Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Theater Instituut Wetenschappelijke Reeks"Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Claeys, E. Bae-ten, H. Teuchies, Kunst en Beleid, Vlaams Theater Instituut, 1986, pp...Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de...Op het colloquim "Kunst & Beleid" (1986) van het Vlaams Theater Circuit (nu Vlaams Theater Instituut) verwees J.J

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Het theater als ziekenhuis, het ziekenhuis als theater...Het is de verdienste van de wetenschappelijke reeks van het Vlaams Theater Instituut dat Peeters wetenschappelijke discours integraal werd weergegeven zonder editoriale of marktstrategische...georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut, De Russische Teaterunie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het theater dat Peter Brook maakt met acteurs uit verschillende culturen en dat zich inspireert op niet-Westerse theatertradities, wordt sinds een aantal jaren de term intercultureel theater gebruikt...theater van cultu(u)r(en). Dat theater zou het experiment en het repertoire van de binnen zijn eigen grenzen moe geëxperimenteerde en esthetiserende Westerse theatertraditie kunnen aflossen...Het laat ons toe de verhouding van het theater tot het andere, het vreemde (het interculturele theater), in een breder perspectief te plaatsen

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
het Vlaams Theater Instituut, Kapellen, 1995, 950 Bf...Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Arca, Sint-Widostraat 3 - Vooruit, Sint...Theater Instituut Nederland, Herengracht 168 - International Film & Theatre Bookshop, Leidseplein 26 - Atheneum Boekhandel, Spui 14-16 Den Haag: Café Schlemmer, Lange Houtstraat 17

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Drie jaar na het laatste festival wordt de groep Lea Daan opgeheven, een sluitstuk in de verschuiving van accenten voor Lea Daan van dans naar theater, van artieste naar pedagoge...Terwijl in het theater de tekstdeclamatie nog centraal staat, streeft een nieuwe generatie acteurs naar een dynamisch theater waar woord en beweging samengaan...Terugdenkend aan Lea Daan, in: Jaarboek 1994-1995 van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst-Studio Herman Teirlinck, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1995, p. 12-13

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Geschiedschrijving van het theater, theater als geschiedschrijving Net op dit ogenblik verschijnen er een hele reeks werken die de geschiedenis van de podiumkunsten onder woorden proberen te...Door de uiterlijke vorm van een kroniek en door de heterogene aard van de bijdragen plaatst dit werk zich niet in een bepaalde wetenschappelijke historiografische traditie, maar eerder in de reeks van...publicaties over Actie Tomaat), het Vlaams Theater Instituut (Kritisch Theater Lexicon), maar ook van de initiatiefnemers van het boek Dans in Vlaanderen, om opnieuw een stem te verlenen aan die

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
Het Vlaams Theater Instituut zorgt onder andere voor het archiveren en het ontsluiten van de geschiedenis van het theater...Toch staan ze op de leaflet die de verschijning van het Kritisch Theater Lexicon (ktl) van het Vlaams Theater Instituut (vti) aankondigt: een geestige manier om de vinger te leggen op het pijnlijk...Het Kritisch Theater Lexicon is een uitgave van het Vlaams Theater Instituut

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
En in zijn latere voorstellingen verstilde hij het theater tot nauwelijks bewegende beelden, waarin de acteur steeds werd onderworpen aan de wil van de machine, robot, of technologie...Kris Verdonck Bij het bedenken van de Tutorial-reeks was het opzet vooral om een sterk verhaal te vertellen, dat alle parameters zou hebben om een dramatische tekst te vormen...Technologisch theater Ik ben door Photoshop tot theater gekomen


Development and design by LETTERWERK