlei verenigingen, nauw betrokken bij het geijver om Gent opnieuw een professioneel gezelschap te bieden en geeft dan ook met...Frans Roggen was acteur in de Gentse KNS van 1940 tot 1945, gaf les in de Gentse Toneelschool en het Conservatorium, was directeur van Arca en regisseur bij verschillende groepen en bij de NIR/BRT

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Waarom ook niet", dacht Swa, en haalde virtuoos het zaallicht omlaag en het voetlicht omhoog...Het vijftal boog diep voor zijn potentiële werkgevers en Don nam opnieuw het woord: "Gewaardeerde dames maar ook heren, dit waren voor u: Françoise, Conny, Liesbeth, Betty en Don...Het publiek bedacht het overblijvende tweetal met een beleefd applaus en pikte zijn mantels en bontmutsen op bij de vestiaire

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Antwerpen Dora van der Groen is sinds 1976-'77 aan het conservatorium in Antwerpen verbonden en sinds 1979 is zij artistiek verantwoordelijke van de toneelafdeling...gewerkt aan het "geluid" en de "ruimte". De leerlingen moeten bewust gemaakt worden van de ruimte: de ruimte is het gebied waar de verbeelding zich afspeelt en aan het publiek mee-gedeeld wordt...Al van bij het begin van het gesprek met Senne en Peter Rouffaer wordt de relativiteit van het aanleer-bare beklemtoond: "Eigenlijk verschilt het probleem van de acteur niet van dat van de schilder

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Goudlokje en de twee beren is ook een riskante voorstelling, de kleuters kunnen het moeilijk krijgen als het verhaal kantelt en de personages van Dora en Goudlokje samenvloeien...Je zou het al te optimistisch kunnen bekijken als een vervulling van de Zen: alles is gelijk en in evenwicht en dat alles evenveel aandacht en devotie verdient of anders dat niets dat nog verdient en

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Beide definities lopen wat mank omdat de eerste nietszeggend is en Blokdijk de zijne vooral op het omgaan met de 'inhoud' van het repertoire toepast en niet of nauwelijks op de theatermiddelen zélf...Niet toevallig liep de hele groep, waaruit, na De Witte Kraai, ook De Tijd en Blauwe Maandag Compagnie zouden ontstaan, school in het Antwerpse Conservatorium bij Dora Van Der Groen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De teksten zijn gesteld in het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans en in een erbarmelijk Nederlands, het eerste nummer verschijnt in maart 1990 en zou, m.b.t...Daarom waren het Katona Joszef Theater uit Hongarije, het Centrum Sztuki uit Polen en het Vaktangov theater uit de Sovjet-Unie present op het festival...Dat is nu net zo : de passage van Jan Decorte aan het Brusselse Conservatorium laat nog zijn sporen na, het elan van het Antwerps Conservatorium zet zich af op het theaterleven

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het waren studenten en leraren van het Moskouse conservatorium die de opera een goed jaar na haar voltooiing voor het eerst opvoerden...gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Integendeel, eenzelfde ruimte stelt achtereenvolgens de werkkamer van de prins voor, het huis van de Galotti's en het lusthof 'Dosalo'. Hoewel het decor op het eerste gezicht een realistische indruk

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Dan ben ik met het regisseren in mijn achterhoofd de acteursopleiding gaan volgen aan het Conservatorium in Brussel...Ik wou graag goochelaar worden en toen ik op het Conservatorium terechtkwam, werd ik met dingen geconfronteerd die daar heel ver vanaf stonden...Transparant acteren Etcetera: Wintersprookje en Koning Oedipus weven privé en politiek door elkaar en vertonen ook gelijkenis in het acteeronderzoek

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Hij werd hierbij geholpen door Javier Lopez Pinon, de operaregisseur die les geeft aan het Conservatorium van Den Haag en die gespecialiseerd is in historische speelstijlen...Binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden van het gezelschap was het een zware, bijna onmogelijke klus, "en dat komt omdat het gegeven toch een bepaalde grandeur nodig had, en de decors...Daarna kwam de selectie voor Het Theaterfestival en enkele tijd later kreeg Swarte het goede nieuws te horen, dat zijn voorstellen aanvaard werden en dat hij in de komende vier jaar met een eigen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl de (recent hervormde) Studio Herman Teirlinck en de toneelafdeling van het Conservatorium in Antwerpen zich eerder richten op de acteur als scheppend kunstenaar, richten de toneelafdelingen...De banden tussen de Studio Herman Teirlinck en kns enerzijds en het Conservatorium Gent en ntg anderzijds waren duidelijk...28 en 29 september 1996 De muzikant en het meisje gebaseerd op het gelijknamig boek van Rita Tornqvist vanaf 6 jaar Regie: Ariette Van Overvelt première: I en 2 maart 1997

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Ik heb misschien wel veel stemmetjes en gevoelsinhouden in mij, maar vanaf het ogenblik dat ik een andere acteur tegenover mij zie - al is het een eerstejaars van het conservatorium -dan word ik...En dat heeft niet alleen te maken met het overheidsbeleid en de financiering, maar het heeft zeker ook te maken met de gang van zaken in de sector: met hoe we met verkoop en met spelen omgaan...Goed, tot enkele jaren geleden kon je nog een aantal vormen van stress en depressie laten zien op het toneel en zeggen: zo is het met ons gesteld

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Door dat kritische gehalte is het kunstwerk superieur aan het banale en laag-bij-de-grondse leven, zeker wanneer het gaat om het leven van Jan met de Pet, wiens meningen en commentaren door Swyzen...Niet alleen het verhaal van Crets, maar ook het opstel van Chris Keulemans en Ellen Walraven maakt deel uit van dat 'cordon sanitaire'.(16) Het brengt verslag uit over het traject van enkele jonge...Vanaf nu weet ze in welke richting ze moet gaan zoeken voor het oplossen van allerlei problemen en heeft ze een maatstaf in handen voor het bepalen van wie wel en wie niet schuldig is aan haar lijden

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Met tweede- en derdejaarsstudenten van het Conservatorium besloot Beckers Casina of Een oude hengst verliefd van Plautus te ensceneren...Toch werd het nvt erkend als D-gezelschap (categorie experimentele en vormingsgezelschappen) en zag het zijn subsidies elk jaar zachtjes stijgen tot 5.191.000 frank in het seizoen 1982-83, om nadien...erkent dat de mise-en-scène voor het nvt 'niet het belangrijkste' was, maar hij noemt het evenmin een 'bijkomstigheid'. Het gebrek aan middelen vormde echter wel een probleem

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
En altijd denken wij: nu komt het neder zie, of daar schiet het weer weg voor nieuwe kapriolen, andere buitelingen, hangt het soms seconden in het ijle om dan verder te zweven... En zo vergaat...ik het allemaal niet meer / En toch / Het wantrouwen / De onvrede / De kritiek / Het zelf in handen nemen / Opstaan / Het is belangrijk / Het zelf / Het steeds maar zelf / Nooit eens samen...de wolken / De maan willen / Dat is het / De maan willen / Nooit hetzelfde / De rust / Omwille van het onzegbare / Het ongrijpbare / En het schone is het mogelijke einde van de verschrikking / Het schone


Toon volgende resultaten