Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


158 document(en) met "Theater van 1993" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Orfeo, een barokopera van Monteverdi, onder de muzikale leiding van Philippe Herreweghe en in de regie van de Luikse Isabelle Pousseur, is een copro-duktie met de opera van Montpellier, waar ook de...Misschien in het kader van 'Antwerpen, Culturele Hoofdstad van Europa' in 1993...Theater, en iedere podiumkunst, de dans, de muziek, is per defintie een kunst van het 'nu'. Vluchtig als het leven zelf, bestaat zij enkel tijdens en door de uitvoering

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
recensies van theater met mentaal gehandicapte acteurs grasduint, leest om de haverklap over de "pure schoonheid" van "verrijkende voorstellingen" met nadien "verdiende staande ovaties". Dat pers én publiek...Code is de derde produktie van Theater Stap, geprogrammeerd op de laatste dag van het festival...Op het colloquium betwijfelde geen van de aanwezigen dat theater met mentaal gehandicapten mogelijk is, hoogstens werd er wat gebakkeleid over het scala van mogelijkheden

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Antonis heeft het intendantschap aanvaard van "Antwerpen Kulturele hoofdstad van Europa 1993". De artistieke leiding van het gezelschap is nu toevertrouwd aan Ivo Van Hove...Van Hove blijft binnen de grenzen van het traditionele theater...De neurotische personages van Lars Norén zijn even dichtbij als de maatschappelijke verklaringen van het politiek theater

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Liefdes-komedie van Marivaux (Arca), de Frivole Framboos, Herfst en Winter van Lars Norén (Antigone), Tsjip van W. Elsschot (Alex Willequet), Jaloezieën van H. Van Der Heyden (TIL), Othello van...voorstellen in te sturen voor het realiseren van een theaterproductie in het seizoen 1992/1993...tel: 010-4367997, FACT Theatermakers van de toekomst DE VIEZE GASTEN brengen UBU van Alfred Jarry / Pjeroo Roobjee in een regie van Rik Hancké

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Kameropera kan niet gesubsidieerd worden vanuit de budgetten van theater, noch van muziek en opera beperkt zich voor de Vlaamse Gemeenschap tot de Vlaamse Opera ? JA : Klopt, andere...Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...Voor het festival in 1993 heeft Antwerpen een ruim budget uitgetrokken voor coaching en workshops, In Jakob Lenz bijvoorbeeld bleken de acteercapaciteiten van sommige zangers problematisch

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Maar feit blijft dat de invloed op het Vlaamse theater van die namen zo goed als nihil is. Het blijft wel aardig dat er iemand was die de moeite nam de internationale ontwikkelingen op de voet te...Velen die iets met cultuur van doen hebben op de Antillen wijzen Brulin aan als een van de vroedvrouwen van een Caraïbisch theaterbewustzijn...aaronder een bewerking van folkloristische verhalen over Nanzi, de slimme spin en een stuk over Tula, de vrijheidsheld van de Antilliaanse slavenopstand van 1795

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
geschiedenis van de verschillende kunstencentra (inkomsten en uitgaven, pu-bliekscijfers, receptieve en produktieve werking, de rol van het Vlaams Theater Instituut, de rol van de overheid). Een onontbeerlijke...Ik kon de opmerking van Dirk Van Haute (Etcetera 38) goed begrijpen wanneer hij zegt dat de kunstencentra enerzijds beweren dat ze mogelijkheden geven aan het vernieuwende theater en anderzijds...Op vlak van het theater gebeurt er wel wat in Gent, ook op het vlak van nieuwe initiatieven

Nr. 39, December 1992 • (advertentie)
Programma: * Maknonganvan Giacintho Scelsi voor contrafagot (1974) * Solo d'Al Basso van Patrick de Clerck * De zeven zegels van...Gildhof Sint-Michielstraat 9 8700 Tielt (logo) WESTVLAAMS TEATER KOLLEKTIEF MALPERTUIS TIELT Theater Malpertuis speelt 'Hendrik V' van...Shakespeare (van 26/09 tot 27/11/92), 'Vorst aan de grond' van Johan Boonen (van 23/01 tot 30/04/93), en 'Keefman' van Jan Arends (van 10/04 tot 8/05/93). Malpertuis recepteert ook andere theaters in Tielt

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Hall hun intrede doen in het theater van het interbellum, stellen heel andere eisen aan de ruimte dan de klassieke declamatie-acteur die zich behaaglijk voelde in het keurslijf van een klassiek spel van...de moderne dans en het avantgarde-theater verschuift het zwaartepunt van de 'uitgegalmde' tekst naar het bewegende lichaam van de acteur...Fundamenteel voor het hedendaagse denken over scenografie blijft de loskoppeling van de anecdotiek van de externe ruimte en de koppeling van de theaterruimte aan de tijdsdimensie van het theater: de

Nr. 39, December 1992 • Etc...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 10 , NR 39, DECEMBER 1992 - JANUARI 1993 Afgiftekantoor Gent X EXTRA DIK NUMMER RENE MOULAERT Een vergeten scenograaf SAM BOGAERTS...repertoire van de vertwijfeling GERARDJAN RIJNDERS Gekluisterd bewustzijn RIEKS SWARTE De tijdmachine van professor Barabas VLADIMIR KLIMENKO TERESA DE KEERSMAEKER DE

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Schematisch gesteld bevond zich het (politieke) theater van de jaren' 70 in Vlaanderen aan de inhoudpool, en het (vormvernieuwende) theater van de jaren '80 aan de vormpool...Uit deze beschrijving wordt misschien al duidelijk dat Zij kwamen van 't Zuiden een produktie is die bijna volledig beantwoordt aan het standaardbeeld van het Brechtiaans theater...medium is the message Zij kwamen van 't Zuiden en Brieven aan Taranta Babu kunnen staan voor twee manieren om via theater een maatschappijkritische en actueel-politieke boodschap mee te geven

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
THEATERSCHRIFT THEATERSCHRIFT is het resultaat van een internationale samenwerking tussen Hebbel-Theater (Berlijn), Theater Am Turm (Frankfurt), Felix Meritis (Amsterdam), Wiener Festwochen...Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel Tickets en info: 02/512 14 82 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor...Hugo Weckx, minister van Cultuur In de loop van haar tienjarig bestaan presenteerde Vooruit aan meer dan 100.000 teater-liefhebbers en een steeds stijgend aantal teaterabonnees ondermeer

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
leven zoals het hoort te zijn, maar omdat hij daarbij zoveel ironische knipogen inbouwt, toont hij ons dat hij verduiveld goed weet dat de wereld van 1993, ondanks de open grenzen van Europa, helemaal niet...Als het politiek theater van de jaren negentig nog vaker van zulk een vitaliteit zal getuigen, dan is er kans dat het theater tout court losbreekt uit zijn esthetisch reservaat en met fierheid zijn...Overvelt, Benny Stesses Voorstellingen : Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold De Waelplaats, Antwerpen Data : tijdens de weekends van 27 februari 1993 tot

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
trijk Limelight, Jan Persijnstraat 6 -Leuven Stuc, Van Evenstraat 2d -Mechelen Theater Teater, Begijnenstraat 19 - Neerpelt Dommelhof, Toekomstlaan 5- Tielt Theater Mal-pertuis, Sint Michielsstraat...18 Theater: Jan Lauwers en het ensceneren van de dood Erwin Jans over Antonius und Clopatra en SCHADE/Schade...41 Theater: Het antwoord op 24 november Bruno Koninckx zag Stan, Tie3, INS en Zuidpooltheater aan het werk 44 Theater: Ivo Van Hoves Begeren onder de olmen en Gered De moord op

Nr. 40, Februari 1993 • Etcetera JAARGANG II, NR 40, FEBRUARI -...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG II , NR 40, FEBRUARI - MAART 1993 Afgiftekantoor Gent X Brief aan Dries Wieme...JAN LAUWERS / IVO VAN HOVE HET GEVOLG / DE TRUST BILL T. JONES / MEG STUART WAAROM BLAAST GOD DE ZON NIET UIT...De Woyzeck van Hollandia

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
trljk Limelight, Jan Persijnstraat 6 -Leuven Stuc, Van Evenstraat 2d -Mechelen Theater Teater, Begijnenstraat 19 - Neerpelt Dommelhof, Toekomstlaan 5- Tielt Theater Mal-pertuis, Sint Michielsstraat...22 Kindertheater: Karaoké tussen literatuur en theater Patrick Jordens bericht over het experiment van Pol Hoste...34 Theater: de Abele Spelen van Dora van der Groen Bart van den Eynde las de Vlaamse en vooral de Nederlandse recensies

Nr. 41, April 1993 • Etcetera JAARGANG II, NR 41, APRIL -...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG II , NR 41, APRIL - MEI 1993 Afgiftekantoor Gent X Een Internationaal Kunstenfestival in Brussel Kinderkunstencentra zijn geen getto's Theater...Wallonië Een hoofd vol sneeuw: het universum van 'MISSCHIEN KAN KUNST DE WERELD NIET VERANDEREN, MAAR IK GELOOF NIET DAT DE WERELD ZONDER KUNST KAN' Paul Goossens ontmoet Eric Antonis...POL HOSTE / GUY CASSIERS DORA VAN DER GROEN / IGNACE CORNELISSEN

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De geschiedenis van het theater is nauw verweven met de evolutie van onze westerse beschaving; het theater stond er altijd kritisch tegenover, tenminste op die ogenblikken en plaatsen waar het...Vandaar dat de betoelaging van het theater van het allergrootste belang is. Wat betekent dat in de praktijk van vandaag...Een avantgardistisch theater kan zich volledig van een publiek afgesloten weten maar later van het grootste belang blijken te zijn

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
VR 14 MEI 1993, 20.30u JOSE BESPROSVANY : RETOURS (AGON/ASKESSIS) Besprosvany is een van de belangrijkste exponenten van de hedendaagse dans in België...ZO 16 MEI 1993, 20.30u NICOLE MOSSOUX EN PATRICK BONTE : DE ULTIEME HALLUCINATIES VAN VAN LUCAS CRANACH DE OUDE Opgeslorpt door het werk van Cranach, een schilder op de breuk tussen...Een voorstelling op het snijpunt van de dans, theater en mime

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Voorstellingen als La Cifra van Guy Cassiers, De Tuin van Eva Bal/Alain Platel en Naar Macbeth van Greet Vissers/Jo Roets zijn daar de meest recente voorbeelden van...Dergelijke reacties, zowel van het publiek als van de kritiek, brachten hem tot een analyse van zijn eigen romans...Het specifiek solitaire karakter van de schrijfactiviteit bleek bij zonder moeilijk te verzoenen met het eerder collectieve karakter van het theater


Toon volgende resultaten