Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Theater In Team Nieuw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...hebben een nieuw soort populair avant-garde theater nodig...de plastische kunsten is dat al verworven maar voor theater is dit nieuw

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Volhardingsstraat 76, 03/238.81.38) NVT (Nieuw Vlaams Theater) Na gelijkaardige pogingen (waarvan het Laboratorium voor Vlaams Toneel het belangrijkste was) richtten Wil-Beckers en Toon...Brouwers het Nieuw Vlaams Theater op in 1972...Theaterplein, 03/234.21.46) Foto Herman Sorgeloos Foto Rita Lacres Theater In Team Nieuw (1983) gezelschap rond free-lance acteur Rikkert Van Dijck en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
de niet eens pedante afbeelding van ongewone alledaagsheid glimt een verborgen choreografie op, een verlokkerige logica, een eigentijdse variant van die tijdeloze macht van het theater...Een troep die niet op zijn doctrine vastgelijmd bleef, die haar artistieke credo niet heeft opgevat als een dwingend dekreet voor het 'andere' theater...De leden van de Raad zijn zich allen bewust van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Minister in verband met het te voeren beleid ten overstaan van het theater-gebeuren in Vlaanderen en dit

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Het NTG pakt uit met interessante teksten: Willem Elsschot, Botho Strauss met een nieuw stuk, De reisgids, Shakespeare (Koning Lear), Gildas Bourdet (Station Service), Alfred Jarry (Ubu Koning) en een...een programma over de buurt waar Theater Leguit van De Zwarte Komedie is gevestigd: Leguit 15-17...van Eddy Verreyeken, met Dirk Van Dijck, Dirk Roofthooft en Frie Couwberghs in een regie van Mark Verstraete). Verrassingen, flauwekul en verbazend mooi theater, het kan alle kanten op

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
De Munt heeft een nieuw comité nodig: "Voor de deuren van Charles" (en dan zal Charles wel gauw bereid gevonden worden om zijn miskleun-zuilen weg te laten nemen...En ik sticht een nieuw comité: Voor een nieuwe koepel in de Munt - sponsors gevraagd...En in de Munt gaat het er toch om (lees maar het prachtige boek Opera tot Theater Maken, het Team van Ge-rard Mortier in de Munt, verschenen bij Duculot) de opera als volwaardige gesprekspartner te

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Dit is één van de drie scholen waar je je kan bekwamen in de technische kant van het theater...1977 zocht theaterproducent Joop van den Ende een belichter voor Henk van Ulsens soloproduk-tie Mijn held Tsjitsjikov en een jaar later richtte het Ro-theater zich tot de firma i.v.m...Lighting designer is inderdaad in het theater een relatief nieuw beroep; vóór de jaren dertig bestond dat niet; belichting werd pas belangrijk vanaf het moment dat electrisch licht op een

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het belangrijkste daarbij is inderdaad de leraar: voor onze afdeling moet hij in ons klimaat passen en voeling hebben met het vak, het theater, de eigen tijd...Dat was één grote witgloeiende brainstorming van de kunst, waar alles met alles te maken kreeg: architectuur, muziek, theater, plastische kunst, design...Theater Heute, 10/81, p. 56

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat was uniek in de Vlaamse pers: ik beschouwde het luisterspel op gelijke voet met het theater...Ik heb immers het theater net zo lief, en de prenten van het blauwe scherm zijn een uitnodiging om beter te leren kijken...Onze schouwburgen werden niet platgegooid, zoals in Duitsland, waar na de oorlog het theater in de radio zijn nieuwe impulsen kreeg

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst...27.510.000 29.443.633 Mechels Miniatuurtheater 37.320.000 41.306.648 C-gezelschappen: Westvlaams Theater Antigone, 21.930.000 23.092.953 Kortrijk Nieuw-Ensemble-Raamtheater

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
De werken die gecreëerd werden, waren nieuw, fris, oprecht, muzikaal, degelijk, hadden een dramatisch logische struktuur...Andermaal is hier bewezen dat grote zaken in het theater maar mogelijk Tijdens de generale repetitie voor de laatste produktie van Maurice Huisman in de Munt, juni 1981...foto Gino Zamboni) zijn met team-work

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het Theater an der Wien, het Raimund-theater en Ronacher werden gefusioneerd tot het Wiener Theaterver-bund o.l.v...Johanna To-mek van Theater MbH: "Freies Theater gibt's in anderen europäischen Städten auch...Theaters als de Gruppe 80, Theater Dra--hengasse Zwei, Theater Brett en "freie Gruppen" als het Beinhardt Ensemble of Theater Spielraum verdienden zich met eenmalige voltreffers wel enige reputatie

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ze vonden het nodig om een volledig nieuw theater te bouwen, en om het decor op te vatten als een weids landschap...Ik wil dit als slot illustreren met een marginaal geval: het ten onrechte opgedoekte, zelden kwalitatief hoogstaande Nieuw Vlaams Theater...En het blijkt dat ze nog evenzeer in verwarring kunnen raken door La cerisaie (De kersentuin) of La fausse suivante, teksten die ze ooit op school hebben gelezen, als door een nieuw stuk van Koltès

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Foto Ben van Duin Bacchanten - Foto Keoon Eerst een vrije produktie, Geruchten, in Antwerpen, dan het gezelschap AKT, daarna de versmelting met Theater Vertikaal...Ik was tot dan helemaal geen liefhebber geweest van theater...Ik vorm met Ivo Van Hove een artistiek team, maar dat wil niet zeggen dat we een makkelijke, rimpelloze samenwerking hebben

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Ik heb geen zin om over theater te praten, enkel om theater te maken...De theorie waarmee hij dit uitgangspunt ooit verduidelijkte noemde hij 'Theater der Zusämmenhange' (Theater van de onderlinge banden). "Ik vind het interessant om eenzelfde thema vanuit...het theater volgens mij weer gaan inspelen

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
De pas afgestudeerden van de toneelschool heb ik een engagement van vier jaar gevraagd om samen met mij te werken aan de vorming van een nieuw ensemble...Vragen naar de stand van zaken in het theater : wat mis je ? Wat vind je goed ? Waarom doe je dit eigenlijk ? En die ene vraag tenslotte : wat nu ? Het is dus een mentaliteitskwestie...Hiermee kan De Trust een identiteit bereiken : theater door de kinderen van de generatie van het politieke theater

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Stan zowel als Ensemble KNS-Raamtheater, Maatschappij Discordia zowel als het NTG, De Tijd zowel als de KVS, Needcompany zowel als Arca, BMCie zowel als Zuidpool-theater, Toneelgroep Amsterdam zowel...worden van lillend leven, van uitdagend en controversieel theater...Desnoods vinden die scholen onderdak in de huizen en poogt men een symbiotische levensvorm te creëren tussen scholing en praktijk, tussen wetenschap, pedagogiek en theater

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Procentueel geeft Lissabon 7.5% van haar middelen aan theater en dans, terwijl Antwerpen 10% van haar budget aan theater, dans en opera besteedde...van de Wooster Group, het Nationaal Theater van Craiova uit Roemenië met Titus Andronicus van Shakespeare enz...Verder in Peter Handkes De Kwis door het Cornucopia Theater en in Arthur Schnitzlers De Journalisten door acteurs van het Nationaal Theater, geregisseerd door Jorge Lavelli van het Parijse Théâtre de

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
44) Op heel korte tijd heeft het culturele Gent een volledig nieuw aangezicht gekregen...Het gebouw was bij de bouw als een receptief theater geconcipieerd...Decorateliers en stockeerruimte, repetitiezaal en gastenverblijven werden ondergebracht in een totaal nieuw complex, het Minnemeers-gebouw (1988). Zo kon het lege KNS-gebouw grondig aangepakt worden

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
De schotten tussen de verschillende disciplines kunnen echter een hinderpaal vormen voor de uitbouw van een interdisciplinair theater, zoals dat ons voor de geest zweeft...Lang op voorhand wordt het artistieke team samengesteld dat een hele tijd aan die produktie kan werken...Een belangrijk deel van die tijd wordt aan onderzoek besteed en dat is nodig omdat we altijd vertrekken - van een nieuw team

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Illusie 'Theater is hier en nu, met ervaringen van mensen van vlees en bloed...Dat was bij de presentaties te merken, maar heel duidelijk was, dat theater niet alleen van een tekst afhangt, maar ook van een team mensen, die hun persoonlijke visie op die tekst in het stuk leggen...Nu is dat groepje studenten afgestudeerd, en volgend seizoen gaan we samen bij Hollandia een nieuw, nog te schrijven stuk maken


Toon volgende resultaten