Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Tien Geboden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Voorzichtigheid is dus geboden...Van half tien tot drie in de namiddag draaien we deel twee er nog eens door, in verkapte volgorde

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Jef De Roeck brengt tien jaar Nieuwe Scène in kaart...Het theater van de laatste tien jaar, sterk beïnvloed door de plastische kunsten, performing arts, e.d...Op een moment dat politieke waakzaamheid meer dan ooit geboden is, dat de noodzaak voor een alternatief zich steeds sterker opdringt, is het ook de taak van het steeds groeiende publiek mee te denken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Op een moment dat theaterland België voor het buitenland nog steeds synoniem is voor het tien jaar oude Mistero Buffo (dat ook al buiten de bestaande structuren tot stand kwam), presenteert het...Hij heeft immers reeds een erg intrigerende lezing van Cymbeline geboden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Voor mij kwam het erop neer de mogelijkheden die in Brussel geboden werden te centraliseren...het aantal medewerkers dat hier de laatste tien jaar gepasseerd is. Is het niet een enorm nadeel om niet over een kleine vaste kern te kunnen beschikken ? RVV: "Dat was ook de bedoeling, maar...Die kansen moeten in het BKT geboden worden

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
een en ander in het licht van de Franse politiek en de Franse dans van de jongste tien jaren...Als de nodige, financiële mogelijkheden geboden worden, moet dat, op lange termijn, tot resultaten leiden...Concours van Bagnolet: jaarlijkse competitie voor choreografie; sedert tien jaar een ideale springplank voor jonge choreografen en dansers

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Er wordt aan de toeschouwer zoveel mogelijk pure toneelpret geboden: dat begint reeds bij het eerste bedrijf wanneer de scène wordt afgedekt door een immens schilderij van Cranach (als voorbeeld van...De vanzelfsprekendheid van de begeleidende beelden en de natuurlijkheid waarmee geacteerd wordt, creëren tien uur lang een zo evidente theaterwerkelijkheid dat je er probleemloos mee instapt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het was bovendien een kwantitatief kleine ploeg, in totaal slechts 30 personeelsleden: de directeur, geassisteerd door een zakelijk leider (Albert Hanssens) en twee bedienden, tien acteurs en zeven...De regiekansen die binnen het gezelschap volop geboden werden onder de directies Hanssens-Eysselinck hadden een zekere hiërarchie gecreëerd

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Om Bennings erfenis op een zinvolle manier te benutten, had men een katalysator nodig, een prisma dat het geboden regenboogprogramma kon omzetten in een klare lijn...Tegenover Achim Bennings pragmatisme van de voorbije tien jaar koos Peymann voor een resolute aanpak: "Zo, bekijk het maar eens, dat is het soort theater dat het nieuwe Burgtheaterensemble zal brengen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De acteermethode van Brecht krijgt meer aandacht en de student wordt een grotere keuzemogelijkheid geboden: hij kan zelf accenten leggen in de opleiding, er wordt plaats ingeruimd voor improvisatie en...Welke evolutie zie je in de tien jaar als leraar in het conservatorium...Je moet ze dus altijd wegduwen van wat je zelf gedaan hebt, ze het zelf laten zoeken, en als ze denken het gevonden te hebben, hun tien andere mogelijkheden geven

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Daar waar de eerste tien jaar gebruikt worden om een technische waardigheid te verwerven, namelijk de overgave door fysieke training, kwam de klemtoon te liggen op het psychologische aspect...De projecten die hieruit voortvloeiden, en die opnieuw een tien jaar langdurend werkproces aan de gang hielden, verzamelden zich onder de naam 'para-theater'. In workshops, die oorspronkelijk het...De mogelijkheden die hem geboden werden, waren overdonderend, zodat het dom zou geweest zijn dit aanbod af te slaan om in Polen voort te boeren

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Dat wat vandaag verteld wordt én de vorm waarin dit gebeurt, is een stuk gecompliceerder dan tien jaar geleden; Blokdijk geeft toe dat een deel van het publiek hierdoor misschien afhaakt...Het aanbod om in het hoge Noorden een groep uit te bouwen, leek hun aanlokkelijk, zeker financieel en infrastructureel, maar ook vanwege de artistieke vrijheid die hun daar geboden werd...Hij citeert het voorbeeld van Othello waarvan tien voorstellingen verkocht waren in Nederland; de middag na het verschijnen van de kritieken zijn er daar op een halve dag vijftig (!) bijgekomen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Voordien was er ook een sterke Müllerinbreng (1978, 1983) en werden coproduktiemogelijkheden (Woostergroup-Globe) geboden...De wegbereiders worden gekozen door een tien-, later zevenkoppige jury van critici die een tiental produkties uit het lopende seizoen nomineren om in de mate van het mogelijke in West-Berlijn te

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Uiterste voorzichtigheid is geboden...de Manissieu Waarin toch nog altijd tien ambachtslieden en tien boeren zetelen...Philippe De beste kruisboogschutter van Romans, De beste kaatser, Paumier (melodramatisch) ik ben veroordeeld om tien jaar beer te blijven

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
het kan net zo goed tien als twintig jaar geleden zijn Nu voel ik mij oud en wanneer ik mijn mond opendoe hoort niemand me omdat ik zo oud ben omdat mijn...tien geboden in z'n gezicht zetten Giacomo Als je niet oppast Antonio Ais je niet oppast De moeder Beschermen moet men de kinderen beschermen tegen het afschuwelijke

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Laokoon' is een groep die onder leiding van de Britse choreografe Rosamund Gillmore al zo'n goede tien jaar in de rust en de beslotenheid van een dorpje in Beieren werkt aan een vrij eigenzinnige vorm...Jan Fabre Frankfurt Die Reinkarnation Gottes Tussen 1975 en 1978 schreef Jan Fabre drie toneelstukken die nu, meer dan tien jaar na datum, voor het eerst geënsceneerd werden...met de happenings, performances en theaterprojecten die Fabre de voorbije tien jaar heeft gecreëerd

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De vogels in een regie van Haris Pasovic (28 jaar, doorbrekend talent) is in de Joegoslavische context een wonder: binnen een groot repertoiregezelschap werd de mogelijkheid geboden om met een ruim...Daniel Benoin is de initiatiefnemer van de Convention Théâtrale Européenne, een genootschap van elf repertoiregezelschappen uit tien Europese landen

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
De verhalen over te vroege pointes, knie- en rugletsels of tien jaar dezelfde barre, zijn helaas maar al te vaak waar, om dan nog te zwijgen over 'details' als ritmegevoel, ruimtelijk inzicht...Zoals gezegd, wordt er echter zo goed als nergens een alternatief geboden

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Hier een ruiten tien...Maar nu werd me de kans geboden om het zelf te zien

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Je kan de werking van de kunstencentra de voorbije tien jaar inderdaad positief omschrijven als het werk van 'sluiswachters'. Ze zijn een 'sluis' geweest en zijn dat nog steeds, voor een aantal jonge...De ruimte die de kunstencentra gedurende de voorbije jaren hebben gecreëerd, wordt nu door een aantal gezelschappen geboden...Erik Temmerman: "Historisch gezien komen heel wat van de nieuwe intiatieven de laatste tien jaar uit het theatermilieu

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Concreter en toegepast op de popmuziek: zij wordt "kritisch" op het moment dat zij in staat is vrijetijdsdromen voort te brengen, waarin de mogelijkheid wordt geboden de geldende culturele codes op...Pennac spreekt van 'de tien onaantastbare rechten van de lezer', ze ademen een vrijheid uit die ook in de relatie jongeren en theater niet zou misstaan: 1. Het recht om niet te lezen


Toon volgende resultaten