Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Theodor Adorno"Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Verbod tot poëzie Het door Theodor Adorno en Paul Celan schijnbaar onverbiddelijk geformuleerde verbod om nog poëzie te bedrijven, is in die context ook beter te begrijpen: als poëzie

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Want het is die intellectueel er precies om te doen geweest de les van Paul Celan enerzijds en die van Adorno's kritiek op de Verlichting anderzijds in praktijk te brengen als het over de oorzaken van...Zijn bekendste films draaide hij in de jaren zeventig: 1972: Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König 1972: Theodor Hiemeis oder: wie man ehemaliger Hofkoch wird

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • redactioneel: Het mogelijke
vroeg de Duitse filosoof Theodor Adorno en zijn antwoord op die vraag is een antwoord op vele 'waartoe' -vragen waarvoor de kunstenaar en de intellectueel zich vandaag geplaatst zien: "Alleen denken

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
atonale muziek als 'tegennatuurlijk'. Hiermee joeg hij het kamp van de Vernieuwers' tegen zich in het harnas: zo rekende de filosoof Theodor Adorno in '49 met hem af als de voorloper van de generatie die

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
De theaterdans in Vlaanderen vanaf de jaren twintig speelde zich in een secularisatieproces af, met een overwegend katholieke post-Auschwitz God (Theodor Adorno - Karen Armstrong). Werd de

Nr. 93, Januari 2004 • Ellen Stynen • Theater na Auschwitz: Brand van Eric De...
Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch', beweerde Theodor Adorno...de periode na de kampen was er volgens Adorno geen poëzie meer mogelijk, laat staan poëzie óver die kampen: er zou uiteindelijk niets meer gezegd kunnen worden dat niet op aanstootgevende wijze tekort

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Theodor Adorno heeft het drijvende fantasme achter zo’n economie beschreven: ‘Het nieuwe in de kunst is de esthetische tegen- hanger...10 Adorno, Theodor

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Theodor W. Adorno, Selbst im Spiegel, foto uit de collectie van het Stefan Moses-Archiv im Fotomuseum in het München Stadtmuseum...Wordt Adorno’s thesis van een ‘bestuurde wereld’ obsoleet door het nieuwe, postfordistische kapitalistische regime, soepel en chaotisch, zoals veel sociologen beweren...Adorno’s utopisch standpunt’: het instinct van de kritiek (in verzet tegen het valse alternatief tussen cynisme en hypocrisie) Adorno’s kritische standpunt zoekt naar een onmogelijke

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
De termen 'culturele industrie' en 'cultuurindustrie' duiken voor het eerst op in de jaren veertig bij Theodor Adorno en Max Horkheimer in één van de hoofdstukken van hun Dialektik der Aufklärung...Adorno en Horkheimer, twee uit Nazi-Duitsland naar Amerika gevluchte Joden, zagen in het Amerika van de jaren veertig dat cultuur een handelsgoed was geworden, dat kon worden gekocht en verkocht, en

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Maar de term 'culturele industrie' is natuurlijk al veel ouder en werd in 1944 gelanceerd door Theodor Adorno...Men heeft sinds Adorno de reproductie van kunst als een compromitterend gegeven beschouwd, en de vermarkting als een contradictie ten opzichte van de artistieke creatie...Adorno's filosofie van de culturele industrie gaat over de jaren '30 en '40: over de massaproductie van grote industriële concerns die enkel produceren vanuit winstoogmerk

Nr. 101, April 2006 • 
Ze huldigen, dixit Theodor Adorno, het principe van het niet-identische, van het verscheurende of dissonante

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Niet voor niets klaagde ook muziekcriticus en filosoof Theodor Adorno de moderne muziek aan, omdat ze de jongeren eerder zou aanzetten tot ‘atomistisch’ dan structureel luisteren...literatuur Adorno, Theodor, Little Heresy

Nr. 114, December 2008 • Bart Philipsen • Fuga van het onvoorstelbare
omdat het een verzwijgen van zoveel ongehoords betekent’. De fundamentelere vraag komt van de filosoof Adorno, die in een essay uit 1951 dat veel stof deed opwaaien, stelde dat gedichten na Auschwitz...Er is veel te zeggen over Adorno’s poëzieverbod, dat een eigen leven gaan leiden is en vaak in één adem wordt genoemd met de veel radicalere bewering dat de Holocaust zelf in se onvoorstelbaar...Bronnen - Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I. Gesammelte Schriften, Band 10.1, Hg


Development and design by LETTERWERK