Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Thyestes van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Na Thyestes van Hugo Claus ben ik met Toneel Vandaag gestopt bij gebrek aan geld, en ondertussen kwam dan van katholieke zijde het Brussels Kamertoneel te voorschijn met Johan Van der Bracht en Hugo...Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de...De ondergang van de Titanic is daarvan het meest verrassende resultaat, met navolging in Aantekeningen van een dode, Op de puinen van Carthago, e.a

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
het overlijden van Alex Van Royen vroegen we drie mensen die hem van dichtbij hebben gekend, Marc Didden, Ivo Van Hove en Franz Marijen 'iets' te schrijven, een herinnering aan Van Royen...Ton Lutz-Rudi Van Vlaenderen - Hetty Verhoogt -Alex van Royen (Thyestes, Toneel Vandaag) - Foto Pic Hij gaat dan, eind 62, de boer op met de 'Vlaamse' versie van My Fair Lady, een vrije...Een 'intermezzo' is een dubbelrol ('de Geest van Tantalus' en 'een bode') in Thyestes van Hugo Claus bij Toneel Vandaag, april 1966

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Alex van Royen (vooraan) in "Thyestes" (1966) van Hugo Claus - Foto Pic Met "mei '68" had T 68 eigenlijk niets te maken...geweest van het zo pragmatisch mogelijk proberen uit te werken van een andere opvatting van theater": de Thyestes van Hugo Claus (1966). Hij schreef zijn tekst en produceerde die daarna zelfstandig in een...68 was dus, zoals de Thyestes, een afscheid van de ongeveer 25 jaar van na de oorlog, maar bovendien ook, zonder het te kunnen beseffen, een afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Heeft u na 10 maart nog niets van ons gehoord, neem dan contact op met CAST, postbus 718 1000 AS Amsterdam PARADE Op de top van de citadel over Alex Van Royen Het Vlaams...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus -- samen met Carlos Tindemans -- bij het tot stand komen van het T68 manifest...Op de Top van de Citadel -- over Alex Van Royen verschijnt half april

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Met vele vraagtekens, net als in de aansluitende bijdragen van Luk Van den Dries -- de gezichtshoek van de 'veldwerkers' in het Brusselse theater -- en Klaas Tindemans, die stilstaat bij de afkalving...Hoogtepunt van de jaren zestig werd in 1966 door Toneel Vandaag de creatie van Thyestes van Hugo Claus in het Paleis voor Schone Kunsten...79 tenslotte brengt in opdracht van het tweede Kaaitheaterfestival Jan Decorte zijn regievisie van Maria Magdalena van Friedrich Hebbel

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Rey-men, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen, Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus - samen met Carlos Tindemans - bij het tot stand komen van het T68 manifest...bestelt...........exemplaren van «Op de top van de Citadel - Over Alex van Royen» aan 475 Fr

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...Voor Van Royen zelf is een duidelijke mijlpaal in zijn artistieke loopbaan de rol van de Geest van Tantalus in het door Hugo Claus geschreven en geregisseerde Thyestes (bij Toneel Vandaag in 1966...Later zou hij zijn leerlingen op het HRITCS menigmaal het bodeverhaal uit Thyestes laten instuderen : "Op de top van de citadel - de titel die aan deze monografie is verleend - is er een gedeelte van

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Rechtzetting Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff Toestemming tot gebruik van de vertaling van Marcel Otten van Smakelijk Kerstfeest dient te worden aangevraagd bij het...mee in Thyestes van de kamertoneelgroep Toneel Vandaag

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
DE BRAKKEGROND SEIZOEN 1991-1992 VLAAMSE PROGRAMMERING Landschap van Laura Eva Bal's Theater Speelteater...Thyestes Het Zuidelijk Toneel...Regie: Dora van der Groen 14, 15, 16, 17, 18 januari, 20.30u

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • opinie /
Deze houding wordt zowel in het Nieuwpoorttheater als in deSingel goedgepraat uit hoofde van 'smaak' of van 'intuïtie'. Omdat de sluiswachters vaak uit een idealistische impuls en met weinig...recapitulatie van het beste te zijn, in Antwerpen de functie heeft van een festival van verlate premières...Het gebrek aan alertheid is tijdens dit seizoen weer eens gebleken toen 'Thyestes' van Dora van der Groen oorspronkelijk zo goed als nergens in Vlaanderen gekocht werd (Brugge en Turnhout waren de

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Tindemans, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Marianne Van Kerkhoven, Benoït Vreux...30 maart 1992 4 Editoriaal Het theater en de wilde loop van de wereld 5 Opinie: Sluiswachters Een standpunt van Johan Thielemans over de kunstencentra 7 Opera...Een andere Vandekeybus 16 Theater: Thyestes, Het Zuidelijk Toneel Dora van der Groen ensceneert Claus is Interview: Luk Perceval Verleden, heden en toekomst van de Blauwe

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Zo stel ik me bij Thyestes de vraag waarom Dora van der Groen dit gruwelverhaal op de planken wilde brengen...dompelt de voeten van Thyestes met zeer veel zorg in een teil en zijn voeten komen er bloedrood uit te voorschijn...Daartegenover staat de kleine, kwetsbare mens heel herkenbaar en dichtbij: de kinderen van Thyestes, die gretig slachtoffer zijn of de man die de tekst van het koor spreekt, en is zoals wij, de

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Vorig jaar speelde Discordia Het Rad der Geschiedenis (Der Theatermacher) van Thomas Bernhard: de misantropie van de leider van een pretentieus groepje acteurs had iets van een bekentenis van onmacht...Mannen van den Dam en Discordia), Steven Van Watermeulen (pas afgestudeerd bij Dora Van der Groen, en opvallend in haar regie van Claus' Thyestes) en Johan Heestermans (o.a...Behalve Steven Van Watermeulen (Tasso) en Tania Van der Sanden (Leonore van Este) hebben al deze mensen ooit iets met Decorte gehad, en ook Peyskens/Van Beirendonck zien hun Tasso als een testament

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
van theatercritici aangemerkt kunnen worden als de meest belangwekkende van het afgelopen seizoen...Thyestes' door Het Zuidelijk Toneel, regie Dora van der Groen 'Ivanov' door Stan i.s.m...De jury van Het Theaterfestival bestaat dit jaar uit: Paul Binnerts (voorzitter) Pol Arias (BRT) Luk Van den Dries (Etcetera) Pol Eggermont (Toneel Theatraal

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
De dag nadien probeert een van de juryleden van het Theaterfestival 92 me te overtuigen van het achterhaalde van die aanpak, en schrijft een jurylid van een vorig Theaterfestival een harde...de besprekingen van Thyestes en van Het Monster van Frankenstein die beide in het teken staan van dit meta-acteren...Theaterkritiek zou, als cultuurkritiek, meer moeten reflecteren op de confrontatie van stukken van vandaag met stukken van vroeger, van tekst met tekstbehandeling, tekst als libretto met regie, van

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Een constructie met zowel voor- als nadelen, zo meent Luk Van den Dries na het zien van Van Hoves laatste twee regies...De twee laatste regies van Ivo Van Hove, Begeren onder de olmen en Gered laten duidelijk de voor- en nadelen van deze manier van werken zien...Ook Gered stijgt boven de couleur locale van het sociale milieu uit in een ruimte-ontwerp dat wel elementen van die sociale bepaaldheid van de personages gebruikt, maar ze zo schikt dat ze niet langer

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
Dora van der Groens enscenering Thyestes was een schot in de roos, maar haar Abele Spelen schoten vooral de Nederlandse critici in het verkeerde keelgat...Met Thyestes scoorde Dora Van der Groen bij het groot publiek en bij de critici...Des Passions van Thierry Salmon een verkrachting van Demonen van Dostojevski en zijn de Shakespeare's van Discordia dat niet omdat ze de hele tekst spelen

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
de kortste keren liep je er verloren, want van de idealen van de Studio bleef niets over...Vanaf 1979 heb ik dan aan het conservatorium van Antwerpen les gegeven, en ik heb daar carte blanche gekregen, omdat directeur Kamiel Cooremans mij zegde dat hij niets van een acteursopleiding wist...Versnippering Etcetera: Het vormen van acteurs aan het Antwerpse Conservatorium heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het theater in de jaren tachtig

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
Klassieke verhalen zoals Thyestes van de Stoicijnse schrijver Seneca alsook het verhaal van Tereus en Philomena in Ovidius Metamorfosen moet hij hebben gekend...Het thema kreeg zelfs navolging, want zo speelde er in Nederland in de eerste helft van 17de eeuw een Andronicus van Adriaan van den Bergh die veel met Engelse acteurs reisde...Het mooiste beeld is dat van de twee zonen van Tamora, die als een vrolijke identieke tweeling en als schooljongetjes gekleed afgaan, om even later als identieke silhouetten van twee slagers met grote

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
de ontmaskering van koningen (Leopold II,1970; Thyestes, 1966), de herinterpretatie van de mythes (Thyestes, Oedipus, Phaedra). Onthouden we misschien dat Tand om tand en Leopold II dateren uit 1970...Het slot van De dans van de reiger en van de Thyestes laat daar weinig onduidelijkheid over bestaan...Niet voor niets heeft het Zuidpooltheater in het overzicht van zijn repertoire 1994/1995 dat schier geheel aan Claus gewijd is integraal de slotwoorden van de Thyestes opgenomen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK