Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Tilt"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Er komt geen onverwachte herkenningsscène die Richard en zijn stuk op een hoger niveau tilt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Immers, hun gestalte verheft hen boven het simpele imita-tieve en tilt hen tot op het vlak van abstracte principes

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Brabo tilt haar mee: Wilt ge me volgen, uitverkoren Iiefdesengel ? Chou gaat de klokkast in, half bezwijmd

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ze neemt de kluit in haar handen, en tilt hem tot boven haar hoofd) Zweer, op deze steen, dat je hier nooit weg zult gaan... (De mannelijke stem lacht haar uit) ...Zonder mij

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
leed twee jaar geleden aan het Rosas-syndroom, Tilt is persoonlijker, maar blijft in zijn uitspelen van paren dansers in een fysieke confrontatie tot de uitputting erop volgt te afhankelijk van de...De heer neemt het vast, tilt het even omhoog en plaatst het terug op het tafeltje

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Ook in eigen land tilt de kinderliteratuur zich meer en meer op uit haar vroegere artistieke verdrukking

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Deze uitspraken verlenen aan deze produkties meteen een dimensie die ze boven het evenementiële tilt, m.a.w

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
als twee duiven geweest, schuiven ze van elkaar, ze kussen elkaar, Rachel tilt haar kleren op) Achiel Waar is dat van

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
losscheuren van de ouders -- in dit geval weer van de moeder -- naar een heel ander niveau tilt, dat hij het verbindt (verklaart

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
En: "Bart Slegers - ook al een eersterangs acteur - slaat telkens volkomen krankzinnig op tilt, zodat het haast gênant wordt

Nr. 49, April 1995 • Peter De Jonge • Privé-domein
Dit gegeven tilt Texts for nothing uit boven de gêne en het voyeurisme die doorgaans de kop opsteken wanneer acteurs ons confronteren met het schandaal van hun aftakelende lichaam

Nr. 61, Januari 1997 • Roel Verniers • Postkaart uit een instelling
De hartslag gaat nog snel, maar de naald slaat minder tilt

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
De informatie die je tot dan toe kreeg, tilt zich boven het dagdagelijkse uit en komt als een lawine op je af

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Marx tilt deze oerscène op een sociologisch plan en stelt dat sociale relaties tussen mensen verdinglijkt worden, zodat ze als levenloze objec- ten in de

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Moeder/patholoog tilt het lichaampje op

Nr. 107, Juni 2007 • Hanneke Paauwe • Ogen in je vingers
haalt een stapel borden uit de keuken, plaatst die in een kast) Vrouw: (verstijft, bevriest van verdriet tijdens dit verhaal) Poes(veegt een traan van haar wang, tilt haar op, neemt...Vrouw (nadert aarzelend, voelt rondom zijn rug, spelt) Ik ....zie u...graag Poes: (omhelst de vrouw, tilt haar op, drukt haar tegen zich aan) Vrouw:(twijfelt, geniet

Nr. 110, Februari 2008 • Jan Van Dijck • Liefde spreekt boekdelen
Kon ik maar wat rusten... ergens uitrusten!... Tilt haar hoofd op

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Men zal over Les Amandiers spreken als over een nieuw model, dat het begrip ‘kunsttheater’ op een hoger niveau tilt


Development and design by LETTERWERK