Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "The Drama Re-view" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Slechts één mentale attitude is voor het vervolg van het drama functioneel aangebracht: Clavigo's besluiteloosheid...Carrière of huwelijk, dat is zijn dilemma...Clavigo's hernieuwde besluiteloosheid kon terug thematische diepgang in het drama brengen, en dat wil Gilis blijkbaar per se vermijden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Gloeiende Kooltjes (De Witte Kraai) - Foto Picturing Produkties Honger naar Knut Hamsun (1), War-re Borgmans brengt Gloeiende Kooltjes (of As en Puin) naar Embers van Samuel Beckett...Enerzijds herken je de vertrouwde Beckett-thematiek: de komiek-op-rust (gespeeld door War-re Borgmans) stelt zich een aantal existentiële vragen (Wie ben ik...houdbaarheid van dit soort klassiek drama

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Drama en tragedie gingen aan hen voorbij, geen jamben, geen euforie, geen tekijkstellerij...re welcome, Radeis...Ons theater heeft een groot repertoire, met meer dan 20 stukken, van heel kleine tot grote, klassieke drama's. En wij spelen vele stukken verscheidene jaren

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze verlamde toestand wordt zelfs nauwelijks verstoord door de scherpe kreten van de vice-consul van Laho-re...Zoals men zich kan afvragen waarom een drama als Star-kadd zo nodig opgegraven moest worden om het met een ongebreidelde energie de verdoemenis in te spelen, zo blijft men ook bij deze Nora, na een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
think you're queer... ? I'm going to tell you something: we're all queer...What isn't? They're an opportunity...Hij herinnert aan Geor-ge in The Duck Variations ("There, he-re, it's like it is today

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het centrale personage van Tyrannie der Hulpverlening is inderdaad een dichter (War-re Borgmans) die voortdurend in conflict ligt met "de" of "zijn" poëzie, constant twijfelt aan de zin of relevantie...Auteurs als Sam Shepard en David Hare kunnen de grijsheid van het Angelsaksische drama met moeite verbergen, en dan enkel in die mate dat ze ontsnappen aan de ambachtelijkheid die hun theater zo lang...Nikos In de reeks Nikos Drama Lybra-ry verscheen het stuk The Skin of our Teeth van Thornton Wilder

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Shepard schreef trouwens tekstmateriaal voor verschillende produkties van die groep (Terminal, Nightwalk, Re-Arrangements). Ruimere Relevantie Het rollenspel is inhoudelijk even...1966 wordt hij drummer van de folkrockband, de Holy Modal Rounders (en na hun split van de Moray Eels). Voortaan wordt muziek een integraal bestanddeel van zijn drama: de dialoog probeert ritmes...Just got split in two, that's all" (Drama-tists Play Service, New York, 1983, p. 32). Het betekenisvolle woord werd eerder al gebruikt door May: "Fifteen years I've been a yo-yo for you. I've never

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Naast Het Feuilleton lijkt het repertoire van weleer gewoon door te lopen: Ritter, Dene, Voss van Thomas Bernhard en Lady Winderme-re's Fan van Oscar Wilde...Het stuk van Sophocles wordt op die manier een psychologisch drama, waarbij overduidelijk blijkt met welk meesterschap de dichter de mechanismen van een dialoog beheerst...Een toe te juichen initiatief, in Vlaanderen krijgt het drama, behalve in de tekstafdruk in Etcetera, weinig permanente aandacht van de uitgevers

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Het verhaal van Othello is bij een breder publiek wellicht bekender dan dat van Koning Lear, het bevat bovendien een aantal stramienen (het drama van de jaloezie, de tegenstelling tussen de...inbeelden dat zich om haar het geweld van Othello, van het hele drama, zal ontketenen...De Koning Lear, die binnen het kader van een re-pertoiretheater, met beperkte speeltijd per produktie, minder direct zijn succes zal kunnen meten, zal toch ongetwijfeld bij het talrijk opgekomen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
zijn er naast de vele Drama Departments heel wat opleidingen die zich beperken tot een paar cursussen van steracteurs...Lesgevers: Jef Demedts, Jean-Pierre de Decker, Chris Boni, Achiel Van Malderen (spel); Kris Yserbyt (fonetica en dictie); Nicole Delvaux (bewegingsleer); Frans Re-dant (geschiedenis van het spel

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Nicoll heeft het over "that most puzzling of all Greek plays" (World Drama, London, 1952:85) met een haast niet te over-schouwen filologisch-linguïstische commentaar als (logisch...Integendeel lijkt me dat uitgerekend wat deze "monumenten" van het Europese drama betreft, de uitdaging er precies in bestaat een scenisch resultaat af te leveren dat rekening houdt met de eisen en de...spelers: War re Borgmans, Antje de Boeck, Goeie Derick, Veerle Eycker-mans, Chris Nietvelt, Bart Slegers, Johan van Assche; produktie: Sabine Roeyers

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift The Drama Re-view

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Amandiers/Nanterre mikt niet op re-produktie van klassieke voorstellingen, maar graaft onder die teksten, op zoek naar de relevantie ervan voor vandaag...Het stuk is het meest psychologische drama binnen het oeuvre van Shakespeare en het expliciteren van Hamlets innerlijke motieven stond niet centraal bij Chéreau...Het drama van Tsjechow kan er in al zijn authenticiteit geapprecieerd worden

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Erotiek, dood, banaliteit en kwelling, dat zijn de elementen waarrond Claus zijn nieuwe drama inhoudelijk heeft opgebouwd...Antwerpen blijft hoofdleverancier: De Misantroop van RVT (Moliè-re/B.Strauss), Houten Clara van Raamteater (Christiaens en Tillemans), West Side Story van het Ballet van Vlaanderen (Bernstein); Alice...Aandacht voor drama-werk van Franstalig-Belgische auteurs

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
niet de re-ferentiële maar de semiotische invalshoek kiest...Er is geen periode geweest waarin men zoveel drama heeft gekend

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Daarvoor wordt je een programma aangeboden dat bestaat uit een algemene schrijftraining, de opties drama, non-fiction, poëzie en proza, met daarbinnen nog specialisaties als haiku, scenarioschrijven...het basisjaar krijgt iedereen een schrijftraining ('als de vingeroefeningen van de pianist') en een inleiding in de vier vakgebieden: drama, non-fiction, proza en poëzie...het tweede jaar: schrijftraining en, binnen de richting drama, dramatheorie en 'het leren schrijven van een korte, perfecte scène'. In het derde jaar wordt eigen werk en werk van bekende auteurs

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Het is opvallend dat precies dit drama in het repertoire opduikt op momenten die, zowel voor de samenleving als voor de betrokken theatermaker, van cruciaal belang (lijken te) zijn...Een zoektocht naar de wortels van onze (post)moderne toneeltraditie, vooral in het al dan niet klassieke repertoire, moest op een gegeven moment bij dit drama uitkomen...weten niet écht waarheen dit drama leidt

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Schönbergs eenakter wordt de voorloper van een lijn in het muziektheater, die het 'drama' naar voren zal halen, maar zich tegelijk zal losmaken van de identiteit tussen verhaal en muziek...Anderzijds ligt het belang van dit drama met muziek nu juist in zijn historische waarde, in zijn plaats als voorloper en voorbeeld van een richting in het muziektheater, die in de afgelopen seizoenen...aan het verhaal van Antigone, maar aan het geluid en de beelden uit Edipo Re van Pasolini

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
plaats van de handeling te verbergen achter decor, kostuum, muziek en drama, brengt hij de handeling op de voorgrond en nodigt hij de kijker uit om de geometrie van de lichamen, ruimte en...re grondstof toch het menselijk lichaam is, zich impliciet of expliciet gedwongen voelen om tegenover de omringende beeldcultuur een standpunt in te nemen en de nieuwe socio-culturele orde te affirmeren

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Lucide zijn zijn inhoudelijke en structurele analyses van de drama's waarin het verlangen en de passies van de personages samen met die van de schrijver gewelddadig stuk lopen op de maatschappelijke...Kots Temidden van al dit oorlogsgedruis rond Koning Oedipus en andere tragedies verschijnt dan Hofscènes, het absolute drama van vader en zoon dat eindigt in de meest deerniswekkende ondergang...Het is deze historisch-fictieve gesymboliseerde wereld, deze wereld van afbeeldingen, die, met de ontwikkeling van het drama, ons wellicht de gang mogelijk maken van een spontane identificatie met de


Toon volgende resultaten