Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Theorie der Avant-Garde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Pure movement' werd hét handelsmerk van de Amerikaanse avant-garde en wie hiermee enigszins vertrouwd is, kan zich vandaag nog moeilijk voorstellen dat dertig jaar geleden Cunninghams werk zowel in de...Cunningham werkte in praktijk meestal met de toevalsmethoden aangegeven in I Ching, het Chinese 'Boek der Veranderingen'. De basiselementen van de dans (beweging, richting, ritme, aantal dansers...Vooral Doris Humphrey had op dit vlak een hele choreografische theorie uitgewerkt en stelde dat bepaalde plaatsen meer geschikt zijn voor het uitdrukken van emoties en dramatische spanning dan andere

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Marianne Van Kerkhoven Gerardjan Rijnders De politiek van de verbeelding Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75...De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
En-gelens routine leek hem niet vol te houden voor een opleidingsinstituut dat steeds voorop diende te staan, dat tot de avant-garde diende te behoren...Dat sluit aan bij zijn theorie over improvisatie: een rol kunnen opbouwen via improvisatie die zich ent op een basiscultuur...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Hij doet een oproep tot jonge drakendo-ders om zoals Siegfried de "draken", dat zijn de meio's, uit de Gentse schouwburg te verdrijven: "Uit de balans van de inventaris der tooneel-kunst in Vlaanderen...Volgens hem moest de volkscultuur zelf vernieuwd worden door aansluiting te zoeken bij de avant-garde van het theater, die sterk het visuele element van theater beklemtoont...Teirlinck bouwt rond het citaat van Rilke een hele theorie van het publiek die belangrijk is om de visie van het Nationaal Toneel en de latere A-gezelschappen te begrijpen

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Tijdens het Theaterfestival werd in deSingel een tentoonstelling opgezet rond het werk van de scenograaf René Moulaert en de Belgische avant-garde 1920-1930...Meyerhold en Copeau niet in staat was een duurzame relatie met de theaterpraktijk uit te bouwen om zijn theorie te toetsen...René Moulaert en de Belgische avant-garde 1920-1930' is te bezichtigen in het Maison du Spectacle - la Bellone van 11 januari 1993 tot 27'februari

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Wat zal overblijven als ook de generatie van de door Lea Daan gevormde acteurs, zoals Ward Ravet, Tone Brulin, Dora Van der Groen, Hilde Uyterlinden verdwijnt...De 'professionele studenten', die meedansen in de Dansgroep Lea Daan en soms ook als assistent van Lea Daan les geven, besteden 's namiddags na theorie over 'het systeem' en na de technieklessen, veel...De rigiditeit van de theorie, eigen aan elke theorie, moet door de praktijk worden verruimd en verrijkt, zonder de basisprincipes uit het oog te verliezen

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
haar statement, dat we al konden horen in de vorm van State of the Union op het Theaterfestival van 1994, wijst Marianne Van Kerkhoven erop dat het samenbrengen van theorie en praktijk één van...Schaffer) en twee Belgische auteurs (Paul Willems en Hugo Claus). In 1986 nodigde Jean-Claude Drouot, de opvolger van de vader-stichter, nogmaals Tillemans uit om Der Theatermacher van Thomas Bernhard...Bovendien maakt men naar aanleiding van Amants puérils van de Belg Fernand Crommelynck een rolverdeling met Vlaamse acteurs als het huispersoneel en Franstalige spelers als de meesters: het spel der

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De creativiteit die in de avant-garde nog het vermogen leek om zelf nieuwe voorwaarden te scheppen, is langzamerhand een onvermogen gebleken: de creativiteit kan de vervreemding en de onzekerheid niet...geschiedschrijving eveneens een terugkeer naar het aristotelische model van de ervaring die niet gestructureerd is door taal, theorie of narrativiteit; hij heeft het over de prereflectieve, ongearticuleerde achtergrond...geschiedenis opblaast' of dat geschiedenis de 'onderbreking' dient, eerder dan de vooruitgang, zou men in verband kunnen brengen met Brechts theorie van de gestus in het acteren, enz

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Tuer le chef avant que le déclin commence'? Geldt dat voor alle politici...de loop der jaren veel uitgeprobeerd hebben' leidt tot een rijkdom in werkwijze, woordenschat, aanvoelen... in omgang met medewerkers ook...En dan zijn er ook die exemplarische uitzonderingen van Dora van der Groen (werkzaam in het Antwerpse Conservatorium en geïntegreerd in Het Zuidelijk Toneel via Ivo Van Hove) of van Mudra-ritmeleraar

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Vooreerst een schilderkunstige esthetiek (de theorie in Alberti's tractaat Over de schilderkunst van 1435), begaan met de eenvoud van de feitelijke mimesis of nabootsing, de getrouwe voorstelling van...plaats van de illusie der dingen krijgen we nu de illusie der modaliteiten: de materie is onstoffelijk, gewichtloos, bestaat enkel optisch, als een luchtspiegeling'. (3) (...) Fried verzekert...De ervaring heeft mij geleerd dat wanneer ik het meest 'automatisch' was in mijn werk, ik het sterkst ontroerde [en expressief was].' Bressons theorie van het acteren komt net als die van Ozy hierop

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Het centrale element van zijn theorie is de 'kinesfeer': 'Die Kinesphäre ist die Raumkugel um den Körper, deren Peripherie mit locker gestreckten Gliedmaßen erreicht werden kann, ohne daß man den...Platz verläßt, der beim Stand auf einem Fuß als Unterstützungspunkt dient...Transformationen: Theater der Neunziger Jahre, Berlin: Theater der Zeit, 1999, 121-132 2 Roland Barthes, From Work to Text, in: Roland Barthes, Image - Music - Text, ed

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Maar hij is zich bewust van de breuk die dat in het kunstwerk zelf teweeg kan brengen:'(...) der Held, der vor dem Zuschauer auftritt, zerfällt in seine Maske und in den Schauspieler, in die Person...67) Lehmann volgt de mogelijkheden en ontwikkelingen van een niet-dramatisch paradigma van de historische avant-garde van het begin van de eeuw over de neo-avant-garde van de jaren zestig tot...13 Zijn theoretische taak omschrijft Lehmann vrij klassiek als volgt: 'Aufgabe der Theorie ist es, das Gewordene auf Begriffe zu bringen, nicht es als Norm zu pos-tulieren

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Een schoonheidskoningin zijn in een onhandig lichaam dat nooit de gratie der gratie zal bezitten...Ik heb het hoofd vol van queer-theorie, ik ben klaar voor alle argumenten over travestie, over het transgenerische (ik hou ervan te spelen met de noties van het seksueel transgenerische en het...zullen moeten toegeven dat onze geneugten gemengd zijn... Tompkins is in Frankrijk een vreemd figuur, iets als een 'avant-centrum outsider'. Hij leunt altijd vrij dicht bij de modetrends aan

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Geprobeerd werd de bijna fantasmatische scheiding tussen theorie en praktijk te overbruggen door een bewust vermengen van beide domeinen...De oplossing van de grenzen tussen theorie en praxis, die ook leidde tot een vervluchtiging van de traditionele hiërarchie-en, bleek uiterst productief...het voortdurende gesprek met de geest van het burgerlijke theater werd een tussenruimte geopend die theorie en praxis op een dialogische wijze bijeenbracht

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
de 20ste eeuw, van de historische avant-garde over performance art tot het zogenaamd 'reality theater', is deze toenadering tot de werkelijkheid een belangrijke motivatie geweest voor artistieke...wil, zonder op zoek te moeten gaan naar slecht verdeelde tijdschriften of zich eerst door een ontmoedigende berg theorie te moeten worstelen - en het verdient daarom een ruimere verspreiding...Neue Choreographie in der Gesellscluift des Spektakels/ New Choreography in the Society of the Spectacle, Miinchen, K Kieser Verlag, 2001

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Mit der Zeit verliert die Verletzung der Trennung ihre realen Grenzen, mit der Zeit wird der begehrte Körper verschwinden, und wenn der begehrte Körper für den anderen bereits zu existieren aufgehört...performances avant-la-lettre...Het leunt dicht aan bij de theorie van de Duve waarin kunst in de tweede persoon kunst is die zich bewust is van het feit dat ze een toeschouwer nodig heeft

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Tegenover deze verlegenheid staan de talrijke termen die de twee voorbije decennia geformuleerd werden in de culturele theorie om met de artistieke diversiteit om te gaan...Het bestaan van een categorie als 'wereldmuziek' maakt dit duidelijk, aldus Oscar van der Pluijm: 'Wereldmuziek is geen genre, maar het gevolg van een verouderd uitsluitingsmechanisme van de bestaande...Soms klinkt de aanval op 'wit' venijniger, zoals bij John Leerdam: 'Kwaliteit is een breed begrip, men zou niet binnen de eigen referentiekaders van kwaliteit moeten blijven door alleen jonge avant

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Naar de plek die de avant-garde innam voor ze wegkwijnde in folklore...Daarmee komt het issieke begrip van wetenschappelijke objectiviteit der vuur te liggen...de loop der jaren werden regelmatig opnieuw thema's aan de orde gesteld die de nieuwe redactie nu weer op de agenda wil plaatsen

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Het teken aan de wand is de publicatie van Theorie der Avant-Garde in 1974 door Peter Bürger...tweede druk van Theorie der Avant-Garde al erkend dat hij het boek niet kon of wilde wijzigen omdat het getekend was door zijn specifieke tijdsgeest: het wegebben van de studentenrevolte van ’68 en het...Theorie der Avant-Garde

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
De tweede in het vizier van Flynt was congreslid Bob Barr, maar die wist de dans der schandalen te ontspringen wegens gebrek aan harde bewijzen...orgone-theorie’ was gebaseerd op het gegeven dat de capaciteit om seksuele liefde te voelen afhangt van de fysieke capaciteit om te vrijen met wat hij ‘orgastische potentie’ noemde...De rariteitenkabinetten haalden deze strips avant la lettre niet, maar de slaapkamers des te meer: ze werden voornamelijk gebruikt om het seksueel bewustzijn van toekomstige echtgenotes aan te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK