Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Theater('75)" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen wist ik: theater moet je zo serieus aanpakken, veel serieuzer dan mijn vader die wat kleine rolletjes speelde maar dan op een twijfelachtig niveau...Toen je met Tiedrie begon zei je dat je theater uit de derde wereld bekend wou maken, de gevoeligheid voor de derde wereld voeden...Nederlandse Antillen in opdracht van Sticusa; 1972-75: professor aan de Universiteit Sains in Maleisië; 1975-79: studieleider Toneelacademie Maastricht, sticht Tiedrie; 1979-83: alleen nog Tiedrie

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Gemeden door de connaisseurs maar als koekebrood gevreten door massa's niet-theater-gangers...Tot '75 een geweldige hausse...En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Legende De gezelschappen zijn gerangschikt volgens hun plaats in het Theater('75), namelijk in vier groepen : A, B, C, D. 1981-1982: reëel geboekte cijfers, gepubliceerd door de...Nog gefusioneerd zijn Fakkeltheater en ETA, Arca-Net en Theater 19...25 Als wij er niet in slagen om volgend jaar (en seizoen) méér te bekomen dan de huidige 402 miljoen (en zo zou het er wel eens kunnen naar uitzien) leveren wij 25% in. Welk theater kan dat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Indien we ons daar niet van bewust worden, zal er niet veel theater - serieus theater dan - overblijven...Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...Wij vinden het nog wel leuk om dat te benutten in het totaal van wat je benut om theater te maken

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met...Sociale actie, de tegenhanger van Schechners postmodern theater, impliceert daarentegen rationele keuzes en de zinvolheid van actie...door een subtiel spel de traditionele, voorbijgestreefde toneelfunctie reveleert (de werkelijkheid is echt, theater is fictie) en met de ideologische functie verbindt (ideologie is historisch maar

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp...te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een levenservaring in esthetische verheving na-gebeeld wordt, en het theater als presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Meir 75, 03/233.15.88) Merksems Kamertheater Een van die 'ongedefinieerde' kamertonelen met "een lach en een traan-repertoire"; voorheen het theater van de gemeente Merksem; sinds de fusie...De bedoeling is 'messcherp' theater te maken, dat 'tot op het bot gaat'. Met Kroetz' Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Stokkeriok en Millipilli 1970-71 ; De Huutsefluut, 1971-72; De Reis naar Pitchepatch, 1972-73; Wie vindt, wint, 1973-74; Man, man, man, 1974-75; Peest bij Papadakis, 1974-75; Maar meisje toch, 1976-77...Wij zijn gebonden aan onze grote zaal; voor dit soort theater is dat gebouw hier een blok aan ons been...de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Regie- en acteursprestaties zijn opvallend goed; klassiek en vernieuwend theater komen onder allerlei facetten aan bod...Het soort theater dat zij brengen is op de terugweg: minder voorstellingen, minder bezoekers, spreekt de jeugd niet meer - De groep heeft de geïnvesteerde subsidies niet waargemaakt...Het gezelschap kreeg vorig jaar een verwittiging omtrent het niet halen van de door het decreet voorgeschreven 75 voorstellingen

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Zo levert deze opvoering een les in theater maken...Marianne Delord SABAM Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Net als het feit dat ik vanaf '75 in het internationale circuit kwam als vertegenwoordiger van de BRT op alle buitenlandse gebeurtenissen die met het luisterspel te maken hadden...Het luistertheater is een vergeten of wellicht voor de meesten een nog te (her)ontdekken theater...Onze schouwburgen werden niet platgegooid, zoals in Duitsland, waar na de oorlog het theater in de radio zijn nieuwe impulsen kreeg

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het Theater an der Wien, het Raimund-theater en Ronacher werden gefusioneerd tot het Wiener Theaterver-bund o.l.v...Theaters als de Gruppe 80, Theater Dra--hengasse Zwei, Theater Brett en "freie Gruppen" als het Beinhardt Ensemble of Theater Spielraum verdienden zich met eenmalige voltreffers wel enige reputatie...Net zoals "A Bao A Qu" vult zich het theater pas met leven, wordt pas theater als acteurs en publiek de dode ruimte tot betekenis wekken

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Dat is de bittere noodzaak". Luk Perceval spreekt in dat verband met twee soorten acteurs: zij die tot hun 65ste een vaste wedde willen en door hun collectieve domheid het "dode" theater...De druk die uitgaat van het verwerven van goeie kritieken en veel toeschouwers - de druk dus van het snel bereikte succes - brengt het noodzakelijke zoekwerk van het theater in gevaar, zegt Pol Dehert...En heeft het theater, precies omdat zijn "materiaal" uit levende mensen bestaat, niet méér dan andere kunsten, nood aan wortels, aan een effectieve verankering in een eigen gemeenschap

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
41 Groupov Het Luikse collectief Groupov, ontstaan als een scheur in de traditie, maakt theater op de grenzen van het theater...75 Dirk Van Dijck is een geëngageerd acteur, pag...Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
03/232.14.69 DEDALUS van Singel 262 TONEEL OP PAPIER BIJ DEDALUS 'Een Zegen voor het Vlaamse theater' - Regine Clauwaert in BRT/Kunstzaken - MARCEL ACHARD, Wildespele...Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Wanneer het theater zich voortdurend ter beschikking stelt, blijft de behoefte aan de aparte gebeurtenis, aan de excessieve manifestatie bestaan...Na de volkerenmoord wordt het theatrale verbond opnieuw aangehaald vanuit de UNESCO die in de ITI-statuten (Internationaal Theater Instituut, 1948) het internationaal contact waarborgt en via het...Het Nederlands Theater Festival is een mogelijkheid daartoe, al bevinden we ons in de Oostenrijks-Zwitserse situatie tegenover de grote Duitse broer: we zijn blij dat we er bij mogen zijn, maar de

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
gemeenten en provincies zijn wettelijk niet meer verplicht iets voor theater te doen...Op zichzelf is het ontwerp-Dewael een radicalere poging om het theater-bestel te vernieuwen dan het voorstel-Vandenbroucke...Tenslotte nog dit: er is natuurlijk gewoon veel te weinig geld beschikbaar voor het theater, ondanks het zelfbewuste gezwaai met optimistische statistieken door de minister

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Nederlands Theater Instituut, Herengracht 168,1016 BP Amsterdam Auteurs van toneelwerken, adaptaties, vertalingen sluit aan bij SABAM coop S.V...Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel...Shaffy Theater Amsterdam Johan Leysen speelt "Wittgenstein Incorporated" van Peter Verburgt, regie Jan Ritsema van 24 tot 27 januari 90, telkens om 20u30 produktie

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...De eerste twee in realistische traditie, de Scena Plas-tyczna in de lijn van het visionaire theater waar de Polen patent op hebben...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert


Toon volgende resultaten