Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Theater der Zeit"Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Onder het motto: kwaliteit moet binnen de grenzen van de middelmaat blijven want anders zou de normale ongestoorde gang van zaken kunnen ontregeld worden en die is toch wel de zin van het theater...Zelfs wanneer de stad er moeizaam toe besluit haar 'Von-der-Heydt' prijs toe te kennen aan Pina Bausch, is deze gelegenheid nog goed voor een blamage...Toen ik Pina vroeg van welk soort theater ze houdt, vertelde ze me een verhaal dat ze zelf had meegemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Zo over een Meyerhold-opvoering: 'Mittags hatte mich Reich mit Meyerhold verbunden der mit Karten bewilligt hatte...Uberraschender Weise kam Asja zur Zeit...Auf der Treppe, als wir während der ersten Pause Meyerhold suchten (...) ging ich auf einen Augenblick voran, Da fühlte ich an meinem Halse Asjas Hand

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
De muur Opvallend in het duitstalige aanbod, is het groeiend aandeel van Oost-Duits theater...plaats van botsingen, bloedige conflicten, lichamelijke spanningen, dat de materie is waaruit theater wordt gemaakt, wordt in het Westen een psychologiserende, verfijnde journalistiek als theater...Günther Rühle, Anarchie in der Regie ? Theater in unserer Zeit, zweiter Band, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De hertogen van Saksen-Coburg-Gotha (wie zijn vaderlandse geschiedenis kent, herinnert zich de herkomt van de eerste koning der Belgen) waren eigenaar van de Geinburg...Inmiddels kende Oostenrijk, naar de woorden van onze gids, een theaterfreudige Zeit...Van zondag 7 januari 1793 wordt nog een affiche bewaard: Der traue Schmaus oder der Bachenmeister Kasperl

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Een generatie theatermakers neemt niet een métier over, maar verovert de tekenmiddelen van het theater, bezet de theaterruimte en dwingt ze opnieuw tot spreken...Verpakker van dienst "Als kunstenaar ben je alleen in je atelier, terwijl je in theater samenwerkt, dat is een wezenlijk verschil...De hiërarchie in het Belgische theater is nog veel te groot : elders heb ik het gevoel dat de requisiteur even be- Het Huis van Bernarda Alba (KVS) Foto Anton Wilsen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Ook Decreus' nadruk op de herinnering als middel om het mythische geheel te herstellen is een uitwerking van een aantal opmerkingen van Martin over de school der herinnering...Theorie van de dreiging De categorieën waarmee wij literatuur/theater en dus de werkelijkheid lezen, worden in Strauss' schrijven onduidelijk...Twee personages, De Man en De Vrouw, ontdekken op een tocht door de bergen een spleet, "een hiaat in de natuur der dingen" en zien in die open ruimte zichzelf spelen (De Vrouw: "Ik heb geen idee : ben

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Hugo von Hof-mannsthal bestempelde Der Rosenka-valier als Eine komödie für Musik en Arabella als Lyrische Komödie...deze sceptici, het zijn 'slaven'. Helena verklaart het produkt van haar visioenen, Fressia, tot "kroon der schepping". Bij het aanschouwen van de schoonheid van Fressia bekeren Linda en Bernadette...passages die duidelijk herinneren aan de beroemde uitspraak in Parsifal : "Zum Raum wird hier die Zeit". Adorno ziet in dit laten vervagen van de tijdsdimensie de herinnering aan het heimwee naar "seine

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Hem rest het alternatief: een kruistocht tegen het geld voeren of ingewijd worden in de Kunst der Zukunft...Hij heeft ooit de wens uitgesproken "nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden...Maar Wagner voegt er een nieuwe held aan toe, en tegelijk een nieuwe vorm voor zijn theater

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...Vaak 'letterlijk': de fotograaf is zeker ook een representant van het zelfgenoegzaam voyeurisme dat eigen is aan een soort theater-kijken...oorspronkelijke meertijdigheid' — dé tijd van het theater volgens Strauss — samengebracht in één theatrale ruimte

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Scheerbart (1863-1915). De titel van de produktie is trouwens een vers uit het gedicht Indianerlied van deze Duitse auteur die in 1892 het Berlijnse Verlag der deutscher Phantasten oprichtte...Een acteur zegt: "Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt...Het gevaar dat het snel bon ton wordt om ook in het theater collages te maken met het afval van de samenleving is niet denkbeeldig

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Heiner Müller behoort tot die auteurs van deze eeuw die voor een ander theater schreven...een berucht geworden brief aan Theater der Zeit omschreef hij die stijl met de term 'synthetisch fragment': 'Ich glaube nicht, dass eine Geschichte, die "Hand und Fuss" hat (die Fabel in klassischen...Zijn teksten ademen de poëzie van het weerbarstige uit en verlangen van het theater eenzelfde weerbaarheid

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Daarnaast blijft Hoghe actief als journalist en essayist, met name voor Die Zeit, en als auteur, onder meer van Preis der Liebe, een verzameling teksten en foto's waaruit hij putte voor Chambre...geselecteerd werd om als 'Wunschträumer der Woche' het Eurovisiesongfestival 1967 in Wenen bij te wonen...Een fel contrast met wat Fransien van der Putt optekende in Notes: 'Volgens Hoghe is het beter de grens tussen podium en zaal te respecteren, opdat een toeschouwer zelf kan bepalen wanneer en hoe hij

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Het antwoord daarop is wat het theater betreft even revolutionair als lucide gefundeerd in de maatschappelijke realiteit van onze dagen: 'Wat blijft: eenzame teksten die wachten op geschiedenis...Enkele regels verderop ontwaart Müller in een verdwaald fragment van Hölderlin de figuur van 'de niet-bevrijde Shakespeare': wildharrend/in der furchtbaren rüstung/ jahrtausende...Ann Weckx en Bart Van Overberghe plaatsen tegenover dit theater van de beschadigde herinnering een nadrukkelijk materieel contrast, een ongeslepen realiteit waaraan niet te ontkomen valt

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Hij werd geboren in New York in 1949 en werd in de Joffrey Ballet School en de American Ballet Theater School getraind voor het Joffrey Ballet...Platz verläßt, der beim Stand auf einem Fuß als Unterstützungspunkt dient...Transformationen: Theater der Neunziger Jahre, Berlin: Theater der Zeit, 1999, 121-132 2 Roland Barthes, From Work to Text, in: Roland Barthes, Image - Music - Text, ed

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
kleinste theater van Berlijn, tevens het derde podium van het Deutsches Theater, de zogeheten ‘Baracke’. Daar regisseerde hij onder meer (met groot publiekssucces) nieuwe teksten uit de zogeheten ‘Cool...Daarvoor hebben we in de beste zin van het woord een theater als tijdgenoot nodig, een theater dat vertellingen brengt over de individueel-existentiële en over de maatschappelijk-economische...voornamelijk schrijft voor het Theater am Turm in Frankfurt, waarmee de ‘nieuwe’ Schaubühne regelmatig coproduceert

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Binnen het kader van de workshops werd geen afgewerkt pro- * De originele titel - die Knust der Fuge - is in de woordspeling fuga/voegen helaas onvertaalbaar etcetera 79 35...Tot het spook spreken: de kunst van de voegen In een recent nummer van Theater der Zeit schrijft Hans-Thies Lehmann over de politieke dimensie van het postdramatische theater...bijvoorbeeld mogelijk zijn doordat men in het theater iets laat gebeuren, maar niet door iets te represen- BDC/Tom Plischke & Friends teren of te imiteren, of door een politieke realiteit op het

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Een performance in een theater zou tot het domein van het theater behoren, een performance in een museum tot het domein van de beeldende kunsten...Het is een doel en een werkmethode die nauw verwant is aan de intentie waarmee Marina Abramovic haar werk maakt: ' Wer sagt, die Zeit heilt alle Wunden...Mit der Zeit verliert die Verletzung der Trennung ihre realen Grenzen, mit der Zeit wird der begehrte Körper verschwinden, und wenn der begehrte Körper für den anderen bereits zu existieren aufgehört

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Welsch, Transkulturalität. Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen, p. 5-20...Om niet te trappen in de valkuil van oeverloze discussies en de holle retoriek over het multi-, inter-, of transcultureel theater kiest Union Suspecte voor geëngageerd theater...Voor ons is geëngageerd theater, theater dat de complexiteit en de structuren van onze snel veranderende samenleving probeert bloot te leggen

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Scheerbart schreef ook theaterstukken en korte teksten over theater, waarvan de meeste gepubliceerd zijn in expressionistische of modernistische Duitse tijdschriften met sprekende titels als Der Sturm...Ein Jupiter-Drama, ‘in der dreizehnten Epoche der allgemeinen Begeisterung’ – in het dertiende tijdperk van de algemene begeestering, dat, als het meezit, ook morgen kan aanbreken...landhuis in het dorp en De Jongen, Den Haag, 1973, 3 Verzameld in twee banden Gesammelte Arbeiten für das Theater: Revolutionäre Theater-Bibliothek en Regierungsfreundliche Schauspiele, Edition Text

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Elk van deze paren wordt dan ook door dezelfde acteur gespeeld (Louis van der Waal speelt bijvoorbeeld zowel de kleine als de opgefokte jongeman). Maar je kunt de voorstelling ook als een collage...Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw behoort ze tot de vaste verworvenheden van het Vlaamse theater...18 Friedrich Dürrenmatt, ‘Vom Sinn der Dichtung in unserer Zeit’ (1956), in: Id


Development and design by LETTERWERK