Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Theater Tol" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Theater geschreven met een 'K'... stelt op die manier de héle kunstenaar aan de orde, niet alleen zijn produkt; net zoals in Het is theater... het voorbereidingsproces (in de vorm van...Theater geschreven met een 'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in Het is theater... is het héle kunstwerk en zijn verhouding tot de kunsttraditie onderwerp van het spektakel...Fabres theater is ook en vooral een theater van het lichaam, het lijf, het zweet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
En toen Jozef II hoorde wat er precies aan de hand was, liet hij onverwijld dansers uit een ander theater aanrukken...Dat eist zijn tol in het tweede bedrijf...De vaart in het eerste deel van zowel Le Nozze als Cosi getuigen van een doorgedreven zin voor theater

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
principe luidt Daniël Paul de aanklacht is nog lang niet ten einde wacht U dus alstublieft tol U opgeroepen wordt om te getuigen De verpleger ons principe luidt hou je bek of je...naieve Sabine je doet me onrecht ik doe wat ik kan voor jou (Daniël Paul keert zich naar de verpleger, alsof hij bij hem steun Daniël Paul theater mijnheer dat is toch...dreigend opgestaan): Daniël Paul (tot de verpleger) die mirakuleuze geit mij of ik die haastig in mekaar gestoken De verpleger wat een apentheater Daniël Paul theater juist dat zeg

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Magdalen College van de geestelijke dood gered moest worden en hij hierbij een bijzondere taak te vervullen had (1). Na zijn studies ging Brook bij het theater werken waar hij iedereen verraste door...Deze auteur zou een constante in zijn denken over theater blijven en met Shakespeare zou hij ook zijn grootste triomfen oogsten...Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...De anders "school" werkt net andersom: de kostuums zijn geen aanleiding om theater te spelen, maar het theater vraagt (ondermeer) naar decors en kostuums

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Wellicht is het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich minder lenen tot...om dan vast te stellen dat hij de bakens van film en theater niet (meer) verzet...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Deze abstracte kostuums worden mogelijk dankzij een scenische ruimte, waarbij de plankenvloer (met een sterk artificiële perspectief-werking) aanduidt dat het om theater gaat...Daarom is dit geen theater van de illusie...kleine tol is als we enkele malen vloekend uit een theater komen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Voor wie zonder vooroordelen met Jan Lauwers en zijn groep mee zoekt, en ook in de grootste verwarring raakt, was dit theater als geen ander...voorgesteld, beklopt en gemeten (Etcetera nrs 13, 21-22). Deze aandacht weerspiegelt de belangstelling die de auteur geniet bij de Vlaamse theatermakers : op de creatie van Moed om te doden door Theater Malpertuis...het behoorlijk acteerwerk (vooral van de mannelijke acteurs), slaagt het theater van Joosten er niet in het drama van Norén te redden

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
Hoe vindt een jonge Vlaamse regisseur (29 jaar) de weg naar één van de topposities in het Duitse theater...Het is wellicht de tol die je betaalt, als het met de carrière plots zeer goed gaat

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De natuur eist echter zijn tol...Terecht, omdat zijn vrouw en zoon hun onmacht theatraliseren, er slecht theater van maken

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Ik wil wereldtheater brengen, maar je maakt geen theater voor de wereld...Iets heel belangrijks in mijn kleine visie op theater: dat je theater maakt voor een publiek, en dat maakt het natuurlijk moeilijk...Het weerhoudt ons van verkeerde pretenties: er is nog interessant theater gemaakt, vóór ons

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Dat is de tol die iemand betaalt aan het bezitten van een stijl...En dankbaar voelt de toeschouwer zich tegenover Pierre Audi, omdat hij zo onweerstaanbaar overtuigend heeft getoond dat beeld en muziek samen inderdaad een heel spiritueel uurtje theater kunnen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Maar anders beschouwd kan de paradox eigen aan het theater ook vitale energieën vrijgeven...Voorwaarde voor een gezonde wrijving is dan wel een klaar evenwicht tussen de structurele verankering van het theater enerzijds en de artistieke creatie anderzijds...Maar vanaf het moment dat de structuur, de schaal van het theater en de status die daaraan verbonden wordt, de erin ingebedde theatercreatie overwoekeren, verdwijnen reëel artistieke noden uit het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Het theater is het kind van de samenleving en het gros van de Arabische wereld is nog niet toegekomen aan een moderne re- naissance...Ook tijdens de oorlog bleef men theater maken, maar met de jaren hebben de vermoeidheid en de isolatie hun tol geëist...En waarin verschilt dat theater dan van het commerciële theater

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
aanzienlijk frisser, heeft enkel waarde én kracht omdat het een werkelijke woede is'. Zij besluit die bedenking met een retorische vraag: 'Moeten we in het theater, zeker vandaag, niet op zoek gaan naar een reële...De sleutelideeën uit deze twee pleidooien zijn kristalhelder: het theater moet waar worden, het toneel moet onthullen, de theaterma- ETCETERA XIV I 58 33...ills schoolivotsltHing in de periode lull 3 januari tol t'ii mei 19 tmort 1997

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Johan Thielemans' suggestie, alsof de magie van het theater alleen met grote middelen en in een schouwburgzaal bereikt wordt, klopt duidelijk niet...Als dit 'theater' is, dan zorgen de dinosauriërs in het Museum voor Natuurwetenschappen elke dag voor theater...Naast de simplistisch-moralistische behandeling van 'fantasie' als thema, stel ik me vragen bij de vanzelfsprekendheid waarmee de 'magie' van het theater als medium gekoppeld wordt aan een

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Om een jonger publiek weer naar het theater te krijgen en niet alleen de Duitse 'intellectuelen' die zweren bij Frank Castorfs deconstructivisme, kiest hij stukken die aansluiten bij de werkelijkheid...het overdreven te stellen dat wanneer André Szymanski of Tilo Werner (om slechts twee van zijn lievelingsacteurs te noemen) de bühne van het Deutsches Theater opkomen, ze niet alleen spreken in naam...Op zich is het prijzenswaardig dat Ostermeier zich op de grote bühne van het Deutsches Theater aan eenzelfde vorm van 'arm' theater waagt als in Disco Pigs

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
Nu heeft het Rotterdamse ro Theater dit stuk op het repertoire genomen, in de regie van Guy Cassiers...waarbij de alcoholische versnaperingen geleidelijk aan bij ongeveer iedereen hun tol beginnen op te eisen

Nr. 82, Juni 2002 • (Advertentie)
Onderneming, “Faience” van Theater Tol , “Calcinculo” van Feria Musica, Alibi Collectief en Wurre Wurre, Hush Hush Hush, Les Piétons, Les Grooms, Titanic, Groupe F en nog vele anderen

Nr. 94, December 2004 • (advertentie)
kostuums: Catherine Lefebvre dramaturgie: Martine Cendre coproductie: Theater Antigone, Veenstudio INLI & Compagnie du Tire Laine (FR) i.s.m...Tickets: 050-33 88 50, het-net@skynet.be TIEN RITTEN KAART 2004 - 2005 Bi «f> tol lp n~ nrt t,a n t!-w,- 'i: It'-^lli 1.-JS


Toon volgende resultaten