Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


220 document(en) met "Ten Oorlog" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Oorlog en vernieling liggen zwartgeblakerd over de bijna vijf uur theater...De Oostenrijkse regisseur Horst Zankl ten slotte, kreeg na langjarige arbeid in het buitenland en slechts enkele Burgtheaterensceneringen, nog eens de kans om zijn werk aan het thuisfront te vertonen...Nieuw programma- onderdeel van de Wiener Festwochen 1987 ten slotte, was een internationaal kindertheaterfestival, met deelnemers uit Nederland (Toneelwerkgroep Wederzijds en Maccus), Zweden, Italië

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Shakespeares drama omvat de thematiek van beide stukken in één beweging: een man wordt als instrument gebruikt om een ander ten val te brengen en gaat uiteindelijk zelf ten onder als een onvervangbaar...Ik zou niet precies kunnen zeggen wat ik met schok bedoel, maar het heeft iets te maken met een moment van bewustzijn dat een hoek van vijf graden maakt ten opzichte van de werkelijkheid...Indien vóór en tijdens de oorlog geen Anouilh ten onzent vertoond werd, dan zou volgens mijn summiere gegevens de eerste gespeeld zijn door KNS-Antwerpen onder Firmin Mortier, met name Anouilhs

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Ten eerste is er de affectie, de liefde die we reeds zeer lang koesteren voor India...Als we dit stuk L'Indiade noemen dan impliceert dat dat we ook de geschiedenis van die volledige periode willen behandelen -- net zoals de Ilias, het epos rond de Trojaanse oorlog, zich niet beperkt...tot bijvoorbeeld Achilleus of Hector, maar wel de hele geschiedenis van die oorlog met alle betrokkenen verhaalt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Men kan zo'n vernieuwing nooit ten volle doorvoeren, zonder eerst de boel op te kuisen en opnieuw te beginnen...beschrijvingen van de oorlog tussen de Grieken, Trojanen en Amazonen...Maar dat is niet mijn bekommernis bij de keuze voor een stuk, het gaat om mijn vertelling, en dat zal altijd wel ten koste gaan van iets omdat het zo individueel is. Ik denk dat ik het voor mezelf

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster Hij zei ook dat hij geen oorlog bracht maar vrede; dat we allen broers en zusters waren en dat we elkander moesten liefhebben...Meester, noteert: Pan zal, ten alten tijde, een kostuum dragen, dat gelijkt op dat van meneer pastoor... Maar misschien iets langer...Garde Ja maar... Abt Wat hij vooral moet weten, is dat het hem ten allen tijde verboden is, op straf van onmiddellijke onderwerping aan de justitie, mirakels te brengen, of zich te gedragen op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
dat Kamertoneel ten opzichte van de grotere gezelschappen had meegebracht, er toch nog altijd een erg traditionalistisch theater in vertoond werd, d.w.z...68 was dus, zoals de Thyestes, een afscheid van de ongeveer 25 jaar van na de oorlog, maar bovendien ook, zonder het te kunnen beseffen, een afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden...Daar is, ten eerste, de explosie van theaterbehoefte die onder jonge mensen in Vlaanderen is ontstaan, constateert Carlos Tindemans

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ten eerste omdat de verschillende theatercodes en de logica van de publiekssmaak nu minder sociologisch kunnen verklaard worden dan vroeger en ten tweede omdat men van het regime van een stuk per week...Ten eerste miskent hij dat de rijkssubsidie er gekomen is vanuit een sociale bekommernis, nl...Ten derde onderschat De Grauwe de negatieve aspecten van zijn voorstel: -- de commercialisering zonder einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek t.o.v

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Foto Marc Cels Waar anders is het werk van Heiner Müller meer op zijn plaats dan in Berlijn, de stad waar de oorlog slecht dichtgenaaid is? Waar anders komt de paradoxale kracht van Müllers...Pas vanaf de jaren '70 volgt geleidelijke dulding, en ten slotte erkenning: in 1983 wordt Muller lid van de Akademie der Künste, in 1987 krijgt hij de Nationalpreis 1. Klasse voor zijn hele oeuvre

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Iets wat later naar mijn gevoel het pu- Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft Mit Argonauten _ Foto Herman Sorgeloos blieksbereik, de verwachtingen ten aanzien...Kwestie van de auteur_regisseur tegen zichzelf te beschermen en kwestie van het eigen geproclameerde kwaliteitslabel niet voor de ogen en ten koste van een publiek ten grave te dragen...en ook een zwaar aangezette satire op de burgerij van een Frans provinciestadje ten tijde van de Frans-Algerijnse koloniale oorlog in de vroege jaren '60: bekrompenheid, corruptie, liefdeloosheid en

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Ten slotte wordt het fun, die veel meer met Broadway-pret dan met een politieke boodschap te maken heeft...Het was zeker een politiek feit, met een grote invloed op de gang van de Koude Oorlog

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Op mijn groeiend enthousiasme werd even een domper gezet met Als in de oorlog, een voorstelling die ik het liefst vergeet...Een belichter moet zichzelf pijn kunnen doen, moet bereid zijn ten koste van zijn concept toegevingen te doen ten gunste van de voorstelling...de vormelijkheid van de Engelse country-clubs en country-houses vonden we een interessant equivalent voor het hofleven ten tijde van Don Carlos

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
aan Mutter Courage verlaat, bij Akt voor Ziektekiemen en Als in de oorlog, bij Malpertuis, bij NTG waarmee hij zich na Klassevijand voor twee lange jaren verbindt, bij RVT als auteur en acteur van de...doorbraakproduktie Alles Liebe, bij KVS en Arca, opnieuw in Nederland bij De Voorziening in Groningen, en ten slotte bij De Tijd voor de titelrol in Don Carlos...Misschien hechten we te veel belang aan theater, ten koste van het eigen leven

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Zo'n prijs is natuurlijk geen actief beleidsmiddel, eerder een ereteken na de oorlog...Ten slotte is het huidige systeem geen krachtig beleidsmiddel, zolang men de kwalitatieve intenties en de speelbaarheid niet aan de praktijk kan toetsen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Paumier (laat zich nu gaan) Jullie stadsbestuuders hebben grote diefstallen gepleegd ten koste van de armen en de belastingsplichtigen...Fleur Dieven!!! Het is aan jullie om de stadsschul-den te betalen; jullie hoeven alleen maar op de proppen te komen met het geld van de stad dat jullie ten onrechte voor jullie zelf houden, (tegen...Hij wordt tot koning van de patrijs gekroond en uitbundig toegejuicht Laroche staat op het punt iets te zeggen, wanneer Paumier en Caseneu-ve ten tonele verschijnen, gevolgd door Koot Caseneuve

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Victor Hugo's melodramatische tragedies, genre Lucrèce Borgia . De abstracte idee die ten grondslag ligt aan het stuk - het onverwachte meedogenloze van de dood - is te weinig complex uitgewerkt bij...Eens stelde ik me voor dat het personage, uit De Nacht juist voor het Woud , op zijn eentje de woestijn in zou stappen om daar, op het einde van zijn krachten nog één keer 'HULP' te roepen om ten...Deze adviezen werden echter in de besluitvorming slechts ten dele gevolgd

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Ondertussen is er al een nieuw stuk van Shatrow gecreëerd waarin hij vragen stelt over Lenin zelf en Trotski ten tonele voert...Zolang de stukken geen propaganda inhouden tot omverwerping van het regime, tot geweld of oorlog of tot verspreiding van porno- Joeri Pogrebnitsjko (regisseur 'De Meeuw

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Voor de poëtische slotmonoloog van haar treurende vader blijft ten slotte helemaal geen kader meer over...Dit is de gelaagdheid van Herzberg ten voeten uit...Uiteindelijk werd een compromis bereikt, en kon de selectie van belangrijkste produkties toch in Rotterdam getoond worden: dat zijn Oorlog (De Trust), De laatsten der onverstandigen (Art en Pro

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Zowel Racine als Von Kleist behandelen het thema van de verstoorde creativiteit ten opzichte van de toenmalige absolutistische maatschappij...Toen ik Gothland regisseerde en nadien Iphigenea bleek achteraf dat beide stukken over de verschrikkingen van de oorlog handelen

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Wanda Reisel is de tweede generatie, na de oorlog geboren, bij Judith Herzberg ligt het vroeger...Terwijl bij die stukken dat aspect oorlog mij gewoon niet duidelijk is, tenzij je het mij verteld...Verzet KT: Of je die achtergrond oppikt of niet, heeft veel te maken waarop je al dan niet die oorlog die je niet gekend hebt - ik toch niet - verwerkt hebt in je eigen leven

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten tweede : waar in de oorspronkelijke tekst precies de verplichting tot parallelle subsidiering door de locale overheid (provincie en gemeente) afgeschaft werd, legt de compromistekst nog grotere...ten nadele juist van het 'toneel' -ik gebruik liever de juistere term...Maar het status-quo was nooit een norm, en het laatste gezelschap uit de generatie van vlak na de oorlog verdween


Toon volgende resultaten