Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


228 document(en) met "Theorie+und+Analyse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Theaterconventies worden doorbroken alsof dat vanzelfsprekend is. En dat gebeurt niet vanuit een 'Theorie der Grensoverschrijding' doch uit het plezier aan de repetities

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid waarin een konfrontatie wordt aangegaan, in theorie en praktijk, tussen een op maatschappelijke vorming gericht theater en de

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het is theater waarvan de theorie niet het uitgangspunt maar het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen van acteurs, regisseur, decorontwerper en dramaturg tijdens een repetitieproces

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Vanuit deze simpele vaststelling en via uitstapjes naar de moderne literatuur, ontwikkelt Johan Thielemans een theorie over 'het postmoderne theater'. Pag

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Theorie en praktijk lopen dus parallel bij hem, ze zijn zelfs onafscheidbaar...Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Theorie en praktijk lopen dus parallel bij hem, ze zijn zelfs onafscheidbaar...theater voorrang op literatuur als voorwerp van de theorie...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Vooral Doris Humphrey had op dit vlak een hele choreografische theorie uitgewerkt en stelde dat bepaalde plaatsen meer geschikt zijn voor het uitdrukken van emoties en dramatische spanning dan andere

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Schechner heeft zelf een veelzijdige aanpak, getuige de structuralistische en antropologische invloeden en de noties geïnspireerd op narratieve theorie (b.v...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En theorie der huisgazet

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De euritmie van de handelingsprogressie dient dus te gebeuren vanuit een intern ritme; Van de Velde komt hier, blijkbaar onbelast door enige buitenlandse theorie, in de buurt van de principes van het

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner heeft zelf een veelzijdige aanpak, getuige de structuralistische en antropologische invloeden en de noties geïnspireerd op narratieve theorie (b.v...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
De ene stroming, dat zijn mensen die een concept maken naar aanleiding van een theorie, veel Hinterliteratuur lezen en dat concept aanbieden aan een gezelschap, dat het waarmaakt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Het 'anti-autoritaire' werd er tot leidraad in een nieuwe ontwikkelingsfase van de marxistische theorie

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
erin mijn theorie van de paranoia meer illusie steekt dan ik zou willen of in de illusie meer waarheid dan anderen vandaag geloofwaardig vinden Daniël Paul is het U duidelijk dat joden vooral krankzinnige...ik heb een theorie ontwikkeld die naar ik geloof U uw zelfbegrip makkelijker zou kunnen maken Daniël Paul met uw permissie ik ben mijn eigen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Daarmee trok hij de aandacht van de hele psychiatrische wereld met Freud op kop die het vadercomplex, homoseksualiteit en de wens een vrouw te zijn verbond in een theorie over paranoia en verdrukte

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Zo heb ik eerst en vooral de collectieven kunnen opbouwen: koor en orkest zijn bijna verdubbeld met zeer veel jonge mensen die we onmiddellijk onze theorie over opera konden meedelen ; ook de

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
Mag ik het zo bestempelen ? "Ik heb Chladek, Dalcroze en Laban een beetje binnengelepeld gekregen bij An Slootmakers, heel elementair en zonder de theorie goed te kennen eigenlijk

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zijn leraars daar waren Charles Gilhuys en Dolly De Gruyter (praktijk), Maurits Sabbe (theorie), Prof

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat sluit aan bij zijn theorie over improvisatie: een rol kunnen opbouwen via improvisatie die zich ent op een basiscultuur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK